Thiết lập lớp PhanSo nhằm trình diễn quan niệm phân số cùng với hai yếu tố tài liệu tử số, chủng loại số với các hàm thành phần cùng, trừ, nhân, chia nhị phân số, các hàm yếu tắc xuất, nhập, định giá trị đến phân số. Viết chương trình được cho phép nhtràn lên hai phân số, in ra công dụng những phép tân oán cộng, trừ, nhân, chia nhị phân số nhắc trên.

Bạn đang xem:

Code tmê mẩn khảo


#include using namespace std;class PhanSo{private: int tu, mau;public: void set(int t, int m) tu = t; mau = m; void nhap() cout > tu >> mau; void xuat() { cout

Những bài tập 2 Lập trình hướng đối tượng

Bài 2:

Xây dựng lớp màn biểu diễn có mang số phức với nhị nhân tố tài liệu thực, ảo và những hàm nguyên tố xuất, nhập, định quý hiếm đến số phức, cùng, trừ, nhân, chia nhì số phức. Viết công tác có thể chấp nhận được nhtràn lên nhị số phức, in ra kết quả những phép toán cộng, trừ, nhân, phân chia hai số phức đề cập trên.

*

Code tham mê khảo


#include using namespace std;class sophucprivate: float thuc, ao;public: sophuc() sophuc(float t, float a) thuc = t; ao = a; void nhap(); void xuat(); void cong(sophuc a); void tru(sophuc a); void nhan(sophuc a); void chia(sophuc a); ~sophuc() ;;void sophuc::nhap() cout > thuc >> ao;void sophuc::xuat(){ cout = 0) cout

các bài tập luyện 3 Lập trình phía đối tượng

Bài 3:

Xây dựng lớp Candidate (Thí sinh) bao gồm những thuộc tính: mã, tên, tháng ngày năm sinh, điểm thi Toán, Văn, Anh cùng những cách tiến hành cần thiết.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Windows 8/8, Cách Bỏ Qua Nhập Mã Bản Quyền Khi Cài Đặt Win 8/8

Xây dựng lớp TestCandidate nhằm đánh giá lớp trên:

– Nhập vào n thí sinc (n vì người tiêu dùng nhập)

– In ra thông tin về các thí sinc gồm tổng điểm lớn hơn 15

Lưu ý: Phần sau đây mình đã làm sai trải nghiệm đề bài xích, nhưng mà do chưa tồn tại thời hạn kiểm soát và điều chỉnh, phải chúng ta để ý là nó không ổn nhé. Phải sản xuất class TestCandidate trong các số đó có mảng đựng Candidate cùng triển khai đề nghị của nó, chứ đọng không phải tuân theo biện pháp tiếp sau đây – Mình vẫn làm thiếu hụt class TestCandidate.

Code tsi khảo

// Mình sẽ viết kiểu include tệp tin để tập làm quen thuộc cùng với các bí quyết viết không giống nhau:

Candidate.h


#include #include using namespace std;#pragma onceclass Candidateprivate: string ma, ten, ngaysinh; float van, toan, anh;public: Candidate(); ~Candidate(); void nhap(); float tongdiem(); void xuat(); void tren15();;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include
#include
using namespace std;
#pragma once
class Candidate

private:
string ma, ten, ngaysinh;
float van, toan, anh;
public:
Candidate();
~Candidate();
void nhap();
float tongdiem();
void xuat();
void tren15();
;

Candidate.cpp


#include "Candidate.h"using namespace std;void Candidate::nhap() cin >> ma >> ten >> ngaysinh >> van >> toan >> anh;Candidate::Candidate()float Candidate::tongdiem() return van + toan + anh;void Candidate::xuat() cout 15) Candidate::xuat();Candidate::~Candidate()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include "Candidate.h"
using namespace std;
void Candidate::nhap()

cin >> ma >> ten >> ngaysinc >> van >> toan >> anh;

Candidate::Candidate()
float Candidate::tongdiem()

return van + toan + anh;

void Candidate::xuat()
" anh endl;

void Candidate::tren15()

if (Candidate::tongdiem() > 15)
Candidate::xuat();

Candidate::~Candidate()

Main.cpp


#include #include "Candidate.h"using namespace std;int main(){ int n; Candidate a<100>; cin >> n; for (int i = 1; i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include
#include "Candidate.h"
using namespace std;
int main()

int n;
Candidate a<100>;
cin >> n;
for (int i = 1; i n; i++)
a.nhap();
cout "Diem tren 15: ";
for (int i = 1; i n; i++)
a.tren15();
system("pause");
return 0;

Đây là thử nghiệm mẫu:

input:


1
2
3
4
5
6
7
6
UIT16521215 Miticc06 1998 7.5 9.5 8.75

output


1
2
3
4
5
Diem tren 15:
UIT16521215 - Miticc06 - 1998 | 7.5 | 9.5 | 8.75


C++, Lập trình hướng đối tượng người dùng OOP.. Lập trình hướng đối tượng người dùng OOP. permalinks.

Post navigation


750A – New Year & Hurry
HAPPYNEWYEAR – Happy new year 2017

2 thoughts on “ Bài tập cơ bản về lớp (class) – Thực hành 2”


*
Bất says:
8 Tháng Tư, 2017 at 20:55

Trong bài xích 1 cho thấy thêm kết quả của câu hỏi Copy Paste :))) coutTrả lời

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các ngôi trường buộc phải được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

Lưu tên của tớ, gmail, cùng trang web trong trình chuẩn y này cho lần phản hồi sau đó của mình.