Cromatit là gì

a, Tính số NST đối kháng cùng số NST knghiền, số chổ chính giữa rượu cồn, số crômatit qua những kì của nguyên ổn phân

b,Tính số NST đối kháng với số NST knghiền, số trung ương đụng, số crômatit qua những kì của bớt phân


*

nstcromatittrung ương động
Trung gian NP2n = 20 (kép)2.2n = 402n = 20
đầu np2n = 20( kép)2.2n = 402n = 20
giữa np2n = 20( kép)2.2n = 402n = 20
sau np2.2n = 40 (đơn)02.2n = 40
cuối np2n = 20 (đơn)02n = 20
trung gian GP 12n = trăng tròn (kép)2.2n=402n = 20
đầu gp 12n = trăng tròn (kép)2.2n=402n = 20
giữa gp12n = đôi mươi (kép)2.2n = 402n = 20
sau gp 12n = 20( kép)2.2n = 402n = 20
cuối gp 1n = 10 (kép)2n = 20n = 10
đầu gp 2n = 10 (kép)2n = 20n =10
thân gp 2n = 10 (kép)2n = 20n = 10
sau gp 22n = 20 (đơn)02n = 20
cuối gp 2n =10 (đơn)0n = 10


*

Một tb có bộ nst 2n=40 nguyên ổn phân 5 lần. Xác định: a) Số cromatit sống kì thân của lần nguim phân thứ nhất của các tế bào? b) Số cromatit sinh sống kì thân của lần nguim phân lần 5 của những tế bào? c) Số NST kxay sinh hoạt kì giữa của lần nguim phân thứ nhất của các ...Bạn vẫn xem: Công thức tính số cromatit

a) Số cromatit nghỉ ngơi kì giữa của lần NP trước tiên của TB: Số cromatit=4n=80 (cromatit)

b) Số TB tsi gia vào lần NPhường. thứ 5: 24=16 (TB)

Số cromatit sinh hoạt kì thân của lần NPhường thiết bị 5 của những TB: 16. 4n= 16.2.2n=16.2.40= 1280(cromatit)

c) Số NST kép làm việc kì thân của lần NPhường thứ nhất của TB: 2n NST kép= 40 (NST kép)

Cho một loài bao gồm cỗ NST 2n=14 a, số NST ngơi nghỉ kỳ đầu ,kỳ giữa ,kỳ sau nguim phân , bớt phân , với hình hài NST của chúng.b, yinhs số cromatit,số trung tâm hễ sinh sống kỳ đầu ,kỳ thân ,kỳ sau ngulặng phân, sút phân.
nstcromatittâm động
đầu np2n = 14 nst kép2.2n = 282n = 14
giữa np2n = 14 nst kép2.2n = 282n = 14
sau np2.2n=28 nst kép02.2n = 28

đầu GP1

2n = 14 nst kép2.2n=282n = 14
giữa gp 12n= 14 nst kép2.2n =282n=14
sau gp 12n = 14 nst kép2.2n= 282n = 14
đầu gp 2n = 7 nst kép2.n = 14n = 7
thân gp2n = 7 nst kép2.n = 14n = 7
sau gp22n = 14 nst đơn02n = 14

Cho các thông báo về nhiễm dung nhan thể nlỗi sau:


*

(1) NST tồn tại ở cả hai tâm trạng vào chu kì tế bào là NST đối kháng với NST kxay.

Bạn đang xem: Cromatit là gì

(2) Tại kì thân chu kì tế bào từng NST 1-1 chỉ có 1 cromatit.

(3) Mỗi NST thể kxay thông thường có một vai trung phong hễ vày cất 2 cromatit còn NST đối kháng chỉ có một tâm hễ.

(4) Một cặp NST kxay tương đương bao gồm cất 2 cromatit và trong những cromatit có một phân tử ADN.

(5) Mỗi cromatit đựng một phân tử ADN kiểu như phân tử ADN của NST ngơi nghỉ tinh thần đơn khớp ứng.

(6) Dựa vào tác dụng phân chia NST thành 2 loại: NST hay cùng NST nam nữ.

Số biết tin đúng đắn là:

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 0 Sinh học tập 1 0 Gửi Hủy

Đáp án C

Ý 1: Trong chu kì tế bào NST có sự đổi khác tinh thần thân kxay và solo, trong các số ấy, NST kép bao gồm 2 cromomatit dính với nhau sinh sống trọng điểm hễ =>ĐÚNG.

Ý 2: Tại kì giữa của chu kì tế bào thì NST tồn tại làm việc tinh thần kép=>ĐÚNG.

Ý 4: Mỗi cặp NST kép tương đồng có 2 NST kxay, từng NST knghiền có 2 cromatit vì thế mỗi cặp NST kxay yêu cầu đựng 4 cromatit, trong mỗi cromatit chứa 1 phân tử ADN=>SAI.

Xem thêm: Uchiha Obito Là Ai ? Hiện Tượng Mạng Obito Là Ai

Ý 5: Cromatit khi bóc tách nhau ngoài trọng tâm động thì vẫn biến NST đơn, cho nên vì thế ADoanh Nghiệp chứa vào cromatit hệt như ADoanh Nghiệp đựng trong NST đơn=>ĐÚNG.

Ý 6: Dựa vào tác dụng của những gene trên NST (tác dụng của NST) fan ta sẽ phân chia NST thành 2 loại là NST thường xuyên với NST giới tính=>ĐÚNG.

Vậy bao gồm 3 ý đúng.

Đúng 0 Bình luận (0)

Tại lúa, 2n=24. Xác định số NST đơn, NST knghiền, số trung khu động, số cromatit qua những kỳ của nguyên ổn phân?

Lớp 9 Sinh học tập Di truyền cùng Biến dị - Cmùi hương I. Các thí điểm củ... 1 0 Gửi Hủy

a) * Quá trình nguyên phân :

-Kì đầu : + Số NST:2n nst kép = 44 NST kép

+ Số trọng tâm động : 2n=44 trung ương động

+ Số cromatit : 2nx2=44x2=88 cromatit

-Kì giữa : Giống kì đầu

-Kì sau : + Số NST: 4n nst đơn = 88 nst đơn

+ số trung ương động: 4n=88 nst đơn

+ số cromatit: 0 ( nst ở dạng đơn )

- kì cuối : + Số NST : 2n đơn=44 nst

+ số tâm động :2n=44 vai trung phong động

+ số cromatit: 0 ( NST dạng đối kháng )

* Kì giữa I: + Số NST: 2n kép = 44 NST kép

+ số trung tâm động : 2n=44 chổ chính giữa động

+ Số cromatit : 4n= 2n x2 = 88 cromatit

* kì sau II : + số NST : 2n đối chọi = 44 NST đơn

+ số trọng tâm động : 2n = 44 trung khu động

+ số cromatit : O ( NST ở dạng solo )

Đúng 0
Bình luận (0)

Có 4 thích hợp tử của cùng một một số loại nguyên ổn phân một số trong những lần không bởi nhau

- Hợp tử A ngulặng phân một số lần đề xuất môi trường xung quanh nội bào cung ứng vật liệu tương tự 56 NST 1-1.

- Hợp tử B nguyên phân 1 số lần đã cho ra số tế bào con tất cả số NST vội 4 lần số NST của bộ 2n

- Hợp tử C và phù hợp tử D nguyên phân cần môi trường thiên nhiên nội bào hỗ trợ nguyên liệu tương tự 16 NST solo.

Tổng số NST trong toàn bộ các tế bào bé là 128.

a) Xác định số NST lưỡng bội của loài

b) Xác định số lần nguyên ổn phân của mỗi hợp tử

c) Nếu các tế bào nhỏ hình thành sau nguyên phân đã sinh sống kỳ thân của lần nguyên phân tiếp sau gồm toàn bộ bao nhiêu cromatit? Tâm động?

Lớp 9 Tân oán 0 0 Gửi Hủy Ở lúa có bộ NST 2n=24.Hỏi ngơi nghỉ kì thân của nguim phân có con số NST đơn, caromatit,trung khu rượu cồn là bao nhiêu? Lớp 9 Sinc học tập Đề chất vấn học tập kì I - Đề 1 3 1 Gửi Hủy

số nst 1-1 là :0

số cromatit là 48

số trung ương đụng là 24

Đúng 1
Bình luận (0)

số nst 1-1 là :0

số cromatit là 48

số trung tâm động là 24

Đúng 0
Bình luận (0)

Lúa gồm cỗ nst 2n=24:

ở kì giữa của ngulặng phân có

con số NST đơn= 0

crômatit = 4n =48

tân động= 4n = 4

Đúng 0
Bình luận (0)

Tại lúa nước, cỗ nst 2n=24,quan lại tiếp giáp một tổ tế bào đã nguim phân, người ta đếm được tổng thể nst knghiền triệu tập sinh hoạt phương diện phẳng xích đao và các nst 1-1 đang phân li về nhì cực của tế bào là 864. Số nst knghiền nhiều hơn số nst 1-1 là 96.

A)hãy cho biết nhóm tế bào sẽ làm việc kì nào của nguyên phân ?

B) hãy khẳng định số tế bào sống mỗi kì.

Lớp 10 Sinch học tập Bài 18-19. Chu kì tế bào, những vẻ ngoài phân bào,... 1 0 Gửi Hủy

a) bởi tb sống tâm lý knghiền với triệu tập trên mặt phẳng xích đạo => tb đang ngơi nghỉ kì giữa

Hình như còn tb còn sẽ sống trạng thái đối kháng và đang phân li về 2 rất của tb .

gọi a là số nst của tb ở kì giữa

b là số nst của tb sinh sống kì sau

theo bài bác ra , ta có hệ :

(egincasesa + b = 864 \a - b = 96endcases)

=> a = 480 nst ; b = 384 nst

=> kì giữa có : 480 : 24 = 20 tb

=> kì sau có : 384 : 24 = 16 tb

Đúng 2
Bình luận (1)

Ở lợn 2n = 38 NST . Có 1 tinch bào bậc 1( Tế bào sinh tinh) của lợn sẽ sút phân. Hãy xác minh :

- Số NST kxay.

- Số NST đơn

- Số trọng điểm đụng.

Trong tế bào làm việc từng kì của bớt phân I cùng bớt phân II?

Lớp 10 Sinch học Ôn tập học kì I 1 2 Gửi Hủy

Giảm phân I

Giảm phân II

Kì trung gian

Kì đầu I

Kì thân I

Kì sau I

Kì cuối I

Kì đầu II

Kì giữa II

Kì sau II

Kì cuối II

Số NST đơn

0

0

0

0

0

0

0

2n = 38

n = 19

Sô NST kép

2n = 38

2n = 38

2n = 38

2n = 38

n = 19

n = 19

n = 19

0

0

Số crômatit

4n = 76

4n = 76

4n = 76

4n = 76

2n = 38

2n = 38

2n = 38

0

0

Số tâm động

2n = 38

2n = 38

2n = 38

2n = 38

n = 19

n = 19

n = 19

2n = 38

n = 19

Đúng 2
Bình luận (0)

Một tế bào của bạn (2n=46) triển khai nguyên ổn phân. Hãy xác minh số lượng NST1-1, NST kxay làm việc những kỳ của nguyên ổn phân.

Lớp 10 Sinc học tập Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hiệ tượng phân bào,... 2 0 Gửi Hủy

Kỳ đầu: 2n = 46 NST kép