Đặt câu hỏi với từ gạch chân

Bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch chân trong tiếng Anh là dạng bài xích tập thông dụng thường xuất hiện thêm trong những bài kiểm tra, đề thi môn giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Đặt câu hỏi với từ gạch chân


Nếu bắt đầu nghe qua, các bạn sẽ nghĩ rằng đó là một chủ đề trong giờ đồng hồ Anh không tồn tại gì sệt sắc. Nhưng thực tế lại khác, hầu hết các bạn sinh viên lúc học đều băn khoăn rằng phân vân đặt câu hỏi bằng giờ đồng hồ Anh như thế nào. Hi vọng, đây vẫn là tài liệu hữu ích, giúp các bạn nắm vững đầy đủ kỹ năng quan trọng và trau dồi kiến thức kết quả để chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ kỳ thi nào. Mời chúng ta cùng tham khảo với CNTA nhé !

Video phía dẫn bài xích tập đặt câu hỏi cho từ gạch men chân

I. Chú ý khi làm bài xích đặt thắc mắc cho phần gạch ốp chân

– trước tiên ta phải xác định được từ để hỏi.

– từ bỏ bị gạch chân không lúc nào xuất hiện tại trong câu hỏi.

– nếu như trong câu:

+/ sử dụng động từ hay thì ta đề xuất mượn trợ cồn từ và đảo trợ động từ lên trước công ty ngữ và sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ giả dụ trong câu sử dụng “động trường đoản cú tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động từ tobe”, “động trường đoản cú khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ cùng sau từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– ví như trong câu bao gồm từ bị gạch men chân dùng mọi từ sau thì khio gửi sang thắc mắc ta cần đổi tương xứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

*

Hãy tham khảo lý thuyết đặt thắc mắc cho bộ phận gạch chân giờ đồng hồ anh trước khi làm bài tập nhé !

II. Các từ nhằm hỏi thường gặp mặt trong giờ Anh.

1. What: đồ vật gi (Dùng nhằm hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: chiếc mà (Dùng để hỏi khi gồm sự lựa chọn)

3. Where: chỗ nào (Dùng nhằm hỏi cho vị trí, xứ sở …)

4. When: khi nào (Hỏi mang đến thời gian, thời khắc …)

5. Who: ai, người mà (Hỏi mang lại người)

=> Whom: bạn mà (Hỏi cho tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom bởi vì you buy any books (for)?

=> Whose: của tín đồ mà (Hỏi mang lại tính tự sở hữu, cài cách, đại từ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: lý do (Hỏi đến lí do, nguyên nhân)

7. How: thay nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ, sức khoẻ …)

8. How old: hỏi mang đến tuổi

9. How tall: hỏi cho độ cao của người

10. How high: hỏi cho độ cao của vật

11. How thick: hỏi đến độ dày

12. How thin: hỏi mang lại độ mỏng

13. How big: hỏi mang đến độ lớn

14. How wide: hỏi cho độ rộng

15. How broad: hỏi mang đến bề rộng

16. How deep: hỏi đến độ sâu

17. How fast: hỏi cho tốc độ

18. How far … from … to …: hỏi mang lại độ xa

19. How long: hỏi cho độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to vì my homework.

=> How long does it take you to vày your homework?

(Nó mang mất của người tiêu dùng bao nhiêu thời gian để gia công bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to lớn school every day.

=> How often vày you go lớn school?

How much: hỏi đến giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi đến số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho con số với danh từ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vì chưng you have here?

III. Bài tập trường đoản cú luyện

Đặt thắc mắc cho phần gạch chân

1. I want to see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They vì chưng not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go to lớn a siêu thị tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going to visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go to domain authority Latto relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes to lớn the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete và Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

16. It is Jack’s book.

……………………………………………………………….

17. I & my father play volleyball in the afternoon

……………………………………………………………….

18. Mrs. Robinson buy a poster.

……………………………………………………………….

19. I often listen to lớn musicin my miễn phí time.

……………………………………………………………….

20. I often listen lớn musicin my miễn phí time.

……………………………………………………………….

21. I meet Tomat the bar

……………………………………………………………….

22.I want a camera for my birthday.

……………………………………………………………….

23.I go lớn the shoe cửa hàng in the afternoon.

……………………………………………………………….

24.You visit a temple and a churchin Thailand.

……………………………………………………………….

25. You should learn harderto get good mark.

……………………………………………………………….

26. The dictionary is 200,000 dong.

……………………………………………………………….

27. She buy a pencil at the cửa hàng over there.

……………………………………………………………….

28. I am happyafter the trip

……………………………………………………………….

29. Jane likes playing chess.

……………………………………………………………….

30. I need a phone card.

……………………………………………………………….

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho đưa ra Minh City.

……………………………………………………………….

32. The ngân hàng is opposite the restaurant.

……………………………………………………………….

33. The dress looks very nice.

……………………………………………………………….

34. Jack is in the room

……………………………………………………………….

35. Her neighbor gives hera nice dress.

……………………………………………………………….

36. They want to return khổng lồ America

……………………………………………………………….

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

……………………………………………………………….

38. My fatheris in Ha Noi

……………………………………………………………….

39. He travels to Nha Trang by coach.

……………………………………………………………….

40. She goes lớn the doctor because she is sick.

……………………………………………………………….

41. Nam giới leaves trang chủ at 7 o’clock

……………………………………………………………….

42. He teaches English at the high school.

……………………………………………………………….

43. The lesson is very difficult.

……………………………………………………………….

44. She often does the housework after doing exercises.

……………………………………………………………….

45. They are planting some roses in the garden.

……………………………………………………………….

46. Liz will send these lettersto her friends.

……………………………………………………………….

47. My favorite subject is Math

……………………………………………………………….

48. I often listen lớn music in my không tính tiền time.

……………………………………………………………….

49. He is good at drawing

……………………………………………………………….

50. She learns about computersin computer science class.

……………………………………………………………….

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

……………………………………………………………….

52. Phong likes playing table tennis.

……………………………………………………………….

53. They go to the beach on the summer holidays.

……………………………………………………………….

54. They are in a hotel.

……………………………………………………………….

55. The childrenswim in the lake.

……………………………………………………………….

56. I go to lớn the movies twice a week.

……………………………………………………………….

57. She leaves her suitcase on the train.

……………………………………………………………….

58. They see lions and tigersat the zoo.

……………………………………………………………….

59. He leaves the các buổi tiệc nhỏ at 11.o’clock.

……………………………………………………………….

60. John goes to the beachlast Sunday.

……………………………………………………………….

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

……………………………………………………………….

62. .The company sends the new worker lớn California.

……………………………………………………………….

63. My sister dreams about the monsterlast night.

……………………………………………………………….

64. My grandmother hears a loud in this morning.

……………………………………………………………….

Xem thêm: Top 7 Đề Thi Toán Học Kì 2 Lớp 3 Có Lời Giải, Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 3

65. We visit the History Museum.

……………………………………………………………….

66. Hoa is doing homework.…

…………………………………………………………….

67.I will go khổng lồ the church in 2022

……………………………………………………………….

68. Jack & I get lớn school by car

……………………………………………………………….

69. She has3 pens

……………………………………………………………….

70. I buy half a kiloof cheese.

……………………………………………………………….

71. He is playing soccer

……………………………………………………………….

72. He meet Lindafor coffee.

……………………………………………………………….

73. The teacher is angry because he doesn’t bởi vì his homework.

……………………………………………………………….

74. Jackbuys a car

……………………………………………………………….

75. I go to the cinema with my cousins.

……………………………………………………………….

76. She makes some coffeefor her mother

……………………………………………………………….

77. She calls the police because she gets lost.

……………………………………………………………….

78. I buy twokilos of oranges.

……………………………………………………………….

79. John writes a poem about his grandparents.

……………………………………………..

IV. Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the cửa hàng over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to lớn finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone thẻ to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue to lớn Ho đưa ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The bank is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned khổng lồ Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled khổng lồ Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went khổng lồ the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Nam giới left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters lớn her friends.

…………………………………………………….

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines and newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen khổng lồ musicin my miễn phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go khổng lồ the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions & tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the tiệc ngọt at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to lớn the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker lớn California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the monster last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went to lớn the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t bởi vì his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour khổng lồ get lớn school.

………………………………………………

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving kiểm tra two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went lớn the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her cat stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money khổng lồ her brother.

………………………………………………

28.- We went khổng lồ school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people khổng lồ the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go lớn the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t bởi anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money khổng lồ Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word khổng lồ complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ vị you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went lớn a tiệc ngọt last night

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

2. He goes to lớn the cinema every Saturday

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

3. I’ve got a red car

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

4. I go to bed at midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

5. I met an old friend yesterday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: No, I have never been to thủ đô new york before

Reporter: Well, good luck then.

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ ……………………………………………………………….jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books bởi vì you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the party start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 – How much is the dictionary?

2 – How did you make it?

3 – Where did she buy it?

4 – Were you fine after the trip?

5 – How long did it take her to lớn finish the composition?

6 – What bởi vì you need a phone oto for?

7 – How far is it from Hue khổng lồ Ho chi Minh city?

8 – Where is the bank?

9 – How did the dress look?

10 – Who did you see last night?

When did you see her?

11 – What did her neighbourhood give her?

12 – What did they vị two weeks ago?

When did they return lớn America?

13 – Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 – Where was your father last month

15 – How did he travel khổng lồ Nha Trang?

16 – Why did she go lớn the doctor?

17 – What time did nam giới leave home yesterday?

18 – What did he teach in the high school?

19 – How was the homework yesterday?

20 – When does she usually bởi the housework?

21 – How many roses are they planting in the garden?

22 – Who will Liz send these letters?

23 – What is your favorite subject?

24 – vì chưng you have magazines và newspapers?

25 – What vị you often bởi vì in your free time?

26 – Is he good at drawing?

27 – What does she learn about in computer science class?

28 – What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 – What does Lan lượt thích playing?

30 – How often vì chưng you go khổng lồ the movies?

31 – When do they go to lớn the beach?

32 – Where vị they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 – Who swam in the lake?

2 – What fell of the table?

3 – What did they see at the zoo?

4 – What time did he leave the party?

5 – Where did John go last Sunday?

6 – What did he give her for her birthday?

7 – Where did the company send the new worker to?

8 – What did your sister dream about last night?

9 – When did your grandmother hear a loud scream?

10 – Where did they go?

11 – Why did he fall?

12 – Why was the teacher sad?

13 – How long did it take you khổng lồ get khổng lồ school?

14 – When did she last ride a bike?

15 – How much cheese did you buy?

16 – What did he bởi two days ago?

17 – Who did he meet for coffee?

18 – When were you born?

19 – When did your cousin start sailing?

20 – Who did you go the cinema with?

21 – How long did you stay in New Zealand?

22 – Why did she call the firemen?

23 – How many kilos of oranges did you buy?

24 – Who did John write about

25 – What did you bởi last night?

26 – What did she make for her mother?

27 – Who did Susan give the money to?

28 – How did we go to lớn school?

29 – Why was you tired yesterday morning?

30 – How many people did Mary invite to lớn the party?

31 – Did you go khổng lồ the cinema last night?

32 – Where did Shakira grow up?

33 – Who did he go on holiday with?

34 – What did she do?

35 – Whose dictionary did you borrow?

36 – Who gave money lớn Mike?

37 – Who did anyone help with homework yesterday?

38 – When did Shakespeare die?

39 – Why did he not dance at the disco?

40 – Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to lớn complete the exchanges