Giải bài tập trang 71 sgk toán 5 bài 1, 2, 3

Đặt tính rồi tính:a) 19,72 : 5,8; b) 8,216 : 5,2; Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kilogam. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đặt tính rồi tính:

a) (19,72 : 5,8); b) (8,216 : 5,2);

c) (12,88 : 0,25); d) (17,4 : 1,45).

Bạn đang xem: Giải bài tập trang 71 sgk toán 5 bài 1, 2, 3

Phương pháp giải:

Muốn phân chia một trong những thập phân mang lại một vài thập phân ta làm nhỏng sau:

- Đếm xem có từng nào chữ số ở chỗ thập phân của số chia thì đưa vết phẩy sinh sống số bị chia thanh lịch bên buộc phải từng ấy chữ số.

- Bỏ vệt phẩy nghỉ ngơi số phân tách rồi thực hiện phnghiền phân tách nhỏng chia số thoải mái và tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

*


Biết (4,5l) dầu trọng lượng (3,42kg). Hỏi (8l) dầu cân nặng từng nào ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính khối lượng của (1) lkhông nhiều dầu (=) khối lượng của (4,5) lít dầu (: 4,5).

- Tính trọng lượng của (8) lít dầu (=) cân nặng của (1) lkhông nhiều dầu ( imes ,8).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

(4,5l) dầu: (3,42kg)

(8l) dầu: ....(kg)?

(1l) dầu nặng trĩu số ki-lô-gam là:

(3,42 : 4,5 = 0,76 ;(kg))

(8l) dầu nặng nề số ki-lô-gam là:

(0,76 imes 8 = 6,08 ;(kg))

Đáp số: (6,08kg.)


May một cỗ quần áo hết (2,8m) vải. Hỏi (429,5m) vải vóc thì may được không ít duy nhất bao nhiêu bộ áo quần như thế và còn vượt mấy mét vải?

Phương pháp giải:

Thực hiện nay phnghiền tính chia: (429,5 : 2,8). Thương đó là số bộ quần áo may được và số dư là số vải còn quá.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt: (2,8m): (1) bộ

(429,5m): ... bộ? (thừa:... (m)?)

Ta có: 

*

(429,5 : 2,8 = 153) (dư (1,1)) 

Vậy trường hợp có (429,5m) vải vóc thì shop may được (153) cỗ áo xống cùng còn quá (1,1m) vải.

Xem thêm: 【 Dư Nợ Tín Dụng Tiếng Anh Là Gì, Dư Nợ Tiếng Anh Là Gì

Đáp số: (153) cỗ quần áo; dư (1,1m) vải vóc.


Lý thuyết

a) ví dụ như 1: Một tkhô nóng Fe nhiều năm (6,2dm) trọng lượng (23,56 kg). Hỏi (1dm) của tkhô hanh Fe kia trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Ta cần tiến hành phxay chia: (23,56 : 6,2 = ;?;)

Ta có: (23,56 : 6,2 = (23,56 imes 10) : (6,2 imes 10))

(23,56 : 6,2 = 235,6 : 62)

Thông thường ta đặt tính rồi làm cho nhỏng sau: 

 Phần thập phân của số (6,2) bao gồm một chữ số.

 Chuyển vết phẩy của số (23,56) sang trọng bên nên một chữ số được (235,6); vứt lốt phẩy làm việc số (6,2) được (62).

+) Thực hiện phxay chia (235,6 : 62).

*

Vậy: ( 23,56 : 6,2 = 3,8; (kg))

b) lấy một ví dụ 2: (82,55 : 1,27 = ;?)

Ta đặt tính rồi làm nlỗi sau:

 Phần thập phân của hai số (82,55) cùng (1,27) cùng có nhì chữ số; bỏ dấu phẩy làm việc nhị số đó được (8255) cùng (127).

 Thực hiện phép chia (8255 : 127).

*

Muốn nắn phân tách một số trong những thập phân cho một vài thập phân ta làm cho nhỏng sau:

- Đếm xem bao gồm từng nào chữ số ở chỗ thập phân của số chia thì đưa dấu phẩy làm việc số bị chia lịch sự mặt bắt buộc từng ấy chữ số.