CÁCH TÍNH TIỀN THỪA GIỜ CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

“Giáo viên khi dạy thêm giờ sẽ được chi trả tiền lương tăng giờ. Xin hỏi là phương pháp tính tiền tăng giờ mang lại giáo viên đái học, trung học cầm cố nào?” Kiều Lan - Thanh Hóa


*
Mục lục bài bác viết

Quy định về tính tiền dạy dỗ thêm giờ đến giáo viên 2022

Về vụ việc này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Chính sách tính trả tiền lương dạy dỗ thêm giờ

Việc trả tiền lương dạy thêm giờ phải bảo vệ nguyên tắc sau:

- chi phí lương của một mon làm địa thế căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của phòng giáo, bao gồm:

+ mức lương theo ngạch, bậc hiện nay hưởng;

+ các khoản phụ cung cấp lương;

+ hệ số chênh lệch bảo lưu giữ (nếu có).

Bạn đang xem: Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học

- Định mức giờ dạy/năm so với giáo viên mầm non, phổ thông, trung cung cấp chuyên nghiệp,dạy nghề; giảng viên dạy dỗ nghề, cơ sở giáo dục đại học, cửa hàng đào tạo, tu dưỡng của Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ, Trường thiết yếu trị tỉnh, thành phố trực thuộc tw được gọi thông thường là định mức giờ đồng hồ dạy/năm.

- Đối với đơn vị giáo công tác làm việc ở những cơ sở giáo dục công lập có nhiều cấp học, trình độ nghề được áp dụng định mức tiếng dạy/năm dụng cụ cho cung cấp học, trình độ chuyên môn nghề cao nhất mà nhà giáo kia trực tiếp tham gia giảng dạy theo sự phân công của tín đồ đứng đầu tư mạnh sở giáo dục.

- vấn đề lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách đầu tư tiền lương dạy dỗ thêm giờ thực hiện theo phương tiện của Luật chi tiêu nhà nước. Cơ sở giáo dục công lập phương pháp tại Khoản 1 Điều 1 Thông tứ liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. địa thế căn cứ điều kiện ví dụ của từng đơn vị chức năng để thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy dỗ thêm giờ theo mon hoặc theo học kỳ đến phù hợp.

- Chỉ giao dịch tiền lương dạy thêm giờ đồng hồ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu con số nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không hề thiếu nhà giáo thì chỉ được giao dịch thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi gồm nhà giáo nghỉ ngơi ốm, ngủ thai sản theo vẻ ngoài của cơ chế BHXH hoặc tới trường tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những các bước khác (đi làm nhiệm vụ khác) bởi cấp gồm thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Xem thêm: Gần 300 Giáo Viên Tham Dự Hội Thi Giáo Viên Chủ Nhiệm Giỏi Cấp Tiểu Học

- thời hạn không trực tiếp tham gia đào tạo nhưng được tính xong đủ số giờ huấn luyện và đào tạo và được tính vào khung giờ dạy quy đổi, bao gồm:

+ thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo chính sách của Luật bảo đảm xã hội;

+ Thời gian đi làm nhiệm vụ khác vị cấp có thẩm quyền phân công, điều động.

- Số giờ dạy dỗ thêm được xem trả tiền lương dạy thêm giờ không quá số giờ có tác dụng thêm theo pháp luật của pháp luật.

Thời gian tính trả tiền dạy thêm vào măm học tập tính từ tháng 7 năm trước đến không còn tháng 6 của năm tức tốc kề.

(Điều 3 Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC)

2. Phương pháp tính tiền lương dạy thêm giờ

Tiền lương dạy dỗ thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học tập x chi phí lương 01 giờ dạy thêm

Tiền lương 01 giờ dạy dỗ thêm = chi phí lương 01 giờ dạy x 150%

*Tiền lương 01 giờ dạy:

- Đối với gia sư cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, ngôi trường trung cấp bài bản và giáo viên, giảng viên cửa hàng dạy nghề:

Tiền lương 01 tiếng dạy

=

Tổng tiền lương của 12 tháng những năm học

x

Số tuần giành cho giảng dạy dỗ (dạy trẻ)

Định mức giờ đồng hồ dạy/năm

52 tuần

- Đối với công ty giáo làm công tác thống trị hoặc được cắt cử làm trọng trách tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội sinh hoạt cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, ngôi trường trung cấp chuyên nghiệp hóa và đại lý dạy nghề được xem theo bí quyết nêu trên, trong các số đó định mức giờ đồng hồ dạy/năm là định mức giờ đồng hồ dạy/năm của cô giáo cùng bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đào tạo đó;

Số giờ dạy thêm/năm học

=+Số giờ dạy tính thêm/năm học (nếu có)+Số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học tập (nếu có)>-(Định mức giờ đồng hồ dạy/năm).

Trong đó:

+ Định mức giờ đồng hồ dạy/năm được tính theo vẻ ngoài tại những văn bản quy định trên Khoản 1 Điều 2 Thông bốn liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Ví dụ như sau:

Định mức tiếng dạy/năm của giáo viên mầm non

=

(Số giờ dạy trẻ học tập 2 buổi/ngày) x (Số ngày có tác dụng việc/tuần) x (Số tuần dạy trẻ/năm học)

Định mức giờ đồng hồ dạy/năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non

=

(Số giờ đồng hồ trực tiếp gia nhập các vận động giáo dục/tuần của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) x (Số tuần dạy dỗ trẻ/năm học)

Định mức giờ đồng hồ dạy/năm của gia sư phổ thông; gia sư giảng dạy trình độ sơ cung cấp nghề

=

<Định nút tiết dạy (tiêu chuẩn chỉnh giờ giảng)/tuần> x (Số tuần giành riêng cho giảng dạy cùng các vận động giáo dục/năm học)

Định mức giờ dạy/năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; thầy giáo làm Tổng phụ trách Đội thiếu hụt niên tiền phong hồ Chí Minh; gia sư là cán bộ Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ Chí Minh, Hội liên minh Thanh niên việt nam ở cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông

=

(Định mức huyết dạy/tuần của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; giáo viên làm Tổng phụ trách; cán bộ Đoàn, Hội)

x(Số tuần giành riêng cho giảng dạy với các hoạt động giáo dục/năm học)

Lưu ý:

Riêng tiền lương làm cho thêm giờ đối với giáo viên mần nin thiếu nhi Thông bốn 48/2011/TT-BGDĐT triển khai theo Thông tứ liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục liên tiếp và Trung chổ chính giữa kỹ thuật, tổng đúng theo - phía nghiệp áp dụng những quy định Thông tứ liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC nhằm thực hiện cơ chế trả lương dạy thêm giờ so với nhà giáo trực thuộc phạm vi thống trị sau khi có chủ kiến thống tuyệt nhất của cơ quan cấp cho trên thống trị trực tiếp

(Điều 4 Thông tứ liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC)

Tiền lương vào thời hạn nghỉ hè của gia sư được tính như thế nào? Giáo viên dành được hưởng phụ cấp cho khi nghỉ hè không?

Hoạt rượu cồn dạy thêm đề xuất phải tuân hành những tiêu chuẩn nào? Giáo viên dành được phép dạy thêm kế bên nhà trường đối với học sinh mình chủ nhiệm không?