Collaboration Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự gamesbaidoithuong.com.

Bạn đang xem: Collaboration là gì

Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.

Xem thêm: "Hoạt Độ Phóng Xạ Là Gì ? Tự Bảo Vệ Cho Mình Khỏi Bị Bức Xạ


Several speakers talked of the collaborative sầu effort put forth by business leaders, politicians và community members.
collaborate to do sth We are collaborating to lớn thiết kế & build a vehicle that will achieve 200 miles per gallon.
*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về bài toán này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gamesbaidoithuong.com English gamesbaidoithuong.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message