Chuyển Đổi Số Nhị Phân

Excel cho gamesbaidoithuong.com 365 Excel mang đến gamesbaidoithuong.com 365 dành cho máy Mac Excel mang lại website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel for iPad tablet Excel for iPhone Excel đến máy tính bảng Android Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel mang lại điện thoại Android Xem thêm...Ít hơn

Hệ thống số là một biện pháp tất cả khối hệ thống để thay mặt cho các số có ký trường đoản cú hình tượng với áp dụng quý giá các đại lý để dễ dãi team các số trong biểu chủng loại thu gọn gàng. Hệ thống số thịnh hành độc nhất là thập phân, có giá trị các đại lý là 10 cùng cỗ ký kết trường đoản cú hình tượng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 với 9. Tuy nhiên, gồm các khối hệ thống số không giống và chúng có thể kết quả rộng nhằm sử dụng cho một mục tiêu rõ ràng. Ví dụ, vày máy tính xách tay áp dụng lô-gic Boolean nhằm triển khai tính tân oán cùng thao tác phải bọn chúng áp dụng hệ thống số nhị phân, khối hệ thống này còn có quý giá cơ bạn dạng là 2.

Bạn đang xem: Chuyển đổi số nhị phân

gamesbaidoithuong.com Office Excel một số trong những hàm nhưng mà chúng ta cũng có thể thực hiện nhằm chuyển đổi số lịch sự cùng chuyển đổi tự các hệ thống số sau đây:

Hệ thống số

Giá trị cơ sở

Sở cam kết tự ký hiệu

Nhị phân

2

0,1

Bát phân

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimal

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 với 9

Thập lục phân

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F


Chuyển thay đổi số nhị phân thanh lịch thập phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy dùng hàm BIN2DEC.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2DEC(1100100)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1100100 thành số thập phân (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập phân (-1)


Chuyển thay đổi số nhị phân sang trọng thập lục phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng hàm BIN2HEX.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2HEX(11111011, 4)

Chuyển thay đổi số nhị phân 11111011 thành số thập lục phân tất cả 4 ký trường đoản cú (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Chuyển đổi số nhị phân 1110 thành số thập lục phân (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập lục phân (FFFFFFFFFF)


Chuyển thay đổi số nhị phân thanh lịch bát phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy áp dụng hàm BIN2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2OCT(1001, 3)

Chuyển đổi số nhị phân 1001 thành số bát phân bao gồm 3 ký kết từ bỏ (011)

=BIN2OCT(1100100)

Chuyển đổi số nhị phân 1100100 thành số bát phân (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1111111111 thành số chén bát phân (77777777777)


Chuyển đổi một số thập phân thành nhị phân

Để triển khai tác vụ này, hãy sử dụng hàm DEC2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2BIN(9, 4)

Chuyển thay đổi số cửu ngơi nghỉ dạng thập phân thành số nhị phân có 4 ký từ (1001)

=DEC2BIN(-100)

Chuyển thay đổi số thập phân -100 thành số nhị phân (1110011100)


Chuyển đổi một trong những thập tạo thành thập lục phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy áp dụng hàm DEC2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2HEX(100, 4)

Chuyển thay đổi số thập phân 100 thành số thập lục phân có 4 ký tự (0064)

=DEC2HEX(-54)

Chuyển thay đổi số thập phân -54 thành số thập lục phân (FFFFFFFFCA)


Chuyển đổi một trong những thập tạo thành chén phân

Để triển khai tác vụ này, hãy sử dụng hàm DEC2OCT.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Phiên Bản Pes Nào Hay Nhất (Có Link Tải), Pes Nào Hay Nhất

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2OCT(58, 3)

Chuyển đổi số thập phân 58 thành số chén bát phân (072)

=DEC2OCT(-100)

Chuyển đổi số thập tạo thành số bát phân (7777777634)


Chuyển đổi một trong những thập lục chia thành nhị phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy áp dụng hàm HEX2BIN.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2BIN("F", 8)

Chuyển đổi F sinh sống dạng thập lục chia thành nhị phân, với 8 ký kết từ (000001111)

=HEX2BIN("B7")

Chuyển thay đổi B7 ngơi nghỉ dạng thập lục phân thành nhị phân (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Chuyển đổi FFFFFFFFFF làm việc dạng thập lục tạo thành nhị phân (1111111111)


Chuyển thay đổi một số trong những thập lục tạo thành thập phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy cần sử dụng hàm HEX2DEC.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2DEC("A5")

Chuyển đổi A5 nghỉ ngơi dạng thập lục phân thành thập phân (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Chuyển thay đổi FFFFFFFF5B làm việc dạng thập lục chia thành thập phân (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Chuyển thay đổi 3DA408B9 sống dạng thập lục phân thành thập phân (1034160313)


Chuyển thay đổi một vài thập lục phân thành bát phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy áp dụng hàm HEX2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2OCT("F", 3)

Chuyển thay đổi F sinh sống dạng thập lục chia thành bát phân với 3 ký kết trường đoản cú (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Chuyển thay đổi 3B4E sinh sống dạng thập lục chia thành bát phân (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Chuyển đổi FFFFFFFF00 sinh sống dạng thập lục phân thành chén bát phân (7777777400)


Chuyển thay đổi một vài chén tạo thành nhị phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy thực hiện hàm OCT2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2BIN(3, 3)

Chuyển đổi số bát phân 3 thành số nhị phân bao gồm 3 cam kết từ (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Chuyển đổi số bát phân 7777777000 thành số nhị phân (100000000)


Chuyển đổi một vài chén phân thành thập phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy áp dụng hàm OCT2DEC.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2DEC(54)

Chuyển thay đổi số chén bát phân 54 thành số thập phân (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Chuyển thay đổi số bát phân 7777777533 thành số thập phân (-165)


Chuyển thay đổi một số trong những chén tạo thành thập lục phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy áp dụng hàm OCT2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2HEX(100, 4)

Chuyển đổi số chén phân 100 thành số thập lục phân tất cả 4 cam kết từ bỏ (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Chuyển đổi số chén bát phân 7777777533 thành số thập lục phân (FFFFFFFF5B)


*
*
*

Quý Khách cần thêm trợ giúp?


Phát triển các tài năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Ssinh sống hữu tính năng lạ đầu tiên
Tmê man gia gamesbaidoithuong.com Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Thank you! Any additional feedback? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
gamesbaidoithuong.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phân phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © gamesbaidoithuong.com 2022