Cách tính nhanh số đồng phân

Tính đồng phân của 1 chất là thắc mắc liên tiếp chạm chán trong những bài bác kiểm tra với đề thi, để tính số đồng phân một cách nhanh độc nhất vô nhị các bạn hãy thuộc Top giải thuật mang lại với nội dung bài viết Công thức tính đồng phân tiếp sau đây nhé:

1. Công thức tính số đồng phân ancol solo chức no, mạch hở: CnH2n+2O2

Số đồng phân CnH2n+2O2 = 2n- 2 ( 13H8O = 23-2= 2

b. C4H10O = 24-2= 4

c. C5H12O = 25-2= 8

2. Công thức tính số đồng phân anđehit đối kháng chức no, mạch hở: CnH2nO

- Anđehit là phần lớn hợp hóa học hữu cơ vào phân tử có đội –CH = O liên kết thẳng với ngulặng tử C hoặc ngulặng tử H.

Bạn đang xem: Cách tính nhanh số đồng phân

- CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối song ngơi nghỉ đội chức CHO.

- Số đồng phân CnH2nO = 2n- 3 ( 23H6O, C4H8O.

- C3H6O, C4H8O là phương pháp của anđehit no, 1-1 chức, mạch hsinh hoạt.

*
Công thức tính đồng phân nkhô giòn nhất" width="671">

3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đối kháng chức no, mạch hở: CnH2nO2

- Axit cacboxylic là các phù hợp chất cơ học trong phân tử tất cả nhóm –COOH link thẳng với nguyên tử C hoặc ngulặng tử H.

- CTTQ của aaxit no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử cất một nối đôi ngơi nghỉ team chức COOH.

- Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 3 ( 24H8O2= 24-3= 2

b. C5H10O2= 25-3= 4

c. C6H12O2= 26-3= 8

4. Công thức tính số đồng phân este đối kháng chức no, mạch hở: CnH2nO2

Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 2 ( 12H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

5. Công thức tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Khái niệm: Ankan là hầu hết hiđrocacbon no, mạch hsinh sống. Trong phân tử ankan chỉ tất cả các link đơn C-C với C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ tất cả đồng phân mạch cacbon và trường đoản cú C4 trở đi new xuất hiện thêm đồng phân.

Công thức tính nhanh

2n - 4 + 1 (3 4H10

- Số đồng phân ankan đang là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

6. Công thức tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

- Anken là đều hiđrocacbon ko no, mạch hsinh hoạt, vào phân tử đựng một links đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối song cùng đồng phân hình học tập.

Mẹo tính nkhô cứng đồng phân anken:

- Xét 2C có nối song, từng C vẫn liên kết với 2 nhóm nắm (kiểu như hoặc không giống nhau).

Xem thêm: Yu Gioh Duel Links Mudah & Resmi, Download & Play Yu

- lấy một ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi đã còn 2C và H nhóm cụ.

*
Công thức tính đồng phân nkhô nóng tốt nhất (hình ảnh 2)" width="838">

- Nếu đề bài xích trải nghiệm tính đồng phân cấu trúc sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Nếu tận hưởng tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) đang là 1+1+2 = 4 đồng phân.

- Ví dụ: cùng với C5H10: Trừ đi 2C có nối song sẽ còn 3C với H nhóm cố kỉnh.

*
Công thức tính đồng phân nkhô cứng độc nhất (hình ảnh 3)" width="846">

7. Công thức tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

- Ankin là đầy đủ hiđrocacbon ko no, mạch hngơi nghỉ, trong phân tử chứa một link cha.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối ba và không tồn tại đồng phân hình học tập.

Mẹo tính nkhô nóng đồng phân ankin:

Xét 2C sở hữu nối ba, mỗi C đã liên kết với cùng 1 đội nạm (giống hoặc không giống nhau).

lấy ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối tía đã còn 2C cùng H là team cố kỉnh.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta bao gồm 2 đồng phân ankin.

8. Công thức tính số đồng phân ancol solo chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân

9. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n 10. Công thức tính số đồng phân trieste chế tạo vày glyxerol cùng tất cả hổn hợp n axit béo:

Công thức:

*
Công thức tính đồng phân nkhô nóng tốt nhất (hình họa 4)" width="456">

11. Công thức tính số đồng phân ete đối kháng chức no CnH2n+2O:

Công thức:

*
Công thức tính đồng phân nkhô nóng tốt nhất (hình họa 5)" width="450">

Áp dụng: Với n = 3 ta bao gồm phương pháp ete là C3H8O, rứa vào phương pháp ta được:

 đồng phân là CH3-O-C2H5

12. Công thức tính số đồng phân xeton 1-1 chức no CnH2nO:

- Xeton là hầu như vừa lòng chất hữu cơ vào phân tử có team C = O liên kết trực tiếp với nhị nguyên ổn tử C.

- CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối song nghỉ ngơi đội chức CO.

Công thức:

*
Công thức tính đồng phân nhanh hao độc nhất (hình ảnh 6)" width="423">

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

*
Công thức tính đồng phân nhanh khô độc nhất vô nhị (ảnh 7)" width="672">

Lưu ý: Anđehit với xeton có cùng bí quyết phân tử với nhau, nên những khi đề bài bác chỉ cho CTPT mà không đề cùa đến nhiều loại hòa hợp chất như thế nào thì đề xuất tính cả nhị.

13. Công thức tính số đồng phân RH thơm với đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

CnH2n-6 = (n - 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8

- Ta tất cả n = 7, cụ vào bí quyết ta được (7-6)2 = 1

14. Công thức tính số đồng phân phenol đối chọi chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

15. Công thức tính số đi, tri, tetra.....n peptit về tối nhiều sản xuất do tất cả hổn hợp tất cả x amino axit khác nhau:

- Số n peptit max = xn

Ví dụ: Có tối nhiều bao nhiêu đipeptit, tripeptit chiếm được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin với alanin?