Đề Cương Ôn Tập Chương 1 Hình Học 7

Bài 7: chứng minh rằng nhì tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc cùng với nhau.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 1 hình học 7

Bài 8: mang lại góc xOy cùng góc yOz là nhị góc kề bù. Tia Om là phân giác của góc xOy. Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ xz chứa tia Oy, vẽ tia On sao cho: On vuông góc với Om. Minh chứng rằng: Tia On là tia phân giác của góc yOz.

Bài 9: đến đường thẳng xy, rước điểm O ở trong xy. Bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ xy vẽ hai tia Oa, Ob làm thế nào để cho . Vẽ tia Om vuông góc cùng với xy. Chứng minh rằng: tia Om là phân giác góc aOb.

Bài 10: mang đến góc xOy nhọn. Từ điểm M bên trên cạnh Ox, dựng MN vuông góc cùng với Oy tại N, dựng NP vuông góc với Ox trên P, dựng PQ vuông góc với Oy tai Q, dựng QR vuông góc với Ox trên R. Chứng tỏ rằng:

a) MN//PQ; NP//QR b) Tìm toàn bộ các góc bởi góc PNM

Bài 11: cho góc bẹt AOB. Trên và một nửa phương diện phẳng bờ AB, vẽ 2 tia OM với OM làm sao cho

a) nhị góc AOM cùng BON tất cả đối đỉnh không?

b) Vẽ tia OE sao cho tia OB là phân giác của góc NOE. Nhì góc AOM và BOE tất cả đối đỉnh không? bởi sao?

Bài 12: mang lại tam giác ABC gồm . Bên trên tia đối của tia AB rước điểm O. Bên trên nửa phương diện phẳng không cất C bờ AB vẽ .

Xem thêm: Tải Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 4 Theo Tt22 Kì 1, Ma Trận Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Theo Thông Tư 22

a) chứng minh rằng: Ox//BC. B) Qua A vẽ d//BC, minh chứng rằng: ++=1800

Bài 13: mang lại tam giác ABC tất cả =2. Tia phân giác của góc A cắt BC nghỉ ngơi D. Vẽ DE//AB, căt AC làm việc E. Vẽ EF//AD, cắt BC sống F. Vẽ FG//DE, cắt AC ở D.

a) đầy đủ góc đỉnh A, D, E, F làm sao bằng

b) DE, EF, FG là phân giác của không ít góc nào? vì chưng sao?

Bài 14: mang lại =1200. Vẽ OP và OQ nằm trong lòng hai tia OM với ON làm thế nào cho OP vuông góc cùng với OM; OQ vuông góc với ON

a) so sánh hai góc MOQ cùng NOP b) Tính số đo góc POQ

Bài 15: đến ∆ ABC, phân giác BM (MAC). Vẽ MN // AB cắt BC tại N. Phân giác góc MNC cắt MC nghỉ ngơi P.

CMR: = , BM // NP

Gọi NQ là phân giác của , cắt AB sống Q. CMR: NQBM

Bài 14: Cho = 1200. Mang A Ox, B Oy. Vẽ tia Am, An trong làm thế nào để cho = 700, = 1300. Chứng minh Am // Bn.

Bài 16: mang lại và A Ox, B Oy. Qua A dựng mặt đường thẳng a Ox. Qua B dựng đường thẳng b Oy. Chứng tỏ rằng:

a) nếu như a giảm b thì 0 b) nếu như a // b thì = 1800 c) ví như a b thì = 900

Bài 17: mang lại ∆ ABC. Trên cạnh AB lấy M, trên nửa khía cạnh phẳng bờ AB cất C, vẽ tia Mx làm sao để cho =

a) CMR: Mx // BC với Mx cắt AC

b) gọi D là giao điểm của Mx với AC. đem N nằm trong lòng C cùng D. Trên nửa phương diện phẳng bờ AC không cất điểm B, vẽ tia Ny sao để cho = . CMR: Mx // Ny

Bài 18: Qua A ở ngoài đường thẳng a, vẽ 101 đường thẳng phân biệt. CMR: có tối thiểu 100 con đường thẳng giảm a.