Cách Tính Ma Trận Trên Máy Tính Fx 570Vn Plus

*

*
reviews
*

Liên kết websiteĐại học tập Duy TânCổng tin tức sinh viênDiễn bầy Duy TânĐoàn bạn teen - Đại học tập Duy Tân

*


*
Tư vấn viên 1
*
Tư vấn viên 2
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách những học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đào tạo đại cưng cửng trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Cách tính ma trận trên máy tính fx 570vn plus


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học ở những chương trình huấn luyện và đào tạo của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

thiết kế chương trình, kế hoạch huấn luyện và nhà trì tổ chức quy trình đào chế tác các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


Bài viết bắt tắt những cách thực hiện các phép toán cơ phiên bản của ma trận bằng laptop bỏ túi như Casio Fx-570VN Plus,...


Việc triển khai các phép toán cơ bạn dạng trên ma trận như: cộng và trừ, nhân với cùng 1 số, nhân nhị ma trận, tính định thức, kiếm tìm ma trận nghịch đảo... Buộc phải nhiều thời gian.

Xem thêm: Đề 3: Hãy Giải Thích Ý Nghĩa Câu Tục Ngữ Thất Bại Là Mẹ Thành Công

Các máy tính xách tay bỏ túi hoàn toàn có thể thực hiện các phép toán của ma trận một phương pháp nhanh chóng, ta có thể sử dụng bọn chúng để thống kê giám sát hoặc kiểm hội chứng kết quả.

Bài viết này viết phương pháp sử dụng máy tính Casio Fx-570VN Plus, các dòng máy khác tất cả cách sử dụng hoàn toàn tương tự.

Để thực hiện giám sát và đo lường trên ma trận, ta chọn: <6>

Sau đó laptop sẽ hỏi tên ma trận mà bạn muốn nhập, bấm1,2,3tùy phù hợp (ở trên đây tôi chọn1).

Sau đó laptop sẽ hỏi kích cỡ ma trận mà bạn muốn nhập, bấm từ1tới6tùy nằm trong vào kích thước ma trận mà bạn có nhu cầu tính (ở đây tôi lựa chọn ma trận 3×31). Và bắt đầu nhập ma trận

Phím bấm:1=2=2=2=1=2=2=2=1=

Ta nhận được ma trận A

1 2 2

1 1 2

2 2 1

Tiếp đó ta bấm <4>để nhập thêm ma trận B cùng ma trận C cùng với Dim hoặc xem lại với Data (ở trên đây tôi nhập thêm ma trận B)

2 1 1

1 2 2

1 1 2

Khi vẫn nhập kết thúc các ma trận, ta bấm <4>, và trên màn hình mở ra bảng lựa chọn

Với bảng này:

Dim là nhập lại ma trận.Data là xem lại ma trận.MatA là call ra ma trận A.MatB là gọi ra ma trận B.MatC là hotline ra ma trận C.MatAns là call ra ma trận đã giám sát trước đó.Det là tính định thức của ma trận.Trn là tính ma trận đưa vị.

Tới đây, ta hoàn toàn có thể tính toán các phép tính trên ma trận:

Tính tổng của 2 ma trận A và B

Phím bấm:<4><3>+<4><4><=>

Tính tích của 2 ma trận A với B

Phím bấm:<4><3><4><4><=>

Tính bình phương của ma trận A

Phím bấm:<4><3><=>

Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Phím bấm:<4><3><=>

Tính định thức của ma trận A

Phím bấm:<4><7><4><3><=>

Trên đấy là những hướng dẫn cho việc giám sát và đo lường các phép toán của ma trận bằng máy tính CASIO fx-570VN plus, các laptop bỏ túi đời new hơn có thể thực hiện các phép toán mang đến ma trận cấp 4x4, với tốc độ nhanh hơn.