CÁCH GIẢI BÀI TOÁN TÍNH TUỔI LỚP 3

Mỗi năm mẹ thêm một tuổi thì con cũng thêm một tuổi vày vậy hiệu số tuổi của hai bà bầu con không biến đổi theo thời gian. Vậy sau 5 năm nữa bà mẹ vẫn hơn bé 25 tuổi

Ví dụ 2.

Bạn đang xem: Cách giải bài toán tính tuổi lớp 3

bây giờ tuổi mẹ hơn tổng cộng tuổi hai nhỏ là đôi mươi tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng thể tuổi của hai nhỏ là từng nào tuổi?

Giải:

Sau 5 năm nữa mẹ thêm 5 tuổi tuy nhiên tổng số tuổi hai nhỏ thêm 10 tuổi.

Vậy sau 5 năm nữa tuổi người mẹ hơn tổng cộng tuổi hai con là:

20 – (10 – 5) = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Ví dụ 3. trong năm này (2020) Lan 10 tuổi với em của Lan 5 tuổi. Hỏi Lan sinh vào năm nào?

Đến năm 2028 em của Lan mấy tuổi?

Giải:

Lan sinh năm: 2020 – 10 = 2010

Em Lan sinh năm: 2020 - 5 = 2015

Đến năm 2028 tuổi của em Lan là:

2028 – 2015 = 13 (tuổi)

Ví dụ 4. Tuổi của ba Mai, mẹ Mai và tuổi của Mai cùng lại là 70 tuổi. Bà bầu và Mai co toàn bộ 35 tuổi. Bố hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của từng người?

Giải:

Tuổi của tía Mai là: 70 – 35 = 35 (tuổi)

Tuổi của Mai là: 35 – 30 = 5 (tuổi)

Tuổi của bà bầu Mai là: 70 – 35 – 5 = 30 (tuổi)

Ví dụ 5. hiện thời em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em?

Giải:

Anh rộng em số tuổi là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Đến khi anh gấp hai tuổi em thì anh vẫn rộng em 6 tuổi, ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi anh cơ hội sau: 6 x 2= 12 (tuổi)

Vậy sau số thời gian nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em là:

12 – 10 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 6. hiện giờ con 8 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bé bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ.

Giải:

Tuổi mẹ bây chừ là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 32 – 8 = 24 (tuổi)

Khi tuổi bé bằng 1 tháng 5 tuổi bà bầu thì chị em vẫn hơn nhỏ 24 tuổi.

Xem thêm: Đề Thi Lịch Sử Địa Lý Lớp 4 Năm 2022, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử

Ta có sơ thứ tuổi chị em và tuổi nhỏ khi đó:

*

Tuổi con trước đây là: 24 : ( 5 – 1 ) = 6 (tuổi)

Vậy từ thời điểm cách đó số năm tuổi bé bằng 1 tháng 5 tuổi bà mẹ là:

6 – 4 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 7. Tuổi của Hoa tiếp sau đây 3 năm vội vàng 3 lần tuổi của Hoa trước đó 3 năm. Hỏi hiện nay Hoa mấy tuổi?

Gỉai:

Tuổi Hoa dưới đây 3 năm nhiều hơn tuổi Hoa trước đó 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Biểu thị tuổi Hoa từ thời điểm cách đó 3 năm là một trong phần, ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi Hoa từ thời điểm cách đó 3 năm là: 6 : ( 3 – 1 ) = 3 (tuổi)

Tuổi Hoa hiện nay nay: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 8. Tuổi Tùng bởi 1/10 tuổi của tía và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Cha hơn bà mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Biểu thị tuổi Tùng là một trong những phần thì tuổi bố là 10 phần, tuổi chị em là 8 phần. Ta tất cả sơ đồ:

*

Tuổi của Tùng là: 8 : (10 – 8) = 4 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. chị em sinh nhỏ năm người mẹ 24 tuổi. Khi tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi nhỏ thì bà bầu bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 2. hiện thời tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng gấp rất nhiều lần thì dịp đó tuổi anh vội vàng mấy lần tuổi em ?

Bài 3. Mẹ hơn con 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bé hiện nay.

Bài 4. ba hơn nhỏ 32 tuổi. Lúc con từng nào tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con?

Bài 5. Tuổi bà mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi bé gấp lên 4 lần thì tuổi mẹ gấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 6. Tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi con gấp lên 5 lần thì tuổi mẹ gấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 7. Mẹ hơn bé 30 tuổi. Hai năm trước, tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Bài 8. Hiện ni tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh cấp mấy lần tuổi em?

Bài 9. Hiện nay bé 12 tuổi, tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ?

Bài 10. Hiện nay con 6 tuổi, tuổi người mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi con bởi 1/7 tuổi mẹ?