Câu Hỏi Của Hoàng Hương Giang

Home/ Tổng hợp/Môn Toán Lớp 4 Cho phân số 7/8 . Tìm một vài làm sao để cho lúc tử số trừ đi số kia và mẫu số cùng số kia thì được phân số new bằng 1/4.

Bạn đang xem: Câu hỏi của hoàng hương giang


Môn Toán thù Lớp 4 Cho phân số 7/8 . Tìm một số sao để cho Lúc tử số trừ đi số kia và mẫu số cùng số kia thì được phân số mới bởi 1/4.


Môn Toán thù Lớp 4 Cho phân số 7/8 . Tìm một số trong những làm thế nào để cho lúc tử số trừ đi số đó và chủng loại số cùng số đó thì được phân số mới bằng 1/4. Giúp em bài này với ạ em phải gấp, chớ copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và chúng ta những.

Xem thêm: Dú Khí Đá Là Gì - Bán Khí Đá Là Gì


*

Đáp án:

Số yêu cầu tìm kiếm là `4`

Giải phù hợp quá trình giải:

(Cái này hồi lớp 4 cô mik cô có tác dụng 2 biện pháp, bn xem thêm cả hai phương pháp nhé!)

Cách 1:

Tổng của tử số cùng mẫu số của phân số đang mang đến là:

`7 + 8 = 15`

Lúc tử số trừ đi số đó cùng chủng loại số cộng số kia thì tổng ko đổi

Ta bao gồm sơ đồ gia dụng thời điểm sau:

Tử số: |—-|

Mẫu số: |—-|—-|—-|—-|

Tử số sau thời điểm bớt là: `15 : (1 + 4) × 1 = 3`

Vậy số cần tra cứu là: `7 – 3 = 4`

Đáp số: `4`

Cách 2:

Tổng của tử số với mẫu mã số của phân số đang đến là:

`7 + 8 = 15`

Tổng của tử số cùng mẫu mã số của phân số bắt đầu là:

`1 + 4 = 5`

Số lần giản ước là: `15 : 5 = 3 (lần)`

Tử số lúc chưa giản ước là: `1 × 3 = 3`

Vậy số yêu cầu tìm kiếm là: `7 – 3 = 4`

Đáp số: `4`


*

hienthuc
0
Reply

Đáp án:

Giải ưa thích công việc giải:

Phân số thuở đầu là 7/8

=> Tử số thuở đầu là 7

Mẫu sỗ lúc đầu là 8

Tổng của tất cả tử cùng chủng loại là:

7 + 8 = 15

Vì tử số trừ đi số kia và mẫu mã cùng số đó thì được phân số new = 1/4 bắt buộc tổng của tất cả tử và chủng loại không chuyển đổi .

Ta có sơ thứ :

Tử số : !____!

Mẫu số : !____!____!____!____!

Theo sơ thiết bị ta có:

Tổng số phần cân nhau là :

1 + 4 = 5 ( phần)

Tử số của phân số bắt đầu là:

15 : 5 × 1 = 3

Vì tử số của phân số ban đầu là 7 yêu cầu số được cộng thêm là :

7 – 3 = 4

Hoặc :

Mẫu số của phân số bắt đầu là :

15 : 5 × 4 = 12

Vì mẫu số của phân số thuở đầu là 8 đề nghị số được trừ đi là :

12 – 8 = 4

Vậy số cần tìm là 4


Leave an answer


Name*

E-Mail*

Website


Featured image
Select file Browse

Captcha*14:7-5x6+12:4 = ? ( )


Answer*


Clichồng here to lớn cancel reply.
Amaya
*

About Amaya
Đăng câu hỏi