CÁCH ĐỌC TÊN CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

Các hợp hóa học hữu cơ (organic compound) là đa số hợp chất hóa học mà vào phân tử tất cả sự hiện hữu của nguyên tử cacbon trừ cacbua, cacbonat, cacbon oxit, xyanua. Ví như đường, cồn, khí metan, xăng, khí gas... Hợp hóa học hữu cơ rất có thể có xuất phát từ tự nhiên và thoải mái hoặc do các phản ứng nhân tạo và nó có ở bao bọc ta trong số đông các loại lương thực thực phẩm, khung người người, khung hình sinh đồ gia dụng và trong số loại đồ dùng dùng.

Bạn đang xem: Cách đọc tên các hợp chất hữu cơ

Vậy phương pháp đọc những hợp hóa học hữu cơ là gì, danh pháp các loại hợp hóa học hữu cơ như thế nào? Mời chúng ta cùng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của gamesbaidoithuong.com nhé.


Cách phát âm tên hợp hóa học hữu cơ cụ thể nhất

I. Cụ nào là danh phápII. Danh pháp các loại hợp chất hữu cơ

I. Nắm nào là danh pháp

1. Tên thông thường

thường đặt theo nguồn gốc tìm ra chúng đôi lúc có phần đuôi để chứng thực hợp chất một số loại nào.

2. Tên khối hệ thống theo danh pháp IUPAC

a) Tên cội – chức: gồm Tên phần gốc_Tên phần định chức.

VD: C2H5 – Cl: Etyl clorua; C2H5 – O – CH3: Etyl metyl ete

Iso cùng neo viết liền, sec- cùng tert- bao gồm dấu gạch ốp nối "-"

b) Tên cụ thế:

Tên sửa chữa thay thế được viết liền, không viết biện pháp như tên nơi bắt đầu chức, phân làm tía phần như sau: thương hiệu phần cố gắng (có thể không có) + tên mạch cacbon chính + (bắt phải có) + thương hiệu phần định chức (bắt yêu cầu có)


Thí dụ:

H3C – CH3: et+an (etan);

C2H5 – Cl: clo+et+an (cloetan);

CH3 – CH=CH – CH3: but-2-en;

CH3 – CH(OH) – CH = CH2: but-3-en-2-ol

Chú ý: máy tự ưu tiên trong mạch như sau:

-COOH > -CHO > -OH > -NH2> -C=C > -C≡CH > nhóm thế

Thí dụ:

OHC-CHO: etanđial;

HC≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinylhept-2-en-6-inal

OHC-C≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinyloct-2-en-6-inđial

3. Tên số đếm và tên mạch cacbon chính

SỐ ĐẾMMẠCH CACBON CHÍNH
1MonoMet
2ĐiEt
3TriProp
4TetraBut
5PentaPent
6HexaHex
7HeptaHept
8OctaOct
9NonaNon
10ĐecaĐec

Cách nhớ:

Mẹ Em bắt buộc Bón Phân chất hóa học Ở ko kể Đồng

Mình Em cần Bao Phen Hồi hộp Ôi fan Đẹp

4. Tên một trong những gốc (nhóm) hiđrocacbon hay gặp

a) cội (nhóm) no ankyl: (từ ankan bớt đi 1H ta được đội ankyl)

CH3-: metyl;

CH3-CH2-: etyl;

CH3-CH2-CH2-: propyl;

CH3-CH(CH3)-: isopropyl;

CH32CH2-: butyl;

CH3-CH(CH3)-CH2-: isobutyl;

CH3-CH2-CH(CH3)-: sec-butyl

(CH3)3C-: tert-butyl;

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-: isoamyl

b) nơi bắt đầu (nhóm) ko no: CH2=CH-: vinyl; CH2=CH-CH2-: anlyl

c) cội (nhóm) thơm: C6H5-: phenyl; C6H5-CH2-: benzyl

d) gốc (nhóm) anđehit-xeton:

-CHO: fomyl;

-CH2-CHO: fomyl metyl;

CH3-CO-: axetyl;

C6H5CO-: benzoyl

II. Danh pháp các loại hợp hóa học hữu cơ

1. ANKAN: CnH2n+2

a) Ankan ko phân nhánh

ANKAN: CnH2n+2GỐC ANKYL: -CnH2n+1
Công thứcTên (Theo IUPAC)Công thứcTên
CH4MetanCH3-Metyl
CH3CH3EtanCH3CH2-Etyl
CH3CH2CH3PropanCH3CH2CH2-Propyl
CH32CH3ButanCH32CH2-Butyl
CH33CH3PentanCH33CH2-Pentyl
CH34CH3HexanCH34CH2-Hexyl
CH35CH3HeptanCH35CH2-Heptyl
CH36CH3OctanCH36CH2-Octyl
CH37CH3NonanCH37CH2-Nonyl
CH38CH3ĐecanCH38CH2-Đecyl

b) Ankan phân nhánh: Số chỉ vị trí-Tên nhánh+Tên mạch chính+an

* Mạch đó là mạch nhiều năm nhất, có không ít nhánh nhất. Đánh số các nguyên tử cacbon thuộc mạch chính ban đầu từ phía phân nhánh sớm hơn.

* điện thoại tư vấn tên mạch nhánh (tên đội ankyl) theo vật dụng tự vần chữ cái. Số chỉ địa chỉ nhánh nào đặt ngay trước gạch nối với tên nhánh đó.

3-etyl-2-metylpentan

Chọn mạch chính:

Mạch (a): 5C, 2 nhánh } Đúng

Mạch (b): 5C, 1 nhánh } Sai

Đánh số mạch chính:

Số 1 từ đầu bên cần vì đầu bắt buộc phân nhánh sớm hơn đầu trái

Gọi tên nhánh theo vần chữ cái (VD nhánh Etyl trước nhánh Metyl) tiếp nối đến tên mạch C chính rồi mang đến đuôi an.

2. XICLOANKAN: CnH2n (n≥3)

Tên monoxicloankan: Số chỉ vị trí nhánh - tên nhánh + xiclo + thương hiệu mạch thiết yếu + an

Mạch chính là mạch vòng. Đánh số thế nào cho tổng các số chỉ vị trí những mạch nhánh là nhỏ nhất.

3. ANKEN: CnH2n (n≥2)

a) tên của anken đơn giản và dễ dàng lấy từ tên của ankan khớp ứng nhưng thay đổi đuôi an thành đuôi ilen.

CH2=CH2: etilen;

CH2=CH-CH3: propilen;

CH2=CH-CH2-CH3: α-butilen;

CH3-CH=CH-CH3: β-butilen; CH2=C(CH3)-CH3: isobutilen

b) Tên gắng thế

Số chỉ vị trí - tên nhánh + tên mạch chủ yếu - số chỉ địa điểm nối song - en

Mạch chính là mạch chứa liên kết đôi, dài nhất và có khá nhiều nhánh nhất.Đánh số C mạch chính bắt đầu từ phía gần links đôi hơn.Số chỉ vị trí liên kết đôi ghi tức thì trước đuôi en (khi mạch bao gồm chỉ gồm 2 hoặc 3 nguyên tử C thì không phải ghi).

CH2=CHCH2CH2CH3: pent-1-en;

CH3CH=CHCH2CH3: pent-2-en;

CH2=C(CH3)-CH2CH3: 2-metylbut-1-en;

CH3C(CH3)=CHCH3: 2-metylbut-2-en

Đồng phân hình học:

abC=Cde để có đp hình học thì phải gồm a≠b và d≠e trả sử a>b, e>d


Dựa vào số hiệu nguyên tử của nguyên tử LK thẳng với >C=C3 2 2 -H2-CH3 2-OH 2-Cl

≡C (6 x 3=18) đp cis-; ae khác phía=>đp trans- (cis-thuyền trans-ghế)

4. ANKAĐIEN: CnH2n-2 (n ≥ 3)

Vị trí nhánh - tên nhánh + tên mạch chủ yếu (thêm “a”)-số chỉ vị trí hai nối đôi-đien

Mạch đó là mạch chứa 2 links đôi, nhiều năm nhất, có khá nhiều nhánh nhất.Đánh số C mạch chính bước đầu từ phía gần liên kết đôi hơn.

VD:

CH2=C=CH2: propađien (anlen);

CH2=CH-CH=CH2: buta-1,3-đien (butađien);

CH2=C(CH3)-CH=CH2: 2-metylbuta-1,3-đien (isopren);

CH2=CH-CH2-CH=CH2: penta-1,4-đien

5. ANKIN: CnH2n-2 (n ≥ 2)

a) tên thông thường: CH≡CH: axetilen; R-C≡C-R’: tên R, R’+axetilen (viết liền)

VD:

CH3-C≡C-C2H5: etylmetylaxetilen;

CH≡C-CH=CH2: vinylaxetilen

b) Theo IUPAC: Quy tắc call tên ankin tương tự như hotline tên anken, nhưng sử dụng đuôi in nhằm chỉ links ba.

VD: CH≡CH: etin;

CH≡C-CH3: propin;

CH≡C-CH2CH3: but-1-in;

CH3C≡CCH3: but-2-in

III. Biện pháp giải bài xích tập call tên hợp hóa học hữu cơ

Bước 1: lựa chọn mạch cacbon chính. Đó là mạch cacbon lâu năm nhất hoặc không nhiều cacbon nhưng chứa nối đôi, nối ba, team thế, nhóm chức, …


Bước 2: Đánh số vật dụng tự những nguyên tử cacbon vào mạch chính khởi nguồn từ phía gần đội chức, nối đôi, nối ba, nhóm thế, mạch nhánh.

Quy tắc đánh số, theo máy tự sau:

+) team chức → nối đôi → nối cha → mạch nhánh

+) Đối với hợp chất tạp chức thì ưu tiên lần lượt:

Axit → andehit → rượu

Bước 3: xác minh nhóm nuốm và địa chỉ của bọn chúng trên mạch cacbon chính.

Bước 4: gọi tên

+) Trước tiên hotline tên những nhóm rứa và địa điểm của chúng trên mạch cacbon chính, sau cùng gọi thương hiệu hợp hóa học ứng với mạch cacbon chính.

Chú ý: Mạch cacbon đề xuất liên tục, không có nguyên tố không giống chen vào giữa, ví dụ: CH3-CH2-O-CH(CH3)2 có 2 mạch cacbon, rất nhiều là mạch thẳng.

+) Nếu có rất nhiều nhóm vắt giống nhau thì gộp bọn chúng lại cùng thêm tự đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5), …

+) Theo qui ước: số lượng chỉ địa chỉ nhóm cầm đặt trước tên gọi của nó, con số chỉ địa chỉ nối đôi, nối ba, nhóm chức (ở mạch cacbon chính) đặt tại phía sau.

IV. Bài tập trắc nghiệm về phong thái gọi tên hợp hóa học hữu cơ

Câu 1. Hợp hóa học (CH3)2C=CHC(CH3)2CH=CHBr có danh pháp IUPAC là

A. 1-brom-3, 5-trimetylhexa-1, 4-đien

B. 3, 3, 5-trimetylhexa-1, 4-đien-1-brom.

C. 2, 4, 4-trimetylhexa-2, 5-đien-6-brom.

D. 1-brom-3, 3, 5-trimetylhexa-1,4-đien

Câu 2. Hợp hóa học (CH3)2C=CH-C(CH3)3 có danh pháp IUPAC là

A. 2, 2, 4- trimetylpent-3-en.

B. 2, 4-trimetylpent-2-en.

C. 2, 4, 4-trimetylpent-2-en.

Xem thêm: Xem Phim Đánh Tráo Số Phận Tập 33, 34, Xem Phim Đánh Tráo Số Phận

D. 2, 4-trimetylpent-3-en.

Câu 3. Hợp hóa học CH2=CHC(CH3)2CH2CH(OH)CH3 có danh pháp IUPAC là

A. 1, 3, 3-trimetylpent-4-en-1-ol.

B. 3, 3, 5-trimetylpent-1-en-5-ol.

C. 4, 4-đimetylhex-5-en-2-ol.

D. 3, 3-đimetylhex-1-en-5-ol.


Câu 4. Công thức cấu tạo CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 ứng với tên gọi nào sau đây?

A. 1,1-đimetylbutan

B. 2-metylpentan

C. Neopentan

D. Isobutan

Câu 5. Công thức kết cấu của cội isopropyl là:

A. CH3-CH2-

B. CH3-CH2-CH2-

C. CH3-CH(CH3)-

D. CH3-CH(CH3)-CH2-

Câu 6. Hợp hóa học (CH3)2CHCH2CH2CH3 mang tên gọi là

A. Neopentan

B. 2- metylpentan

C. ísopentan

D. 1,1- đimetylbutan

Câu 7. hóa học (CH3)C-C≡CH mang tên theo IUPAC là:

A. 3,3,3-trimetylprop-1-in

B. Tert-butyletin

C. 3,3-đimetylbut-1-in

D. 2,2-đimetylbut-3-in

Câu 8. (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là:

A. Propylbenzen.

B. N-propylbenzen.

C. Iso-propylbenzen.

D. đimetylbenzen.

Câu 9. Gốc C6H5-CH2- và cội C6H5- có tên gọi là:

A. Phenyl với benzyl.

B. Vinyl và anlyl.

C. Anlyl với Vinyl.

D. Benzyl cùng phenyl.

Câu 10. Cho ankan gồm công thức cấu tạo là: (CH3)2CH­CH2C(CH3)3. Tên thường gọi của ankan là:

A. 2, 2, 4-trimetylpentan.

B. 2, 4-trimetylpetan.

C. 2, 4, 4-trimetylpentan.

D. 2-đimetyl-4-metylpentan

Câu 11. Hợp hóa học hữu cơ X mang tên gọi là: 2 - Clo - 3 - metylpentan. Công thức kết cấu của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2

B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl

D. CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3

Câu 12. Khi mang lại 2-metylbutan chức năng với Cl2 theo xác suất mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 13. CTCT nào sau đây mang tên gọi là: isopentan

A. C(CH3)3

B. CH3CH2CH(CH3)CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH3

D. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3

Câu 14. Khi clo hóa một ankan tất cả công thức phân tử C6H14, bạn ta chỉ thu được 2 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là