CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO MỘT CHỮ SỐ

gamesbaidoithuong.comCHIA SỐ CÓ nhì CHỮ SỐ đến SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ vào CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 6
CHIA SỐ CÓ nhị CHỮ SỐ cho SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ vào CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 6
TOÁN lớp 3 – TUẦN 6CHIA SỐ CÓ nhì CHỮ SỐ mang lại SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.

Bạn đang xem: Chia số có hai chữ số cho một chữ số

TIMF MỘT trong CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

I. Triết lý cần nhớ

1. Phân tách số tất cả hai chữ số cho số bao gồm một chữ số

Dạng 1. Đặt tính rồi tính

Chia số gồm hai chữ số mang đến số có một chữ số (chia không còn ở các lượt chia).

Bước 1:Đặt tính.

Bước 2:Chia theo lần lượt từ trái sang trọng phải, chia từ hàng chục của số bị chia rồi new chia mang lại hàng đối kháng vị.

Ở mỗi lượt chia, ta thực hiện tiếp tục các phép tính nhẩm phân chia - nhân - trừ.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính

*

*

Dạng 2. Vấn đề có lời văn

Bước 1: Đọc đề bài bác và khẳng định rõ yêu cầu của đề bài.

Bước 2: Phân tích đề.

Bước 3: Muốn kiếm tìm một trong các phần bằng nhau của một trong những thì ta đem số đó phân chia cho số phần đều bằng nhau đã cho.

Bước 4: trình diễn lời giải, kiểm tra hiệu quả và kết luận.

Ví dụ. Bà mẹ có 18 trái cam. Chị em chia mang lại Lan 1/3 số quả cam mà chị em có. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Lan gồm số trái cam là:

18 : 3 = 6 (quả)

Đáp số: 18 trái cam

Dạng 3. Tính quý hiếm của biểu thức

Với biểu thức gồm chứa phép cộng, trừ, nhân, chia. Ta triển khai phép tính nhân, chia trước. Thực hiện phép tính cộng, trừ còn sót lại theo thứ tự từ bỏ trái thanh lịch phải.

Ví dụ. Tính quý giá biểu thức:

a) 44 : 4 + 67 b) 96 : 3 – 27

c) 48 – 19 + 78 : 6 d) 90 : 5 – 6 + 21

Hướng dẫn

a) 44 : 4 + 67 = 11 + 67 = 78

b) 96 : 3 – 27 = 32 – 27 = 5

c) 48 – 19 + 78 : 6 = 48 – 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 – 6 + 21 = 18 – 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Dạng 4. Tìm kiếm x

Ví dụ. Tìm kiếm x, biết:

a) 45 : x = 9 b) 39 : x = 3

Hướng dẫn

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

2. Tìm một số trong những trong những phần bằng nhau của một số.

Dạng 1. Tìm một vài trong các phần bằng nhau của một số

Muốn tra cứu một trong các phần bằng nhau của một trong những ta đem số đó chia cho số phần bằng nhau.

Ví dụ.

a) 1/4 của 28 m là....

b) 1/3 của 18 kg là...

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Kể Về Chuyến Đi Du Lịch Đáng Nhớ Của Em, Bài Văn Kể Lại Một Chuyến Đi Đáng Nhớ Của Em

c) 1/5 của trong vòng 30 phút là...

d) 1/6 của 36 l là:...

Hướng dẫn

a) 1/4 của 28 m là 7m

b) 1/3 của 18 kilogam là 8 kg

c) 1/5 của khoảng 30 phút là 6 phút

d) 1/6 của 36 l là 6 l

Dạng 2: Toán đố

Bước 1: Đọc cùng phân tích kĩ đề, khẳng định giá trị của số cho trước với số phần bằng nhau.

Bước 2: ý muốn tìm một trong số phần đều nhau của một vài thì ta rước số đó phân chia cho số phần đều nhau đã cho.

Bước 3: trình diễn bài giải và đánh giá lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ. Một siêu thị có 36 bao gạo với đã bán được 1/6 số bao đó. Hỏi siêu thị đó đã bán tốt bao nhiêu bao gạo?

Hướng dẫn

Cửa mặt hàng đã cung cấp số bao gạo là:

36 : 6 = 6

Đáp số: 6 bao.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 92 : 4 b) 65 : 5 c) 66 : 3 d) 70 : 2

Bài 2. Tính giá trị biểu thức sau:

a) 55 : 5 x 7 b) 46 : 2 x 8 c) 35 : 5 : 7 d) 66 : 2 : 3

Bài 3. Tìm y, biết:

a) y x 5 = 95 b) y x 6 = 90 c) y x 7 = 91 d) y x 2 = 72

Bài 3. Tía bạn Hùng, Dũng, dũng mạnh chia nhau 48 viên bi, Hùng lấy 1/6 số bi, Dũng mang 1/3 số bi. Hỏi khỏe mạnh có từng nào viên bi?

Bài 4. Một xí nghiệp có 3 tổ công nhân, tổ một bao gồm số người bằng tổ 2, tổ 2 bao gồm số bạn bằng 1/3 tổ 3. Tổ 3 bao gồm 54 người. Hỏi nhà máy đó bao gồm bao nhiêu công nhân?

Bài 5.Có 72 lít dầu được chứ vào 3 thùng, thùng thứ nhất chứa 1/4số dầu với 8 lít, thùng thứ hai chứa 1/3 số dầu. Hỏi thùng thứ cha coa bao nhiêu lít dầu?

Bài 6.Có 2 hộp bi, hộp thứ 2 có 48 viên bi, hộp đầu tiên có số bi bằng 50% số bi của hộp đồ vật hai. Hỏi đề nghị chuyển từ bỏ hộp thứ hai sang hộp trước tiên bao nhiêu viên bi để số bi của 2 hộp bởi nhau?

Bài 7.Trên và một quãng đường một người đi dạo đi không còn quãng con đường ttrong 1/3 giờ, bạn đi xe đạp đi không còn quãng đường trong 1/6 giờ. Hỏi tín đồ đi xe đạp đi nhanh gấp mấy lần người đi bộ?

Bài 8.Một shop có 42 kg xà phòng, ngày thứ nhất bán được 1/7 số xà phòng, ngày sản phẩm hai phân phối được 50% số xà chống còn lại. Hỏi qua 2 ngày của mặt hàng còn lai từng nào kg xà phòng.

Bài 9.An có một số viên bi, An mang đến Dũng 1 tháng 5 số bi, mang đến Bình 1/2 số bi còn lại, ở đầu cuối An còn 6 viên. Hỏi ban đầu An bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 10.Có tía bao đường, bao thứ nhất có số đường bằng 50% số con đường của bao lắp thêm hai. Giả dụ bao thiết bị hai bớt ra 17kg thì có số đường bằng 1/3 số mặt đường của bao thứ ba, bao thứ tía có 45 kg. Tính số con đường của bao máy nhất?

Bài 11. Có 2 thùng dầu, thùng trước tiên có 48 lít dầu cùng 1/6 số dầu ở thùng thứ đầu tiên thêm 2 lít thì bởi 1/4 số dầu sống thùng sản phẩm công nghệ hai. Hỏi thùng đồ vật hai bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 12. Biết 1/4 số con kê thêm 4 nhỏ thì được 16 con, số vịt bởi 1/3 số gà. Hỏi có bao nhiêu bé vịt?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 6trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên gamesbaidoithuong.com để hiểu bài tốt hơn.