Có bao nhiêu phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 2015? trả lời: có phân số như vậy.

Đề cưng cửng ôn tập toán thù lớp 4 học tập kỳ 2 sẽ giúp các em ôn tập lại các dạng toán thù trung tâm cũng giống như những bài tập, luyện đề để có được kết quả xuất sắc trong kỳ thi xong xuôi học kỳ.Sau đấy là các dạng bài tập kiến thức và kỹ năng trung tâm được tổng hợp vào đề cưng cửng ôn tập tân oán lớp 4 học kỳ 2. Prúc huynh học viên cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 2015? trả lời: có phân số như vậy.

1. Ôn tập các dạng toán ngơi nghỉ học tập kỳ 2 lớp 4

1.1. Phân số và những phép tính cùng với phân số

1.1.1 Khái niệm phân số

*

*

1.1.2. Tính chất cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và mẫu mã số của một phân số cùng với thuộc một vài tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số vẫn đến.

Nếu phân tách cả tử số với mẫu mã số của một phân số với thuộc một vài tự nhiên và thoải mái khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã mang lại.

1.1.3. So sánh các phân số

a) So sánh những phân số cùng mẫu mã số

Trong nhì phân số có cùng mẫu số:

Phân số như thế nào bao gồm tử số bé nhiều hơn thì phân số đó bé hơn.Phân số làm sao gồm tử số béo hơn nữa thì phân số kia lớn hơn.Nếu tử số cân nhau thì nhị phân số kia bằng nhau.

b) So sánh các phân số cùng tử số

Trong hai phân số bao gồm thuộc tử số:

Phân số làm sao có chủng loại số nhỏ hơn thì phân số đó to hơn.Phân số làm sao bao gồm chủng loại số bự hơn vậy thì phân số kia bé nhiều hơn.Nếu mẫu số đều bằng nhau thì nhị phân số kia bằng nhau.

c) So sánh các phân số khác mẫu

Muốn nắn so sánh nhị phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu mã số nhị phân số đó rồi so sánh những tử số của nhị phân số bắt đầu.

1.1.4. Các phnghiền tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn nắn cộng nhì phân số tất cả thuộc mẫu mã số, ta cùng nhị tử số với nhau cùng giữ nguyên chủng loại số.

Muốn nắn cộng nhì phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số, rồi cùng hai phân số kia.

b) Phép trừ phân số

Muốn nắn trừ nhì phân số có cùng chủng loại số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số sản phẩm công nghệ nhị cùng không thay đổi mẫu mã số.

Muốn nắn trừ nhị phân số khác mẫu số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số kia.

c) Phnghiền nhân phân số

Muốn nắn nhân nhì phân số ta rước tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân cùng với mẫu mã số.

d) Phnghiền chia phân số

Muốn nắn phân tách một phân số cho 1 phân số, ta rước phân số thứ nhất nhân cùng với phân số sản phẩm công nghệ nhị đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

1.2. Tìm nhì số lúc biết tổng với hiệu của hai số đó

*

1.3. Tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của hai số kia.

1.3.1. Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số

Để giải bài toán thù search nhị số khi biết tổng với tỉ số ta rất có thể làm cho nlỗi sau:

*

1.3.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu với tỉ của hai số kia.

*

1. 4. Hình thoi và diện tích hình thoi

1.4.1 Hình thoi

*

1.4.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD tất cả AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD cùng hình tam giác COD rồi ghnghiền cùng với hình tam giác ABC và để được hình chữ nhật MNCA nhỏng hình mẫu vẽ.

*

Dựa vào hình vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bởi diện tích hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

*

Vậy diện tích hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bởi tích của độ dài hai đường chéo chia mang lại 2 (thuộc đơn vị chức năng đo)

*

(Trong đó: S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo)

2. những bài tập theo hình thức toán trong đề cương ôn tập tân oán lớp 4 học kỳ 2.

2.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm sau

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13)

Bài 2. Sử dụng lốt >,

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac57)

b) 1 … (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Bài 3. Cho phân số sau: (Largedfrac187), (Largedfrac103), (Largedfrac59)

Đọc phân số với cho biết thêm đâu là tử số đâu là chủng loại số

Bài 4. Tìm nhị số biết tổng của nhị số bởi 900, hiệu hai số bằng 480

Bài 5. Tìm hai số biết.

a) Tổng của hai số bởi 1200, bao gồm tỉ số bằng (Largedfrac35)

b) Hiệu của hai số bằng 450, bao gồm tỉ số bằng (Largedfrac56)

Bài 6. Cho hình thoi MNPQ, biết độ nhiều năm hai tuyến phố chéo MPhường = 12cm, NQ = 8cm

Tính diện tích S hình thoi

*

2.2. Bài giải

Bài 1:

Áp dụng những nguyên tắc của phxay nhân, phân tách, cùng, trừ phân số ta có:

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78) = (Largedfrac856) + (Largedfrac4956) = (Largedfrac5756)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89) = (Largedfrac129) - (Largedfrac89) = (Largedfrac49)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32) = (Largedfrac1814) = (Largedfrac97)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13) = (Largedfrac56) x 3 = (Largedfrac156) = (Largedfrac52)

Bài 2

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac47)

Ta có cả nhì số cùng tử số cho nên vì thế ta đối chiếu mẫu mã số của 2 số cùng nhau vì 7 > 5 đề xuất (Largedfrac45)>(Largedfrac47)

Vậy(Largedfrac45)>(Largedfrac47)

b) 1 … (Largedfrac1414)

Rút gọn gàng (Largedfrac1414) = 1, buộc phải 1 = 1

Vậy 1 = (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

Cả nhì số đều khác tử số lẫn mẫu mã số phải ta cần chính sách mẫu mã số để so sánh

Lấy mẫu số thông thường là 39 ta tất cả 12 x (Largedfrac313) x 3 =(Largedfrac3639), 15 x (Largedfrac133) x 13 = (Largedfrac19539)

Ta có 195 > 36, cần (Largedfrac1213)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Rút ít gọn gàng cả hai phân số ta gồm (Largedfrac96) cùng phân chia tử số cùng mẫu số cho 3 được (Largedfrac32)

Rút gọn cả hai phân số ta có (Largedfrac1510) thuộc chia tử số cùng chủng loại số mang lại 5 được (Largedfrac32)

Nên (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Vậy (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Bài 3.

(Largedfrac187) hiểu là mười tám phần bảy. Tử số là 18, mẫu mã số là 7.

(Largedfrac103) đọc là mười phần tía. Tử số là 10, mẫu số là 3.

(Largedfrac59) gọi là năm phần chín. Tử số là 5, mẫu số là 9.

Bài 4.

Số Khủng cần search là:

Số Khủng = (tổng + hiệu) : 2 = (900 + 480) : 2 = 690

Số nhỏ bé nên tra cứu là:

Số bé = (tổng - hiệu) : 2 = (900 - 480) : 2 = 210

Vậy số đề xuất tìm là 690 và 210

Bài 5.

a) Sơ trang bị bài toán:

*

Theo sơ đồ gia dụng bài xích toán, tổng cộng phần cân nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số nhỏ xíu là: (tổng : số phần bởi nhau) x số phần nhỏ bé = (1200 : 8) x 3 = 450

Số phệ là: (tổng : số phần bằng nhau) x số đa phần = (1200 : 8) x 5 =750

Vậy số buộc phải tra cứu là 450, 750

b) Sơ đồ dùng bài toán:

*

Theo sơ vật dụng bài xích tân oán, hiệu số phần bằng nhau là

5 - 4 = 1 (phần)

Số bé nhỏ là: (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần bé = 450 x 4 = 1800

Số bự là: (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần lớn = 450 x 5 = 2250

Vậy số phải kiếm tìm là 1800 với 2250

Bài 6.

Diện tích hình thoi MNPQ là:

(MP x NQ) : 2 = 12 x 8 : 2 = 96 : 2 = 48 ((cm^2))

Vậy diện tích S hình thoi MNPQ là 48 (cm^2)

3. Bộ đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 (có đáp án)

3.1. Bộ 10 đề ôn tập toán thù lớp 4 học tập kỳ 2

ĐỀ 1

Câu 1: Trong những phân số: (Largedfrac818), (Largedfrac1614), (Largedfrac1530), (Largedfrac1415) phân số nào bởi phân số 4/9 ?

A. (Largedfrac818)

B. (Largedfrac1614)

C. (Largedfrac1513)

D. (Largedfrac1415)

Câu 2: Trong các phân số dưới đây, phân số lớn hơn 1 là:

A. (Largedfrac12)

B. (Largedfrac43)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac45)

Câu 3: Hình bình hành là hình:

A. Có nhì cặp cạnh đối diện tuy vậy tuy nhiên và bằng nhau

B. Có nhị cặp cạnh đối diện tuy vậy song

C. Có bốn cạnh bằng nhau

D. Có hai tuyến phố chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi mặt đường.

Câu 4: Một hình thoi bao gồm độ dài hai đường chéo là 17centimet với 32centimet. Diện tích của hình thoi là:

A. 272 (cm^2)

B. 725 (cm^2)

C. 556 (cm^2)

D. 277 (cm^2)

Câu 5: Chọn chữ số phù hợp trong các chữ số sau để viết vào ô trống làm sao để cho 15… phân tách không còn đến 2, 3 với 5

A. 5

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 6: Trên tỉ lệ 1: 200, chiều lâu năm chống học lớp đo được 5centimet. Chiều dài thật của nhà học tập đó là:

A. 500 cm

B. 2000 cm

C. 1000 cm

D. 700 cm

Câu 7: Một tổ người công nhân làm mặt đường, có 7 công nhân thiếu phụ với 12 công nhân phái nam, viết:

A. Tỉ số của số người công nhân nữ giới cùng số người công nhân nam:

B. Tỉ số của số công nhân người vợ và số người công nhân cả tổ

C. Tỉ số của số công nhân phái nam và số công nhân nữ:

D. Tỉ số của số công nhân nam giới với số công nhân cả tổ:

Câu 8: Tìm x biết:

a) X : (Largedfrac34) = (Largedfrac56)

b) X – (Largedfrac23) = (Largedfrac46)

Câu 9: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 70m. Tính diện tích của thửa ruộng, biết rằng chiều rộng của thửa ruộng bởi (Largedfrac34) chiều dài.

Câu 10. Lúc bấy giờ tía rộng nhỏ 30 tuổi. Ba năm kia tuổi nhỏ bằng (Largedfrac27) tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người hiện nay nay?

ĐỀ 2

Câu 1: Phân số có giá trị bởi 1 là:

A. (Largedfrac33)

B. (Largedfrac32)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac72)

Câu 2. Phân số (Largedfrac25100) rút ít gọn được phân số:

A. (Largedfrac510)

B. (Largedfrac1020)

C. (Largedfrac28)

D. (Largedfrac14)

Câu 3: Số tương thích để điền vào chỗ trống của 15(cm^2)= ?(cm^2)là

A. 150

B. 150000

C. 15000

D. 1500

Câu 4: Một tổ gồm 12 chúng ta trong số ấy tất cả 5 bạn nữ. Tỉ số của chúng ta nam giới với số bạn nữ của tổ kia là:

A. (Largedfrac512)

B. (Largedfrac712)

C. (Largedfrac75)

D. (Largedfrac57)

Câu 5. Giá trị của biểu thức: 36576 : (4 x 2) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6. Một tấm kính hình thoi bao gồm độ dài những mặt đường chéo 18cm và 30centimet. Tính diện tích S tnóng kính đó

A. 270 (cm^2)

B. 270 cm

C. 540 (cm^2)

D. 54 (cm^2)

Câu 7. Tìm x biết

a) (Largedfrac35) : x = 3

b) X : 52 = 113

Câu 8. Tính

a) (Largedfrac15) + (Largedfrac411) + (Largedfrac45) + (Largedfrac711)

b) (Largedfrac66) + ((Largedfrac59) – (Largedfrac14))

Câu 9. Tổng nhì số thông qua số nhỏ tuổi nhất gồm bố chữ số, số nhỏ nhắn thông qua số lớn. Tìm nhị số kia.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Raid 5 Là Gì ? Phân Loại Cấp Độ Raid Định Nghĩa Raid Là Gì

ĐỀ 3

Câu 1: Kết quả của phép tính 4 – (Largedfrac35) là?

A. (Largedfrac15)

B. (Largedfrac175)

C. (Largedfrac320)

D. (Largedfrac13)

Câu 2. Điền số tương thích vào nơi trống: 5 tạ 74 yến = ?kg

A. 5074

B. 50074

C. 5740

D. 1240

Câu 3. Hình thoi là:

A. Tđọng giác bao gồm 2 cặp cạnh đối lập tuy nhiên tuy nhiên với bốn cạnh bởi nhau

B. Có hai cạnh đối lập bằng nhau

C. Có 2 cạnh gần cạnh vuông góc với nhau

D. Có hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Câu 4. Mẹ hơn con 32 tuổi. Biết tuổi con bằng (Largedfrac15) tuổi bà mẹ. Vậy tuổi của con là:

A. 40 tuổi

B. 30 tuổi

C. 8 tuổi

D. 32 tuổi

Câu 5. Trung bình cộng của 34, 57, 92 là bao nhiêu?

A. 51

B. 61

C. 54

D. 89

Câu 6. Điền dấu (>,

a) 2 tiếng đồng hồ 45 phút … 245 phút

b) (Largedfrac75) x (Largedfrac87) … (Largedfrac56) : (Largedfrac87)

Câu 7. Tính

a) 6839 + 9493

b) 7390 – 950

c) 857 : 9

d) 5839 x 3

Câu 8: Tìm x

a) X – (Largedfrac56) = (Largedfrac23)

b) X x (Largedfrac23)= (Largedfrac73)

Câu 9: Lớp 4A gồm 34 học sinh. Nếu không tính các bạn lớp trưởng thì số học viên phái nam gấp đôi số học viên thiếu nữ. Hỏi lớp 4A bao gồm từng nào học sinh nam, bao nhiêu học viên cô bé, biết lớp trưởng là cô bé.

ĐỀ 4

Câu 1: Chữ số 3 vào 230258 chỉ:

A. 300

B. 30000

C. 300000

D. 3000

Câu 2. Phân số 5/8 bằng:

A. (Largedfrac1232)

B. (Largedfrac2040)

C. (Largedfrac2540)

D. (Largedfrac1521)

Câu 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống

a) (Largedfrac35) + (Largedfrac14) = (Largedfrac49)

b) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac16)

c) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac76)

d) (Largedfrac34) : (Largedfrac49) = (Largedfrac13)

Câu 4. Tìm x

a) X - (Largedfrac234) = (Largedfrac47)

b) X : 23 = 195

Câu 5. Điền vào khu vực trống

a) 57 phút 36 giây = ? giây

b) 560hg74dag = ?g

c) 4một tuần lễ 98 ngày = ngày

d) 14km748m = ?m

Câu 6. Hai kho thóc gồm tất cả 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A có số thóc bởi (Largedfrac45) số thóc kho B. Hỏi mỗi kho gồm bao nhiêu tạ thóc?

Câu 7. Hình bình hành ABCD có AB = 15 dm, đường cao AH = 9 dm. Tính diện tích S hình bình hành

Câu 8. Tìm hai số biết. Tổng nhị số bởi 124, hiệu hai số bằng 72

ĐỀ 5

Câu 1. Cho số 7492… chữ số điền vào vị trí chấm và để được số vừa phân chia hết đến 2 và vừa phân tách hết mang lại 5.

A. 2

B. 5

C. 0

D. 4

Câu 2. Số tương thích điền vào vị trí chnóng là 105(dm^2)356(cm^2)= ...(cm^2)

A. 105356(cm^2)

B. 10856(cm^2)

C. 1050356(cm^2)

D. 1406(cm^2)

Câu 3. Một hình bình hành có diện tích 192(cm^2), độ cao 12m. Độ lâu năm đáy tương ứng của hình kia là:

A. 32cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 64cm

Câu 4. Điền vào khu vực chấm: >,

a) (Largedfrac56) … (Largedfrac78)

b) (Largedfrac1428) … (Largedfrac13)

c) (Largedfrac35) … (Largedfrac1220)

d) (Largedfrac37)… (Largedfrac53)

Câu 5: Tổng độ nhiều năm lòng với độ cao của hình bình hành là 75cm, độ cao bởi (Largedfrac23) độ lâu năm đáy. Tính diện tích S của hình bình hành kia.

Câu 6. Tìm x

a) X – (Largedfrac49)= (Largedfrac37) : (Largedfrac914)

b) X + 184 = 95839

c) X : 48 = 94

d) X x 32 = 34752

Câu 7 Tìm hai số khi biết hiệu của nhì số bằng 27, bao gồm tỉ số là (Largedfrac76)

Câu 8. Minh tất cả 3 lọ bi vừa đủ mỗi lọ có 72 viên bi. Biết lọ trước tiên đựng 48 viên, lọ vật dụng cha đựng 80 viên. Hỏi lọ thứ nhì đựng từng nào viên?

ĐỀ 6

Câu 1: Lớp nghìn của số 15794303 bao gồm các chữ số:

A. 4, 3, 0

B. 9, 4, 3

C. 7, 9, 4

D. 5, 7, 9

Câu 2. Trong các số sau: 7428, 5630, 49590, 17863 số phân chia hết mang lại 2, 3, 5, 9 là:

A. 7428

B. 5630

C. 49590

D. 17863

Câu 3. Trong các phân số (Largedfrac716), (Largedfrac14), (Largedfrac15), (Largedfrac17) phân số nào lớn nhất là:

A. (Largedfrac13)

B. (Largedfrac716)

C. (Largedfrac15)

D. (Largedfrac17)

Câu 4. Diện tích hình vuông vắn gồm độ nhiều năm cạnh (Largedfrac45) m là:

A. (Largedfrac1625)(m^2)

B. (Largedfrac825)(m^2)

C. (Largedfrac165)(m^2)

D. (Largedfrac3225)(m^2)

Câu 5. Tìm a/b biết:

a) (Largedfracab) + (Largedfrac14) = (Largedfrac56) + (Largedfrac12)

b) (Largedfrac1714) : (Largedfracab) = 2 + (Largedfrac17)

Câu 6. Kho A rộng kho B là 7T 5 tạ thóc. Tìm số thóc từng cực nhọc, biết rằng số thóc của kho B bởi 4/2một số ít thóc kho A

Câu 7. Tìm cùng của dãy số sau:

a) 1, 2, 3, 4,…,50

b) 4, 8, 12, …,84

Câu 8. Năm nay An 12 tuổi số tuổi của An bằng (Largedfrac15) số tuổi của Mẹ với anh trai, biết anh trai rộng An 6 tuổi. Hỏi mẹ An bao nhiêu tuổi?

ĐỀ 7

Câu 1: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 200000 + 8000 + 500 + 30 + 2

A. 280532

B. 2800532

C. 208532

D. 285320

Câu 2. Số tương thích vào nơi chấm 30(m^2)16(dm^2)= ? (dm^2)

A. 3016 (dm^2)

B. 316 (dm^2)

C. 30160 (dm^2)

D. 30016 (dm^2)

Câu 3. Diện tích hình bình hành tất cả độ nhiều năm đáy 18m, chiều cao 8m là:

A. 72 (cm^2)

B. 144 (cm^2)

C. 52 (cm^2)

D. 36 (cm^2)

Câu 4. Tìm x biết;

a) (Largedfracxy) + (Largedfrac35) = (Largedfrac74)

b) (Largedfracxy) – (Largedfrac19)= (Largedfrac37)

c) (Largedfracxy) x (Largedfrac16) = (Largedfrac23)

d) (Largedfracxy) x 5 = (Largedfrac98)

Câu 5. Trung bình cùng của hai số là 975. Số bé nhỏ bởi (Largedfrac23) số béo. Tìm nhì số kia.

Câu 6. Trong đợt thi đua học giỏi, lớp 4A phấn đấu được 215 điểm 10, lớp 4B được 250 điểm 10, số điểm 10 của lớp 4C bằng (Largedfrac23) số điểm 10 của 4B với 4A. Tính số điểm 10 của lớp 4C?

Câu 7. Chu vi hình vuông vắn bằng 16m. Tính độ nhiều năm những cạnh?

ĐỀ 8

Câu 1: Số: “Năm trăm bảy mươi chín nghìn ko trăm mười tám”

A. 5017018

B. 579018

C. 570918

D. 579108

Câu 2: Năm 1010 thuộc nỗ lực kỉ nào

A. IX

B. X

C. XI

D. XII

Câu 3 Một hình thoi có độ lâu năm hai tuyến đường chéo là 18centimet và 12cm. Diện tích hình thoi là

A. 216 (cm^2)

B. 432 (cm^2)

C. 108 (cm^2)

D. 60 (cm^2)

Câu 4. Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 48 giờ đồng hồ 21 phút = ? giây

A. 1746060 giây

B. 180060 giây

C. 210060 giây

D. 174060 giây

Câu 5. Tính quý giá biểu thức.

a) (Largedfrac79) + (Largedfrac25) x (Largedfrac58)

b) (Largedfrac103) – (Largedfrac43) : (Largedfrac76)

Câu 6. Tìm x biết

a) X x 4 + 480 = 5890

b) X : 8 – 95893 = 58

Câu 7: Lớp 4A bao gồm số học viên thanh nữ bởi (Largedfrac35) số học sinh phái mạnh. Tìm số học viên nam giới, số học viên bạn nữ lớp kia biết rằng số học viên con gái là 12 học sinh

ĐỀ 9

Câu 1. Điền số tương thích vào địa điểm chấm (Largedfrac1521) = …/7 là

A. 21

B. 15

C. 7

D. 5

Câu 2. Số được điền vào 5 (m^2) 9 (dm^2)= ? (cm^2)

A. 50900

B. 5900

C. 59000

D. 50090

Câu 3. Hình bình hành có diện tích (Largedfrac38)(m^2), độ cao (Largedfrac38)m. Độ nhiều năm đáy của hình kia là:

A. (Largedfrac38)

B. (Largedfrac964) m

C. 1m

Câu 4. Trên phiên bản vật dụng tỉ lệ 1: 100000, quãng con đường từ bỏ A mang đến B đo được 1m. Độ lâu năm thiệt của quãng con đường từ A đến B là:

A. 100000m

B. 10000m

C. 1000m

D. 100m

Câu 5. Đuôi cá nặng 450g. Đầu cá nặng bằng đuôi cá cùng với một phần thân cá. Thân cá nặng trĩu bằng đầu cá cùng đuôi cá Hỏi cả con cá nặng nề bao nhiêu?

Câu 6. Tính

a) (Largedfrac34) x ((Largedfrac56) + (Largedfrac78))

b) (Largedfrac310) + (Largedfrac73) : 5

Câu 7. Tìm x

a) X – (Largedfrac15) = (Largedfrac78)

b) 8 : x = 748

c) X x 19 = 2019

d) X + 9589 = 94857 – 583

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 72m và chiều rộng bằng (Largedfrac23) chiều lâu năm. Biết cđọng 1mét vuông ruộng kia thì thu hoạch được (Largedfrac34) kilogam thóc. Hỏi trên thửa ruộng kia tín đồ ta thu hoạch được từng nào thóc?

Câu 9. Tính bằng phương pháp hợp lý và phải chăng nhất

1748 x 11 + 485 x 11

ĐỀ 10

Câu 1.Trong các số sau: 2019, 3019, 4019, 9099 số như thế nào chia không còn cho 3 với 9

A. 2019

B. 3019

C. 4019

D. 9099

Câu 2. Có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh đối với tổng thể viên bi là:

A. (Largedfrac310)

B. (Largedfrac710)

C. (Largedfrac37)

D. (Largedfrac73)

Câu 3. Giá trị của 9 trong 9248530 là

A. 9000

B. 90000

C. 9000000

D. 900000

Câu 4. Phxay trừ (Largedfrac918) – (Largedfrac418) tất cả kết quả là:

A. (Largedfrac518)

B. 5

C. (Largedfrac1318)

D. (Largedfrac3618)

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XXI

Câu 6. Tìm x biết

a) X – (Largedfrac115) = (Largedfrac25) : (Largedfrac32)

b) 1998 : x = 25

c) X : đôi mươi = 2020

d) X + 758 = 95409

Câu 7. Bố rộng bé 36 tuổi, tuổi con bằng (Largedfrac15) tuổi ba. Hỏi tía từng nào tuổi, con từng nào tuổi?

Câu 8. Tổng nhị số bởi 400, hiệu nhì số bởi 44. Tìm hai số đó

Câu 9. Cho hình thoi ABCD, biết độ nhiều năm con đường chéo cánh BD = 4cm

AC = 10 cm. Tính diện tích S hình thoi ABCD

*

3.2 Đáp án.

ĐỀ 1

1. A

2. B

3. A

4. A

5. D

6. C

7.

a) (Largedfrac712)

b) (Largedfrac719)

c) (Largedfrac127)

d) (Largedfrac1219)

8.

a) x = (Largedfrac1524)

b) x = (Largedfrac43)

9. Số phải kiếm tìm là 15 với 20

10. Tuổi bố là 45, tuổi bé là 15

ĐỀ 2

1. A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.

a) x = (Largedfrac15)

b) x = 5876

8.

a) 2

b) (Largedfrac4136)

9. Số đề xuất tra cứu là 50 cùng 50

ĐỀ 3

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6.

a)

b) >

7.

a) 16332

b) 6440

c) 95 dư 2

d) 17517

8.

a) x = (Largedfrac32)

b) x = (Largedfrac72)

9. Số học sinh con gái là 12, số học viên phái mạnh là 22

ĐỀ 4

1. B

2. C

3.

a) S

b) S

c) Đ

d) S

4.

a) x = (Largedfrac17728)

b) x = 4485

5.

a) 3456 giây

b) 56740g

c) 385 ngày

d) 14748 m

6. Kho A bao gồm 68 tạ, kho B tất cả 85 tạ

7. Diện tích hình bình hành là 135 (dm^2)

8. Số yêu cầu tìm là 98 và 26

ĐỀ 5

1. C

2. B

3. B

4.

a)

b) >

c) =

d)

5. Chiều cao là 45centimet, cạnh đáy là 30centimet, diện tích là 1350 (cm^2)

6.

a) (Largedfrac109)

b) 95655

c) 4512

d) 1086

7. Số đề xuất tra cứu là 189 với 162.

8. Lọ thứ 2 tất cả 88 viên bi.

ĐỀ 6

1. C

2. C

3. B

4.A

5

a) (Largedfracab) = (Largedfrac1312)

b) (Largedfracab) = (Largedfrac1730)

6.

Kho A tất cả 63 tạ.

Kho B gồm 12 tạ.

ĐỀ 7

1. C

2. A

3. B

4.

a) (Largedfrac2320)

b) (Largedfrac3463)

c) 4

d) (Largedfrac940)

5. Số buộc phải tra cứu là 780 với 1170

6. Lớp 4C tất cả 310 điểm 10

8. Độ nhiều năm cạnh bằng 4m

ĐỀ 8

1. B

2. B

3. A

4. A

5.

a) (Largedfrac3736)

b) (Largedfrac4621)

6.

a) x = 1352 dư 2

b) x = 767608

7.

Số học sinh Nam là 20

ĐỀ 9

1. D

2. A

3. C

4. A

5. Con cá nặng 1200g.

6

a) (Largedfrac4132)

b) (Largedfrac2330)

7.

a) x = (Largedfrac4340)

b) x = (Largedfrac2178)

c) x = 106 dư 5

d) x = 84703

8. Số lượng thóc là 2592 kg

9. Đáp số: 24563

ĐỀ 10

1. D

2. A

3. C

4. A

5. B

6.

a) x = (Largedfrac3715)

b) x = 79 dư 23

c) x = 40400

d) x = 94651

7. Tuổi bố là 30, tuổi bé là 6

8. Số bắt buộc tra cứu là 178 cùng 222

9. Diện tích hình thoi 20(cm^2)

Trên đây là đề cưng cửng ôn tập toán thù lớp 4 học kỳ 2, học sinh yêu cầu ôn lại kỹ năng các dạng toán cùng triệu tập làm cho đề thi demo. Dường như học viên, phụ huynh theo dõi gamesbaidoithuong.com để nuốm thêm nhiều kiến thức và kỹ năng xuất xắc nhé.