Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

DANH MỤC SÁCHSách tham khảo, bổ trợBồi dưỡng giáo viên, cán cỗ quản lýGiáo trình đại học, Cao đẳngSách giáo khoaSách nghiên cứuSÁCH ĐIỆN TỬ
*

con ĐƯỜNG GIẢI MÃ VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT phái nam (Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng na – NXB Đại học tập Sư phạm) ĐẠT GIẢI C – GIẢI THƯỞNG SÁCH QUỐC GIA LẦN THỨ NĂM
*

Chủ nghĩa xã hội khoa học là 1 trong môn công nghệ về lý luận chính trị, một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong quá trình tổ chức dạy dỗ học các môn Lý luận chính trị nói chung, môn chủ nghĩa xóm hội kỹ thuật nói riêng, việc tổ chức cho tất cả những người học ôn tập, củng cố kỹ năng cũng như chuẩn bị tốt cho hoạt động kiểm tra, reviews đóng vai trò quan tiền trọng. Cùng với mục đích hướng về sự văn minh của bạn học, đáp ứng các yêu thương cầu đổi mới kiểm tra, nhận xét hiện nay, mặt khác xây dựng khối hệ thống dữ liệu phục vụ chuyển động dạy học trên giảng đường và hệ thống dạy học tập trực tuyến, những tác đưa đã soạn cuốn sách Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm lí giải ôn tập môn công ty nghĩa buôn bản hội khoa học (Theo lịch trình Lý luận thiết yếu trị năm 2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo, sử dụng cho bậc đh chuyên cùng không chuyên về lý luận thiết yếu trị).

Nội dung cuốn sách là hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm bám sát đít theo cấu trúc của lịch trình môn chủ nghĩa làng hội khoa học, được cấu tạo thành tám chương:

Chương 1. Nhập môn nhà nghĩa thôn hội công nghệ

Chương 2. Sứ mệnh lịch sử hào hùng của thống trị công nhân

Chương 3. Công ty nghĩa buôn bản hội và thời kì quá nhiều lên nhà nghĩa thôn hội

Chương 4. Dân nhà xã hội nhà nghĩa và nhà nước thôn hội nhà nghĩa

Chương 5. Cơ cấu xã hội – ách thống trị và liên hiệp giai cấp, tầng phần trong thời kì quá nhiều lên công ty nghĩa xóm hội

Chương 6. Vụ việc dân tộc vào thời kì quá đáng lên chủ nghĩa buôn bản hội

Chương 7. Vụ việc tôn giáo vào thời kì quá độ lên công ty nghĩa buôn bản hội

Chương 8. Vấn đề gia đình trong thời kì quá nhiều lên chủ nghĩa thôn hội

Trên cơ sở xác định nội dung kiến thức cơ bạn dạng cần ôn tập, review theo phía tiếp cận năng lực, phẩm hóa học và kỹ năng phân hoá unique học tập của tín đồ học, những tác giả thiết kế hệ thống câu hỏi trắc nghiệm rõ ràng theo các mức độ: dấn biết, thông hiểu, áp dụng thấp và áp dụng cao.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

MỤC LỤC

Lời giới thiệu.. 4

Chương 1. NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC.. 5

Chương 2.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Đồng Đẳng Trong Tiếng Việt Đồng Đẳng, Đồng Phân Là Gì

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN.. 14

Chương 3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 31

Chương 4. DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 41

Chương 5. CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚPTRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 52