Công thức tính chu vi diện tích hình vuông

Toán tè học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp những em học viên tham khảo, hệ thống hóa kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi diện tích hình vuôngNhờ đó, đã biết cách vận dụng vào bài bác tập giỏi hơn, để ngày càng học tốt môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của gamesbaidoithuong.com:


Tổng hợp cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán đái học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: phường = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta rước chiều dài cùng chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta mang chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT kiếm tìm cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh vẫn biết.


2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông


Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta mang độ nhiều năm một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình vuông, nhằm tìm cạnh hình vuông vắn ta đem chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta mang độ nhiều năm một cạnh nhân với chính nó.

Mở rộng: giả dụ biết diện tích hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta rước tổng nhị cạnh kề nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta rước độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta có thể tính:

Độ lâu năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ lâu năm cạnh hình thoi nhân cùng với 4.

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta rước chu vi phân tách 4.


Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta lấy tích độ lâu năm hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta lấy độ dài 3 cạnh tam giác cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta tìm kiếm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Môn Tiếng Anh 6 Mới


Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ nhiều năm đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu như ta biết diện tích s hình tam giác, ta rất có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta mang độ dài các cạnh hình thang cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình thang với độ nhiều năm 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta mang tổng độ nhiều năm hai lòng nhân với độ cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết diện tích hình thang, ta hoàn toàn có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tròn, ta rất có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy cung cấp kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích s xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 khía cạnh của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p. X c

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi dưới đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta rước chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được khẳng định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với mặt đường sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là một mặt đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì con đường sinh gồm chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn cho đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị dao động là 3,14r: phân phối kính dưới đáy hình nón với bằng 2 lần bán kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung quanh hình nón cùng với diện tích dưới mặt đáy hình nón. Vì diện tích mặt dưới là hình trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: buôn bán kính hình tròn đáy.h: là con đường cao hạ tự đỉnh xuống tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
đái Ngọc
gamesbaidoithuong.com
762
Lượt tải: 14.632 Lượt xem: 682.895 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết gamesbaidoithuong.com về

Link gamesbaidoithuong.com chính thức:

Toán tè học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng tải về Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


2 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA