CHIA PHÂN SỐ CHO SỐ TỰ NHIÊN

PHÉPhường CHIA PHÂN SỐ

1.Số nghịchđảo

Hai số được Call là nghịch hòn đảo của nhau nếu tích của bọn chúng bằng 1.

Bạn đang xem: Chia phân số cho số tự nhiên

Từ đó suy ra chỉ bao gồm số không giống 0 thì mới có thể bao gồm số nghịch hòn đảo.

Nếu phân số
*
thì số nghịch hòn đảo của chính nó là
*
.

2.Phxay chia phân số

Muốn nắn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân phân số bị chia với số nghịch hòn đảo của số phân tách.

*
, với
*
.

Nói riêng:

Nếu a là một số trong những nguyên và
*
thì
*
.

Nếu c là một trong những ngulặng khác 0 thì
*
.

Xem thêm: Hiểu Đúng Về Bash Shell Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Sh Và Bash

Bởi vậy :

Muốn nắn phân chia một số trong những nguyên cho một phân số khác 0, ta nhân số nguyên ổn cùng với nghịch đảo của số chia.

*
.

Muốn chia một phân số đến một số trong những nguyên không giống 0, ta nhân mẫu mã của phân số bị phân tách với số nguyên với giữ nguyên tử số.

*
.

Lưu ý:

a) Nếu
*
,
*
*
thì nhân cả nhị vế của đẳng thức này với
*
ta được
*

Nhưng vế trái

*
.

Vậy
*
.

Bây tiếng chia cả nhì vế của đẳng thức vừa tìm được cho
*
ta được:

*

*

Vậy
*

b) Nếu
*
*
thì
*

Thật vậy nếu
*
*
thì phân chia cả nhì vế của đẳng thức cho
*
ta được:

*

Vậy
*
.