Cho Các Phân Số

Giải Bài 67 : Quy đồng mẫu mã số các phân số phần vận động cơ phiên bản trang 26, 27, 28 sách VNEN toán thù lớp 4 cùng với giải mã dễ hiểu


Câu 1

Ckhá trò đùa “Đố bạn” :

Cho các phân số: (dfrac36,,;,,dfrac12,,;,,dfrac48,,;,,dfrac13,,;,,dfrac24,,;,,dfrac412,,;,,dfrac39,,;,,dfrac26).

Bạn đang xem: Cho các phân số

Em đố bạn:

a) Chỉ ra các phân số bằng phân số (dfrac12).

b) Chỉ ra các phân số bằng phân số (dfrac13).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ bạn dạng của phân số hoặc rút ít gọn những phân số không về tối giản thành phân số tối giản.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Các phân số bằng phân số (dfrac12) là : (dfrac36,,;,,,dfrac48,,,;,,dfrac24.)

b) Các phân số bằng phân số (dfrac13) là : (dfrac412,,;,,dfrac39,,;,,dfrac26.)


Câu 2

Thực hiện nay thứu tự những chuyển động sau :

a) Thảo luận với chúng ta biện pháp giải bài xích tân oán : Cho nhị phân số (dfrac12) và (dfrac13).

Hãy search nhị phân số tất cả cùng mẫu số, trong những số ấy có một phân số bởi (dfrac12) với một phân số bằng (dfrac13).

*

b) Đọc kĩ văn bản sau với nghe thầy/gia sư hướng dẫn :

• Dựa vào đặc điểm cơ bạn dạng của phân số, ta có:

(dfrac12 = dfrac1 imes 32 imes 3 = dfrac36,,;,,,,dfrac13 = dfrac1 imes 23 imes 2 = dfrac26.)

• Hai phân số (dfrac36) và (dfrac26) tất cả cùng mẫu số là 6.

• (dfrac36 = dfrac12) và (dfrac26 = dfrac13).

Ta bảo rằng nhì phân số (dfrac12) và (dfrac13) đã được quy đồng thành hai phân số (dfrac36) và (dfrac26); 6 Hotline là mẫu mã số tầm thường của nhị phân số (dfrac12) và (dfrac13).

• Mẫu số chung 6 phân tách hết cho mẫu mã số của nhì phân số (dfrac12) cùng (dfrac13).

Lời giải đưa ra tiết:

a) Em luận bàn cùng với các bạn biện pháp giải bài bác tân oán.

Xem thêm: Download Adobe Photoshop Cs5 Full Crack Miễn Phí, Adobe Photoshop Cs5 Full @Ctive

b) Em hiểu kĩ câu chữ vào sách cùng nghe thầy/cô giáo lí giải.


Câu 3

a) Đọc ví dụ sau và dấn xét về phong thái quy đồng mẫu số những phân số :

lấy ví dụ như : Quy đồng chủng loại số hai phân số (dfrac23) cùng (dfrac34).

*

- Ta chọn 12 là mẫu số bình thường.

- Ta bao gồm : (dfrac23 = dfrac2 imes 43 imes 4 = dfrac812) và (dfrac34 = dfrac3 imes 34 imes 3 = dfrac912).

Vậy, quy đồng chủng loại số nhị phân số (dfrac23) và (dfrac34) được nhị phân số (dfrac812) cùng (dfrac912).

b) Nói cùng với bạn biện pháp quy đồng mẫu số vào ví dụ bên trên.

Pmùi hương pháp giải:

Quan cạnh bên kĩ ví dụ vẫn cho từ đó đúc kết phương pháp quy đồng mẫu mã số nhì phân số đang mang đến.

Lời giải đưa ra tiết:

- Chọn chủng loại số thông thường là 12.

- Ta thấy : 12 : 3 = 4 ; 12 : 4 = 3.

Ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số đã đến bằng phương pháp nhân cả tử số với mẫu mã số của phân số (dfrac23) cùng với 4 và nhân cả tử số và mẫu mã số của phân số (dfrac34) với 3.