Phải cùng bớt tử và mẫu ps 77/123 bao nhiêu đơn vị để ps bằng ps 3/5?

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

mang đến phân số 77/123.Hỏi thuộc bớt cả tử va chủng loại đi từng nào đơn vị và để được phân số mới có giá trị bằng 3/5


Tổng tử với chủng loại là :

77 + 123 = 200

Tử số sau khi giảm là :

200 : ( 3 + 5 ) x 3 = 75

Phải tiết kiệm hơn số đơn vị là :

77 - 75 = 2

Đáp số : 2


khi cùng giảm sống cả tử số với chủng loại số đi một số đơn vị chức năng thì hiệu giữa mẫu mã số cùng tử số ko chuyển đổi. Hiệu giữa chủng loại số với tử số là:

123 - 77 = 46

Sau Khi bớt, ta có sơ đồ:

Tử số | | | | Hiệu: 46

Mâu số | | | | | |

Theo sơ đồ vật, hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị một phần là:

46 : 2 = 23

Tử số sau khi giảm là:

23 . 3 = 69

Số phải kiếm tìm là:

77 - 69 = 8

Đáp số: 8


call số đề xuất tìm kiếm là x. Theo bài ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8

Gọi số đề nghị tìm kiếm là x. Theo bài ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8

gọi số phải tìm kiếm là x. Theo bài ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8


Cho phân số 77/123. Hỏi đề xuất giảm cả tử số cùng chủng loại số đi bao nhiêu đơn vị để được phân số bắt đầu có già trị bằng 3/5


hiện tại giữa mẫu với tử là

123-77=46

sau thời điểm bớt ta có

46: (5-3) . 5=115

buộc phải bớt cả tử lẫn mẫu mã cho bởi 3/5 là

123-115=8

rồi đáp số : 8 đối kháng vị

k cho mik nha


mang lại phân số 77 phần 123.Hỏi thuộc phải sút cả tử số cùng chủng loại số đi từng nào đơn vị đẻ được phân số bắt đầu có giá trị bằng 3 phần 5


Hotline số bắt buộc tìm là x:

Ta có: 77-x / 123-x = 3/5

( 77-x) x 5= ( 123-x ) x 3

77x5 - X x 5= 123x3 - X x 3

385 - X x 5 = 369 - X x 3

X x 5- X x 3= 385 - 369

X x 2= 16

x= 16: 2

x= 8.

Bạn đang xem: Phải cùng bớt tử và mẫu ps 77/123 bao nhiêu đơn vị để ps bằng ps 3/5?

Vậy số buộc phải tra cứu là 8.

Đáp số: 8.

Xem thêm: Dry Up Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Dry Up Trong Câu Tiếng Anh, Dry Up Là Gì


Hotline số buộc phải tìm kiếm là x

Theo đề bài xích ta gồm : (frac77-x123-x=frac35)

 (5left(77-x ight)=3left(123-x ight))

 (385-5x=369-3x)

 (-5x+3x=369-385)

 (-2x=-16)

 (x=8)

Vậy số cần tìm kiếm là 8 


Hiệu của mẫu mã số và tử số là:

123-77=46

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-3=2(phần)

Tử số bắt đầu là:

46:2x3=69

Phải thêm vào tử số và mẫu mã số là:

77-69=8

Đ/S:8


Cho phân số (frac77123). Hỏi thuộc đề nghị sút tử số với chủng loại số đi bao nhiêu đơn vị chức năng để có phân số bằng phân số (frac35).


Hiệu của tử và chủng loại phân số 77/123 là:

123 - 77 = 46

Tử của phân số cần tìm kiếm là:

46 : (5 - 3) . 3 = 69

Vậy buộc phải giảm làm việc tử và mẫu đi là:

77 - 69 = 8


Gọi số bắt buộc bớt sống mấu là x

(Rightarrowfrac77123-x=frac35)

(Rightarrow77.5=left(123-x ight)3)

(Rightarrow385=369-3x)

(Rightarrow-3x=385-369)

(Rightarrow-3x=16)

(Rightarrow x=-frac163)


gọi số phải tra cứu là a.

Có: (frac77+a123+a=frac35)

(Rightarrow5left(77+a ight)=3left(123+a ight))

(Rightarrow385+5a=3a+369)

(Rightarrow2a=16)

(Rightarrow a=8)

Vậy thêm cả tử với mẫu là 8.


mang đến phân số 77/103 .hỏi cùng phải giảm cả tử số cùng mẫu số di bao nhieu don vi de duoc phan số new có giá trị bằng 3/5 .cũng đề xuất bớt cả tử và mẫu số của phân số kia đi bao nhiêu solo vị


Hiệu thân tử số cùng mẫu mã số là:

103-77=26

Vì cùng sút ngơi nghỉ cả tử số cùng mẫu số buộc phải hiệu giữa tử số và mẫu số không đổi

Ta tất cả sơ đồ dùng thời điểm sau:

tử số l----------l-----------l----------l

chủng loại sốl----------l------------l----------l-----------l-----------l Cậu vẽ hiệu là 26

Tử số mới là :

26:(5-3)x3=39

Cần giảm cả sinh hoạt tử số và mẫu số số đơn vị để được ps có giá trị bằng 3/5 là:

77-39=38

Đ/s:... 


mang đến phân số (frac77123) . Hỏi nên bớt cả tử số cùng mẫu số đi bao nhiêu đơn vị chức năng và để được phân số bắt đầu có mức giá trị bằng (frac35)


khi bớt ở cả tử số cùng chủng loại số thuộc một số đơn vị thì hiệu giữa mẫu số và tử số ko biến hóa. Hiệu giữa chủng loại số với tử số là:

123 - 77 = 46

Sau Khi bớt, ta tất cả sơ đồ:

Tử số | | | | Hiệu: 46

Mẫu số | | | | | |

Theo sơ vật, hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị 1 phần là:

46 : 2 = 23

Tử số sau thời điểm giảm là:

23 . 3 = 69

Vậy số buộc phải kiếm tìm là: 77 - 69 = 8

Đáp số: 8


mang lại phân số 77 phần 123 , hỏi đề nghị sút bao nhiêu đơn vị cả tử cùng chủng loại sẽ được phân số có giá trị bằng 3 phần 5