Cấu Trúc Câu Bị Đông Trong Tiếng Anh

Câu bị động là 1 trong những trong những cấu tạo cơ phiên bản không thể vứt qua nếu như khách hàng đang vào hành trình chinh phục những đỉnh điểm mới trong TOEIC. Thuộc Anh ngữ Ms Hoa bài viết liên quan cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Cấu trúc câu bị đông trong tiếng anh


Để giúp chúng ta có ánh nhìn tổng quan về thể bị động trong giờ đồng hồ Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ share kiến thức về công thức, cách dùng câu tiêu cực một cách chuẩn chỉnh xác duy nhất nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu bị động là gì?

Câu bị động (Passive Voice) là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng chịu ảnh hưởng của hành vi hơn là bạn dạng thân hành động đó. Thời của cồn từ làm việc câu bị động phải tuân theo thời của động từ sinh sống câu chủ động.

Cấu trúc câu bị động

Câu nhà động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của hễ từ “to be” + Động từ sinh sống dạng phân từ bỏ 2)

Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, họ chia rượu cồn từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Bọn họ vẫn đảm bảo an toàn nguyên tắc công ty ngữ số nhiều, đụng từ khổng lồ BE được phân chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ vẫn trồng một cái cây ở trong vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) lưu giữ ý: “By them” có thể bỏ đi trong câu.

S2 be V (PII)

Nếu là một số loại động từ tất cả 2 tân ngữ, ý muốn nhấn rất mạnh tay vào tân ngữ nào người ta đưa tân ngữ kia lên thống trị ngữ nhưng thông thường chủ ngữ phải chăng của câu tiêu cực là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

*

*** lưu giữ ý chung

1. Nếu S vào câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được loại bỏ trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó đem trộm xe thiết bị của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe thứ của tôi đã bị mang trộm đêm qua.)

2. Nếu là tín đồ hoặc đồ dùng trực tiếp tạo ra hành động thì sử dụng "by", nhưng lại gián tiếp gây ra hành vi thì dùng "with"

> Tham khảo thêm:

II. Chuyển đổi câu chủ động sang tiêu cực trong thì tiếng Anh (Tense)

Công thức gửi câu dữ thế chủ động sang câu bị động chúng ta học theo bảng tiếp sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going to + V-infi + O

S + am/is/are going to lớn + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

Dưới đấy là cách đưa từ thể dữ thế chủ động sang thể thụ động cho 12 dạng thì trong giờ đồng hồ Anh. Ví dụ áp dụng với cồn từ "buy" (mua) sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan độc nhất nhé:

Dạng thì

Thể chủ động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to lớn + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì hiện tại đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì bây giờ tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì bây giờ hoàn thành

Have/has bought

Have/has been bought

Thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì thừa khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá thứ tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai hoàn thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai kết thúc tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

Các bước biến hóa từ câu dữ thế chủ động sang câu bị đông

Bước 1: xác minh tân ngữ vào câu chủ động, gửi thành chủ ngữ câu bị động.Bước 2: xác minh thì (tense) vào câu dữ thế chủ động rồi chuyển động từ về thể thụ động như khuyên bảo ở trên.Bước 3: chuyển đổi chủ ngữ trong câu dữ thế chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những chủ ngữ không xác định bạn cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona lớn his birthday các buổi tiệc nhỏ last night.

➤ Fiona was invented khổng lồ John"s birthday party last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** lưu ý khi chuyển sang câu bị động

1. Các nội đụng từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi công ty ngữ chịu trách nhiệm chính của hành vi cũng ko được đưa thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm)

Nếu là tín đồ hoặc thiết bị trực tiếp tạo ra hành động thì sử dụng by nhưng mà nếu là đồ dùng gián tiếp khiến ra hành động thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một trong những trường phù hợp to be/to get + P2 hoàn toàn không sở hữu nghĩa bị động mà sở hữu 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà công ty ngữ đang chạm mặt phải.

Could you please check my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ việc chủ ngữ tự có tác dụng lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires?

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. Những sự đổi khác về thời cùng thể đều nhằm vào động từ to lớn be, còn phân từ bỏ 2 giữ nguyên.

to be made of: Được làm bởi (Đề cập đến gia công bằng chất liệu làm nên vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được làm ra từ (đề cập mang lại việc nguyên vật liệu bị thay đổi khỏi trạng thái thuở đầu để tạo ra sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bởi (đề cập mang lại quá trình làm nên vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs và milk.

to be made with: Được có tác dụng với (đề cập đến chỉ một trong số nhiều chất liệu làm đề nghị vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Rõ ràng thêm về kiểu cách dùng marry và divorce trong 2 thể: dữ thế chủ động và bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì tín đồ Anh ưa sử dụng get married với get divorced vào dạng informal English.

Lulu và Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu & Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they divorced. (formal)

Sau marry cùng divorce là một trong những tân ngữ trực tiếp thì không có giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going lớn divorce Carola

To be/ get married/ khổng lồ smb (giới tự “to” là bắt buộc)

She got married khổng lồ her childhood sweetheart.

He has been married to lớn Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her.

Nếu bạn muốn nhận tứ vấn tham gia những khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp giảng dạy và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn theo format đề thi, cân xứng với từng chuyên môn của học tập viên. Bạn Hãy đăng ký ngay tại Đây nhé!

III. Các dạng trong câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã đến anh ấy một trái táo.)

O1 O2

➤ An táo khuyết was given to him. (Một quả táo đã được trao mang đến anh ta.)

➤ He was given an táo by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một trái táo)

Ví dụ 2: He sent his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của các động từ tường thuật

Các rượu cồn từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: công ty ngữ; S": nhà ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + lớn V"

People say that he is very rich.→ He is said to lớn be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu nhờ vào vả với những động từ have, get, make có thể được đảo qua câu tiêu cực với cấu trúc

3. Câu chủ động là câu nhờ vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee bought by his son. (Thomas nhờ đàn ông mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + khổng lồ V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to cut by the hairdresser.(Suzy nhờ vào thờ làm cho tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband lớn clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ông xã dọn giúp công ty bếp)

4. Câu dữ thế chủ động là câu hỏi

- Thể tiêu cực của thắc mắc Yes/No

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con đã dọn phòng chưa đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to lớn my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em có thể mang vở lên nộp đến tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển cái ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con nhỏ nhắn đã làm bài xích tập xong chưa?)

5. Tiêu cực với những động từ bỏ chỉ quan lại điểm, ý kiến

Một số rượu cồn từ chỉ quan tiền điểm ý kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi tín đồ nghĩ anh ta rước cắp tiền của bà mẹ anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought to have stolen his mother’s money.

Xem thêm: 71 Bài Toán On Tập Học Kì 1 Lớp 4, 120 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Năm 2021

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan là các động từ chỉ nhận thức của bé người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang làm gì)Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi và chỉ thấy 1 phần của hành vi hoặc 1 hành động đang diễn ra bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ đã đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy đã đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó có tác dụng gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu đến cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard khổng lồ cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây bút xuống)

- Thể lấp định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: bởi not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

IV. Bài xích tập về câu bị động

Để rèn luyện kỹ năng thể tiêu cực trong giờ Anh họ đã học ở trên. Bây giờ các chúng ta cùng làm một trong những bài tập sau cùng hãy bình chọn lại đáp án bài tập đã làm ở phía bên dưới nhé! ( giữ ý: ko xem đáp án trước lúc làm bài tập)

Bài 1: đưa câu sau sang trọng câu bị động

1. John gets his sister lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going khổng lồ have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist kiểm tra my teeth.

7. She will have Peter wash her oto tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: cho dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

1. Toshico had her oto (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... To lớn the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage to his car?

V. Đáp án

Bài 1:

1. John gets his shirt cleaned.5. Are you going to have your shoes repaired?
2. Anne had had her composition typed by a friend.

6. I must have my teeth checked.

3. Rick will have his hair cut.7. She will have her oto washed tomorrow.
4. They had the shoplifter arrested.8. They have the story told again.

Bài 2:

1. repaired5. sent
2. to lớn type6. cut
3. Painted7. carry
4. write 

Nếu các bạn muốn học TOEIC hãy nhờ rằng tham khảo những tin tức sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ: