Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 lớp 4

Trong những số: 645; 2349; 53 202; 13 218; 712 341a) những số phân tách hết cho 9 là: b) những số không phân tách hết mang lại 9 là Viết chữ số tương thích vào ô trống để: Đúng ghi Đ, sai ghi S


bài 1

Trong các số: 645; 2349; 53 202; 13 218; 712 341

a) các số chia hết mang đến 9 là: ………………………………….

Bạn đang xem: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 lớp 4

b) các số không phân tách hết cho 9 là: …………………………..

Phương pháp giải:

Dấu hiệu phân tách hết mang đến 9: những số bao gồm tổng những chữ số phân tách hết đến 9 thì phân tách hết đến 9.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) những số chia hết mang đến 9 là: 2349; 712 341.

b) những số không phân tách hết mang đến 9 là: 645 ; 53 202; 13 218.


bài xích 2

Viết chữ số tương thích vào ô trống để:

*

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 9 và mang lại 3:

- các số tất cả tổng các chữ số phân chia hết mang lại 9 thì phân chia hết mang đến 9.

- các số có tổng những chữ số phân tách hết mang lại 3 thì phân tách hết cho 3. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


bài xích 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

*

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu chia hết mang lại 9 và đến 3:

- các số bao gồm tổng những chữ số phân chia hết cho 9 thì phân tách hết mang lại 9.

- những số tất cả tổng các chữ số phân chia hết mang đến 3 thì phân chia hết mang lại 3. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Số 460 572 có tổng những chữ số là 4 + 6 + 0 + 5 + 7 + 2 = 24

Mà 24 chia hết mang lại 3 nên số 460 572 phân chia hết mang đến 3.

b) Số 108 972 gồm tổng những chữ số là một trong + 0 + 8 + 9 + 7 + 2 = 27

Mà 27 phân chia hết mang lại 9 đề nghị số 108 972 phân chia hết cho 9.

Ta điền như sau:

*


bài bác 4

Tìm x biết:

a) x chia hết mang lại 3 cùng 366 - các số gồm tổng các chữ số phân tách hết cho 9 thì phân tách hết đến 9.

Xem thêm: Trái Phiếu Châu Âu ( Eurobond Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

- những số bao gồm tổng những chữ số phân chia hết cho 3 thì phân tách hết mang đến 3. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) x chia hết mang đến 3 cùng 366 - những số gồm tổng những chữ số phân chia hết mang lại 9 thì chia hết cho 9.

- những số bao gồm tận thuộc là 0 thì phân chia hết mang lại 2 với 5.

Lời giải chi tiết:

*bài bác 7

Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

Số kẹo của Minh nhiều hơn nữa 31 chiếc nhưng thấp hơn 45 chiếc. Biết rằng nếu Minh xếp vào những hộp mỗi vỏ hộp 5 dòng kẹo hoặc mỗi vỏ hộp 2 cái kẹo thì vừa không còn số kẹo đó. Hỏi Minh tất cả bao nhiêu mẫu kẹo?

Trả lời: Minh gồm …………….. Dòng kẹo.

Phương pháp giải:

Các số có chữ số tận thuộc là 0 thì phân tách hết cho tất cả 2 với 5.

Lời giải chi tiết:

Số kẹo của Minh nhiều hơn thế 31 loại nhưng ít hơn 45 chiếc nên số kẹo đó hoàn toàn có thể là 32, 33, 34, … 44 cái kẹo.

Nếu Minh xếp vào những hộp mỗi vỏ hộp 5 dòng kẹo hoặc mỗi vỏ hộp 2 cái kẹo thì vừa hết số kẹo đó bắt buộc số kẹo của Minh chia hết cho tất cả 2 cùng 5.

Vậy số kẹo của Minh là 40 chiếc. (có chữ số tận cùng là 0)


bài bác 8

Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng:

Bảng sau cho biết thêm số học sinh ở những khối lớp gia nhập câu lạc bộ cờ vua:

Khối

Số học tập sinh

Lớp 2

130

Lớp 3

105

Lớp 4

125

Tổng số học sinh

 

 Nếu phân tách tổng số học viên thành những nhóm, mỗi team 15 bạn thì số nhóm học sinh là:

A. 14 nhóm B. 20 nhóm C. 22 nhóm D. 24 nhóm

Phương pháp giải:

- Tính tổng số học viên tham gia câu lạc bộ đọc sách của tất cả ba khối lớp.

- Tính số nhóm học sinh ta rước tổng số học sinh chia mang lại số học sinh của 1 nhóm

Lời giải chi tiết:

Tổng số học sinh là

130 + 105 + 125 = 360 (học sinh)

Số nhóm học sinh là

360 : 15 = 24 (nhóm)

Chọn câu trả lời D.


vui học

Lớp 4A hưởng ứng phong trào gây quỹ ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi ngày lớp 4A nhận được 357 000 đồng. Biết mục tiêu của lớp 4A là nhận được 5 355 000 đồng. Hỏi sau từng nào ngày thì lớp 4A đạt được phương châm gây quỹ?

Phương pháp giải:

 Số ngày để lớp 4A thực hiện kết thúc kế hoạch = Số tiền phải thu được : Số tiền thu được trong 1 ngày.

Lời giải bỏ ra tiết:

Lớp 4A đạt được mục tiêu gây quỹ sau số ngày là

5 355 000 : 357 000 = 15 (ngày)

Đáp số: 15 ngày

 gamesbaidoithuong.com*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo
*
*
*
*
*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp gamesbaidoithuong.com
Cảm ơn chúng ta đã áp dụng gamesbaidoithuong.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?