CHUYỂN PHÂN SỐ THÀNH HỖN SỐ

*

Hỗn số là gì?

Trong một phân số gồm tử với mẫu mã hầu như là số nguyên ổn dương, nếu như tử lớn hơn mẫu mã cùng ko phân tách không còn mang lại chủng loại thì ta có thể viết phân số ấy thành dạng tổng của một số nguyên ổn với một phân số bé dại rộng 1. Tổng này được Gọi là một lếu số.

lấy một ví dụ 1: Xét phân số $Large frac73$. Vì $7 = 2 cdot 3 + 1$ phải ta có:

$$frac73 = frac2 cdot 3 + 13$$

$$=frac2 cdot 33 + frac13 = 3 + frac13$$.

Trong công dụng cuối cùng trên phía trên, bạn ta thường xuyên “bỏ đi” vệt cộng (+) nhằm viết mang đến gọn, tức là:

$$3 + frac13 = 3frac13$$

Khi kia, $3frac13$ được Điện thoại tư vấn là láo số, đọc là “bố, một trong những phần ba”.

Cấu tạo của láo số

Mỗi hỗn số đông đảo bao gồm một vài nguyên dương (phần nguyên) đi liền với cùng 1 phân số (phần phân số). Hình sau đấy là một số trong những ví dụ về lếu láo số:


*