CÁC TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 4

*
TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 4

Trong quá trình học giờ Anh, bạn cần nắm vững không chỉ các nhà điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng mà còn đề xuất ghi lưu giữ từ vựng. Bài toán học xuất sắc từ vựng để giúp bạn không ít trong việc cải thiện các năng lực tiếng Anh của mình. Trong bài viết này, gamesbaidoithuong.com đã chọn lọc và liệt kê phần lớn từ vựng tiếng Anh lớp 4 giữa trung tâm nhất theo từng chủ đề xuyên suốt những Unit. Thuộc ôn tập ngay bạn nhé!

1. Trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 4 – học tập kỳ I (Unit 1- Unit 10)

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – học kỳ I

1.1. Tự vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 1: Nice khổng lồ see you again

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
morning/ˈmɔː.nɪŋ/buổi sángShe works in the morning.

Bạn đang xem: Các từ vựng tiếng anh lớp 4

(Cô ấy thao tác vào buổi sáng.)
Good morning/ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/Chào buổi sángGood morning everyone.(Chào buổi sáng toàn bộ mọi người.)
afternoon/ˌɑːf.təˈnuːn/buổi chiềuThe baby usually sleeps in the afternoon.(Em nhỏ xíu thường ngủ vào buổi chiều.)
Good afternoon/ˌɡʊd ˌɑːf.təˈnuːn/Chào buổi chiềuGood afternoon, Mrs An.(Chào buổi chiều, cô An.)
evening/ˈiːv.nɪŋ/buổi tốiMany pupils have extra classes in the evening.(Rất nhiều học sinh học cấp dưỡng buổi tối.)
Good evening/ˌɡʊd ˈiːv.nɪŋ/Chào buổi tốiGood evening, Mom.(Chào trời tối mẹ.)
Good night/ˌɡʊd ˈnaɪt/Chúc ngủ ngonGood night, Mummy.(Chúc chị em ngủ ngon.)
Goodbye/ɡʊdˈbaɪ/Chào trợ thời biệtGoodbye John! See you next week.(Tạm biệt John! Hẹn chạm mặt lại vào tuần sau.)
See you laterHẹn chạm mặt lạiSee you later, teacher.(Hẹn gặp mặt lại cô giáo.)
Nice lớn meet youRất vui được gặp mặt bạnHello, Linh. Nice to lớn meet you.(Xin chào, Linh. Rất vui được gặp bạn.)
hometown/ˈhəʊm.taʊn/quê hươngShe goes lớn her hometown every week.(Cô ấy về quê mỗi tuần.)
Primary school/ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/Trường tè họcShe studies at Nguyen Du Primary school.(Cô ấy học ở ngôi trường Tiểu học Nguyễn Du.)
class/klɑːs/lớpMy class ends at 5pm.(Lớp học tập của tôi chấm dứt vào 5 giờ đồng hồ chiều.)
Bảng tự vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 1

1.2. Từ vựng tiếng Anh lớp 4 – Unit 2: I’m from Japan

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
England/ˈɪŋ.ɡlənd/Nước AnhShe is from England.(Cô ấy tới từ nước Anh.)
English/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/Người AnhThey are English.(Họ là tín đồ Anh.)
Australia/ɒsˈtreɪ.li.ə/Nước ÚcShe was born in Australia.(Cô ấy sinh ra ở Úc.)
Australian/ɒsˈtreɪ.li.ən/Người ÚcHe is Australian.(Anh ấy là fan Úc.)
Malaysia/məˈleɪ.zi.ə/Nước Ma-lai-xi-aShe has lived in Malaysia for 4 years.(Cô ấy sống làm việc Ma-lai-xi-a đã làm được 4 năm.)
Malaysian/məˈleɪ.zi.ən/Người Ma-lai-xi-aWe are Malaysian.(Chúng tôi là bạn Ma-lai-xi-a.)
America/əˈmer.ɪ.kə/Nước MỹShe travels to America.(Cô ấy đi du lịch ở Mỹ.)
American/əˈmer.ɪ.kən/Người MỹTom is American.(Tom là người Mỹ.)
Japan/dʒəˈpæn/Nước NhậtYou can eat ramen in Japan.(Bạn có thể ăn mì ramen nghỉ ngơi Nhật.)
Japanese/ˌdʒæp.ənˈiːz/Người NhậtTaki is Japanese.(Taki là người Nhật.)
Vietnam/ˌvjetˈnæm/Nước Việt NamI live in Vietnam.(Tôi sống sinh hoạt Việt Nam.)
Vietnamese/ˌvjet.nəˈmiːz/Người Việt NamHuong is Vietnamese.(Hương là người việt nam Nam.)
nationality/ˌnæʃ.ənˈæl.ə.ti/quốc tịchShe has British nationality.(Cô ấy tất cả quốc tịch Anh.)
country/ˈkʌn.tri/quốc giaThey are from different countries.(Họ đến từ những nước nhà khác nhau.)
Bảng từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 2

1.3. Trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 4 – Unit 3: What day is it today

Từ vựng về những thứ trong tiếng Anh:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
Monday/ˈmʌn.deɪ/thứ haiI’ll see you next Monday.(Hẹn gặp gỡ bạn vào sản phẩm công nghệ hai tuần sau.)
Tuesday/ˈtʃuːz.deɪ/thứ baWe can meet on Tuesday.(Chúng ta tất cả thể gặp mặt nhau vào đồ vật ba.)
Wednesday/ˈwenz.deɪ/thứ tưNext Wednesday is my birthday.(Thứ nhị tuần sau là sinh nhật của tôi.)
Thursday/ˈθɜːz.deɪ/thứ nămSee you next Thursday.(Hẹn gặp gỡ bạn vào thứ năm tuần sau.)
Friday/ˈfraɪ.deɪ/thứ sáuToday is Friday.(Hôm ni là sản phẩm sáu.)
Saturday/ˈsæt.ə.deɪ/thứ bảyThe tiệc nhỏ is on Saturday.(Bữa tiệc ra mắt vào trang bị bảy.)
Sunday/ˈsʌn.deɪ/chủ nhậtWe go to the cinema on Sunday.(Chúng ta đang đi xem phim vào chủ nhật.)
Bảng tự vựng giờ Anh lớp 4 Unit 3

Từ vựng về những hoạt động vui chơi và giải trí giải trí:

Từ vựngDịch nghĩaVí dụ
go to lớn the zoođi sở thúI will go to the zoo with my mom tomorrow.(Tôi đang đi sở thú với mẹ vào ngày mai.)
play footballchơi đá bóngNam is playing football with his friend.(Nam vẫn chơi đá bóng với bạn.)
watch TVxem tiviI often watch TV every evening.(Tôi thường xuyên xem TV vào mỗi buổi tối.)
listen khổng lồ musicnghe nhạcShe usually listens khổng lồ music in her không tính phí time.(Cô ấy thường nghe nhạc vào thời gian rảnh.)
go swimmingđi bơiI will go swimming this weekend.(Tôi vẫn đi bơi vào cuối tuần.)
play the pianochơi bầy pianoShe plays piano twice a month.(Cô ấy đùa piano 2 lần 1 tháng.)
visit (my) grandparentsthăm ông bàI visit my grandparents every week..(Tôi đến thăm đơn vị ông bà từng tuần.)
Bảng từ vựng giờ Anh lớp 4 Unit 3

1.4. Từ bỏ vựng tiếng Anh lớp 4 – Unit 4: When’s your birthday

Từ vựng về các tháng vào năm:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
January/’dʒænjuəri/Tháng một
february/‘febrʊəri/Tháng hai
March/ma:tj/Tháng ba
April/‘eiprəl/Tháng tư
May/mei/Tháng năm
June/d3u:n/Tháng sáu
July/d3u:’lai/Tháng bảy
August/ɔ:’gʌst/Tháng tám
September/sepˈtem.bər/Tháng chín
October/ɒkˈtəʊ.bər/Tháng mười
November/nəʊˈvem.bər/Tháng mười một
December/dɪˈsem.bər/Tháng mười hai
Bảng tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 4

Từ vựng về số đếm:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
first/fɜ:st/thứ nhấtThe first of October.(Ngày 1 tháng 10.)
second/’sekənd/thứ haiThe second of October.(Ngày 2 tháng 10.)
third/ðɜ:d/thứ baThe third of October.(Ngày 3 mon 10.)
fourth/fɔ:θ/thứ tưThe fourth of October.(Ngày 4 tháng 10.)
fifth/fɪfθ/thứ nămThe fifth of October.(Ngày 5 tháng 10.)
sixth/sɪksθ/thứ sáuThe sixth of October.(Ngày 6 tháng 10.)
seventh/’sevnθ/thứ bảyThe seventh of October.(Ngày 7 mon 10.)
eighth/eɪtθ/thứ támThe eighth of October.(Ngày 8 tháng 10.)
ninth/naɪnθ/thứ chínThe ninth of October.(Ngày 9 tháng 10.)
tenth/tenθ/thứ mườiThe tenth of October.(Ngày 10 tháng 10.)
Bảng tự vựng giờ Anh lớp 4 Unit 4

1.5. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 5: Can you swim

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
draw/drɔː/vẽJohn can draw very well.(John vẽ tranh cực kỳ đẹp.)
dance/dɑːns/nhảyShe can dance the tango.(Cô ấy có thể nhảy tango.)
sing/sɪŋ/hátShe sings her baby khổng lồ sleep every night.(Cô ấy hát ru cho nhỏ ngủ từng đêm.)
skate/skeɪt/trượt băngYou can skate tomorrow.(Bạn có thể trượt băng vào trong ngày mai.)
cook/kʊk/nấu ănMy mom cooks dinner for me everyday.(Mẹ tôi nấu bữa tối cho tôi mặt hàng ngày.)
swim/swɪm/bơiShe swims in the pool.(Cô ấy tập bơi trong bể bơi.)
skip/skɪp/nhảy dâyI can skip.(Tôi hoàn toàn có thể nhảy dây.)
walk/wɔːk/đi bộShe is walking in the park.(Cô ấy đang quốc bộ trong công viên.)
play volleyballchơi trơn rổHe can play volleyball.(Anh ấy có thể chơi nhẵn rổ.)
play the guitarchơi bọn guitarShe can play the guitar.(Cô ấy có thể chơi bọn guitar.)
play table tennischơi bóng bànI lượt thích playing table tennis.(Tôi thích nghịch bóng bàn.)
play chesschơi cờShe plays chess very well.(Cô ấy chơi cờ cực kỳ giỏi.)
Bảng từ bỏ vựng giờ Anh lớp 4 Unit 5

1.6. Trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 6: Where is your school?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
road/rəʊd/con đườngThe oto is running on the road.(Xe ô tô đang hoạt động trên đường.)
street/striːt/đường phốMy school is in Nguyen Du street.(Trường của mình nằm trên phố Nguyễn Du.)
address/əˈdres/địa chỉWhere is your address?(Địa chỉ của người sử dụng là gì?)
district/ˈdɪs.trɪkt/quậnI live in Long Bien district.(Tôi sống sinh hoạt quận Long Biên.)
stream/stiːm/con suốiThe stream is really long.(Con suối vô cùng dài.)
village/ˈvɪl.ɪdʒ/ngôi làngShe lives in a small village.(Cô ấy sống tại 1 ngôi làng mạc nhỏ.)
avenue/ˈæv.ə.njuː/đại lộChu Van An avenue.(Đại lộ Chu Văn An.)
Bảng từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 6

1.7. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 7: What bởi vì you lượt thích doing?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
welcome/ˈwel.kəm/hoan nghênhWelcome to my home.(Hoan nghênh các bạn đến nhà của tôi.)
reading/ˈriː.dɪŋ/đọc sáchI like reading.(Tôi ưng ý đọc sách.)
listen to lớn musicnghe nhạcShe likes listening lớn music.(Cô ấy ham mê nghe nhạc.)
collect stampssưu tập temHe likes collecting stamps.(Anh ấy say mê sưu tập tem.)
comic bookstruyện tranhReading comic books is lots of fun.(Đọc truyện tranh rất vui.)
fly a kitethả diềuMy sister likes flying a kite.(Em gái tôi ưa thích thả diều.)
play badmintonchơi cầu lôngShe always plays badminton after school-time.(Cô ấy tuyệt chơi ước lông sau thời điểm tan học.)
ride a bikeđi xe cộ đạpHe likes riding a bike in the park.(Anh ấy thích đạp xe vào công viên.)
take photochụp ảnhHer hobby is taking photos.(Sở thích của cô ấy ấy là chụp ảnh.)
Bảng từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 7

1.8. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 8: What subjects bởi you have today?

Từ vựng về những môn học:

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
subject/ˈsʌb.dʒekt/môn họcWhat is your favorite subject?(Môn học tập yêu thích của doanh nghiệp là gì?)
timetable/ˈtaɪmˌteɪ.bəl/thời khóa biểuThis is my timetable.(Đây là thời khóa biểu của tôi.)
Maths/mæθs/môn toánI have Maths today.(Tôi có môn toán ngày hôm nay.)
English/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/môn giờ AnhI have English tomorrow.(Tôi gồm môn giờ Anh vào trong ngày mai.)
Vietnamese/ˌvjet.nəˈmiːz/môn tiếng ViệtI study Vietnamese every day.(Tôi học tập môn giờ đồng hồ Việt từng ngày.)
Music/ˈmjuː.zɪk/môn âm nhạcWhen vì you have Music?(Khi nào các bạn có máu âm nhạc.)
Art/ɑːt/môn mỹ thuậtWhat is your Art teacher?(Giáo viên mỹ thuật của người sử dụng là ai?)
IT (Information Technology)/ɪt/môn tin họcHe is interested in IT.(Anh ấy mê thích môn tin học.)
Science/ˈsaɪ.əns/môn khoa họcDo you lượt thích Science?(Bạn bao gồm thích môn khoa học không?)
PE (Physical Education)/ˌpiːˈiː/môn thể dụcI have PE lessons every Monday.(Tôi có tiết thể dục thể thao vào các thứ hai.)
Bảng từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 8

1.9. Tự vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 9: What are they doing?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
write a dictationviết bài chính tảShe is writing a dictation.(Cô ấy vẫn viết bài chính tả.)
paper boatthuyền giấyWe are making a paper boat.(Chúng tôi đang làm cho một dòng thuyền giấy.)
paper planesmáy bay giấyThey are making paper planes.(Họ đang có tác dụng máy cất cánh giấy.)
puppet/ˈpʌp.ɪt/con rốiHe is making a puppet.(Anh ấy đang làm cho một nhỏ rối.)
paint maskstô phương diện nạShe is painting masks.(Cô ấy vẫn tô loại mặt nạ.)
Bảng tự vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9

1.10. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 10: Where were you yesterday?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
yesterday/ˈjes.tə.deɪ/hôm quaShe was in the bookshop yesterday.(Cô ấy sinh sống hiệu sách vào hôm qua.)
zoo/zuː/I went to lớn the zoo with my mom yesterday.(Tôi mang đến sở thú với mẹ tôi vào hôm qua.)
beach/biːtʃ/I was on the beach last week.

Xem thêm: Ftu Là Trường Gì ? Lợi Thế Của Sinh Viên… Ftu Là Trường Nào

(Tôi ở bãi tắm biển vào tuần trước.)
library/ˈlaɪ.brər.i/We were in the school library yesterday.(Chúng tôi sinh sống thư viện hôm qua.)
water the flowertưới câyI watered the flower last evening.(Tôi đã tưới cây vào tối qua.)
Bảng từ bỏ vựng giờ Anh lớp 4 Unit 10

2. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – học tập kỳ II (Unit 11 – Unit 20)

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 – học tập kỳ II

2.1. Từ bỏ vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 11: What time is it?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
get upthức dậyIt’s time khổng lồ get up.(Đã cho giờ thức dậy.)
go to lớn bedđi ngủShe goes khổng lồ bed at 10p.m.(Cô ấy đi ngủ vào thời gian 10 tiếng tối.)
breakfast/ˈbrek.fəst/bữa sángI always eat breakfast with my family.(Tôi liên tiếp ăn bữa sớm với gia đình.)
lunch/lʌntʃ/bữa trưaI eat lunch at the canteen.(Tôi ăn uống trưa ngơi nghỉ căng tin.)
dinner/ˈdɪn.ər/bữa tốiMy mom cooks dinner for everyone.(Mẹ tôi nấu buổi tối cho mọi người.)
a.m. (ante meridiem)/æm/buổi sáng (trước buổi trưa)I get up at 6 a.m(Tôi ngủ dậy vào 6 giờ sáng.)
p.m. (post meridiem)/ˌpiːˈem/buổi buổi chiều (sau buổi trưa)My mom often gets off work at 6 p.m(Mẹ tôi thường xuyên tan làm vào 6 giờ đồng hồ tối.)
o’clock/əˈklɒk/giờIt’s 7 o’clock.(Bây giờ là 7 giờ.)
Bảng từ bỏ vựng giờ Anh lớp 4 Unit 11

2.2. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 12: What does your father do?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
interview/ˈɪn.tə.vjuː/phỏng vấnLet’s interview your friend about the jobs of her family members. (Hãy vấn đáp bạn của người sử dụng về các bước của các thành viên trong gia đình cô ấy.)
teacher/ˈtiː.tʃər/giáo viênMy mom is a teacher.(Mẹ của mình là giáo viên.)
nurse/nɜːs/y táHer mother is a nurse.(Mẹ cô ấy là y tá.)
student/ˈstjuː.dənt/học sinhMy sister is a student.(Em gái của tôi là học tập sinh.)
driver/ˈdraɪ.vər/tài xếMy uncle is a driver.(Chú của tớ là tài xế.)
clerk/klɑːk/nhân viên văn phòngHe works as a clerk.(Anh ấy là nhân viên cấp dưới văn phòng.)
factory workercông nhânMy brother is a factory worker.(Anh trai tôi là công nhân.)
farmer/ˈfɑː.mər/nông dânMy father is a farmer.(Bố của tôi là nông dân.)
hospital/ˈhɒs.pɪ.təl/bệnh việnDoctor works in a hospital.(Bác sĩ thao tác ở bệnh dịch viện.)
factory/ˈfæk.tər.i/nhà máyShe works in a factory.(Cô ấy thao tác làm việc ở đơn vị máy.)
office/ˈɒf.ɪs/văn phòngHe works in an office.(Anh ấy thao tác ở văn phòng.)
field/fiːld/cánh đồngFarmers work in the field.(Những fan nông dân thao tác trên cánh đồng.)
Bảng trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 4 Unit 12

2.3. Tự vựng tiếng Anh lớp 4 – Unit 13: Would you lượt thích some milk?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
fish/fɪʃ/My favorite food is fish.(Món ăn yêu quý của tôi là cá.)
chicken/ˈtʃɪk.ɪn/I lượt thích eating chicken.(Tôi thích ăn gà.)
orange juice/ˈɒr.ɪndʒ ˌdʒuːs/nước camMy favorite drink is orange juice.(Thức uống yêu dấu của tôi là nước cam.)
milk/mɪlk/sữaI hate drinking milk.(Tôi không phù hợp uống sữa.)
beef/biːf/thịt bòHer favorite food is beef.(Món ăn ngưỡng mộ của cô ấy là làm thịt bò.)
pork/pɔːk/thịt lợnI eat pork for lunch.(Tôi nạp năng lượng thịt lợn vào bữa trưa.)
water/ˈwɔː.tər/nướcYou should drink water every day.(Bạn đề xuất uống nước mỗi ngày.)
noodles/ˈnɒd.əl/mỳI eat noodles for dinner.(Tôi ăn uống mì vào bữa tối.)
lemonade/ˌlem.əˈneɪd/nước chanhHe drinks lemonade every day.(Anh ấy uống nước chanh sản phẩm ngày.)
bread/bred/bánh mìHis favorite food is bread.(Món ăn yêu mếm của anh ấy là bánh mì.)
rice/raɪs/cơmI eat rice for every meal.(Tôi ăn cơm vào từng bữa.)
vegetables/ˈvedʒ.tə.bəl/rauYou should eat a lot of vegetables.(Bạn nên ăn đủ rau.)
Bảng từ vựng giờ Anh lớp 4 Unit 13

2.4. Trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 14: What does he look like?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
footballer/ˈfʊt.bɔː.lər/cầu thủ trơn đáHe is a footballer.(Anh ấy là ước thủ trơn đá.)
tall/tɔːl/caoHe is very tall.(Anh ấy cực kỳ cao.)
slim/slɪm/mảnh maiLinda is slim and tall.(Linda miếng mai và cao ráo.)
old/əʊld/giàHe looks so old.(Ông ấy trông cực kỳ già.)
young/jʌŋ/trẻShe is young and beautiful.(Cô ấy tươi trẻ và xinh đẹp.)
short/ʃɔːt/thấpShe is short.(Cô ấy thấp.)
strong/strɒŋ/mạnh mẽ, khỏe khoắn mạnhMy father is strong.(Bố tôi hết sức khỏe mạnh.)
thin/θɪn/mỏng, gầyThe book is thin.(Cuốn sách mỏng.)
thick/θɪk/dàyThe dictionary is thick.(Cuốn từ bỏ điển dày.)
Bảng tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 14

2.5. Từ bỏ vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 15: When’s Children’s Day?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
party/ˈpɑː.ti/bữa tiệcWe’re going to lớn throw a party tonight.(Chúng ta đang tổ chức buổi tiệc tối nay.)
Christmas/ˈkrɪs.məs/Giáng sinhChristmas is in December.(Giáng sinh diễn ra vào mon 12.)
Teacher DayNgày đơn vị giáoWe’re going lớn celebrate Teacher Day next week.(Chúng ta đang kỷ niệm ngày bên giáo vào tuần sau.)
New Year/ˌnjuː ˈjɪər/Năm mớiHappy New Year.(Chúc mừng năm mới.)
Children’s DayNgày thiếu nhiChildren’s Day is on the 1st of June.(Ngày thiếu nhi ra mắt vào mùng 1 mon 6.)
decorate/ˈdek.ə.reɪt/trang tríI will decorate my house for Tet.(Tôi đang trang trí nhà để đón Tết.)
lucky moneylì xìI got lucky money from my parents.(Tôi được phụ huynh lì xì.)
firework/ˈfaɪə.wɜːk/pháo hoaI watch fireworks displays in the sky.(Tôi xem bắn pháo hoa trên thai trời.)
wear/weər/mặcWe wear new clothes on Tet.(Chúng tôi mặc quần áo mới vào dịp Tết.)
Bảng từ bỏ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 15

2.6. Trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 16: Let’s go to the bookshop

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
bookshop/ˈbʊk.ʃɒp/hiệu sáchI go khổng lồ the bookshop to buy some books.(Tôi cho hiệu sách để mua vài cuốn sách.)
pharmacy/ˈfɑː.mə.si/hiệu thuốcI go to lớn the pharmacy to buy some medicine.(Tôi mang lại hiệu thuốc để mua thuốc.)
sweet shop/ˈswiːt ˌʃɒp/cửa sản phẩm kẹoI go to the sweet siêu thị to buy some chocolate.(Tôi đến shop kẹo để sở hữ sô cô la.)
bakery/ˈbeɪ.kər.i/tiệm bánhI go to the bakery to buy some bread.(Tôi mang đến tiệm bánh để sở hữ một không nhiều bánh mì.)
supermarket/ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/siêu thịI go lớn the supermarket to buy some food.(Tôi đến ẩm thực để cài đặt một ít đồ vật ăn.)
cinema/ˈsɪn.ə.mɑː/rạp chiếu phimLet’s go khổng lồ the cinema to see a film.(Hãy đến rạp chiếu phim phim để thấy một bộ phim.)
zoo/zuː/sở thúShe goes to lớn the zoo to see animals.(Cô ấy mang lại sở thú nhằm xem những loài động vật.)
food stallquầy cung cấp thực phẩmLet’s buy some food in a food stall.(Hãy cài đặt ít thức ăn ở quầy cung cấp thực phẩm.)
postcard/ˈpəʊst.kɑːd/bưu thiếpShe buys some postcards.(cô ấy mua một vài tấm bưu thiếp.)
Bảng tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 16

2.7. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 17: How much is the T-shirt

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
T-shirt/ˈtiː.ʃɜːt/áo phôngShe buys a xinh tươi T-shirt.(Cô ấy mua một chiếc áo phông dễ thương.)
jacket/ˈdʒæk.ɪt/áo khoácThe red jacket is eighty thousand dong.(Cái áo khóa ngoài đỏ giá 80 ngàn đồng.)
jumper/ˈdʒʌm.pər/áo lenThe xanh jumper is ninety thousand dong.(Áo len màu xanh da trời giá bán 90 ngàn đồng.)
blouse/blaʊz/áo cánhThe price of this blouse is expensive.(Giá của loại áo cánh này khôn cùng đắt.)
scarf/skɑːf/khăn quàng cổThe green scarf is sixty-five thousand dong.(Chiếc khăn màu xanh lá cây lá cây giá bán 65 ngàn đồng.)
skirt/skɜːt/váyI lượt thích this pink skirt.(Tôi thích loại váy hồng này.)
trousers/ˈtraʊ.zər/quần dàiHe wears black trousers.(Anh ấy mặc một dòng quần lâu năm màu đen.)
sandals/ˈsæn.dəl/xăng đan, dépI wear purple sandals.(Tôi đi một song xăng đan màu tím.)
mittens/ˈmɪt.ən/găng tayMy mittens are blue.(Đôi găng tay của mình màu xanh.)
coat/kəʊt/áo choàngHis coat is black.(Áo choàng của anh ấy ấy color đen.)
Bảng từ vựng giờ Anh lớp 4 Unit 17

2.8. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 18: What’s your phone number?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
birthday/ˈbɜːθ.deɪ/sinh nhậtToday is my birthday.(Hôm ni là sinh nhật của tôi.)
present/ˈprez.ənt/quà tặngI have a present for you.(Tôi gồm một món quà mang lại bạn.)
mobile phone/ˌməʊ.baɪl ˈfəʊn/điện thoại di độngMy mom gave me a mobile phone.(Mẹ đã bộ quà tặng kèm theo tôi một dế yêu di động.)
phone number/ˈfəʊn ˌnʌm.bər/số năng lượng điện thoạiMy phone number is 012345.(Số điện thoại cảm ứng thông minh của tôi là 012345.)
picnic/ˈpɪk.nɪk/cắm trạiWould you lượt thích to go for a picnic?(Bạn cũng muốn đi cắm trại không?)
go fishingđi câu cáI will go fishing with my friends on the weekend.(Tôi đã đi câu cá với chúng ta vào vào cuối tuần này.)
go for a walkđi dạo, đi bộI like going for a walk alone in the park.(Tôi thích đi bộ một mình ngơi nghỉ công viên.)
repeat/rɪˈpiːt/nhắc lạiCan you repeat that?(Bạn có thể nhắc lại được không?)
invite/ɪnˈvaɪt/mờiShe invited me lớn go lớn her birthday party.(Cô ấy đang mời tôi mang lại tiệc sinh nhật của cô ý ấy.)
enjoy/ɪnˈdʒɔɪ/tận hưởng, thưởng thứcShe enjoys this delicious meal.(Cô ấy hưởng thụ bữa ăn ngon lành.)
Bảng trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 18

2.9. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 – Unit 19: What animal do you want to see?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
monkey/ˈmʌŋ.ki/con khỉI want to see monkeys in the zoo.(Tôi mong muốn nhìn hầu hết chú khỉ vào sở thú.)
crocodile/ˈkrɒk.ə.daɪl/cá sấuThere are many crocodiles in the lake.(Có không hề ít cá sấu ở bên dưới hồ.)
elephant/ˈel.ɪ.fənt/voiI like elephants because they are cute.(Tôi thích đa số chú voi vì chúng khá dễ thương.)
kangaroo/ˌkæŋ.ɡərˈuː/chuột túiShe likes kangaroos because they are fast.(Cô ấy thích con chuột túi vì chúng rất nhanh nhẹn.)
tiger/ˈtaɪ.ɡər/hổTiger is a dangerous animal.(Hổ là loài vật nguy hiểm.)
zebra/ˈzeb.rə/ngựa vằnI lượt thích zebras.(Tôi thích các chú ngựa vằn.)
scary/ˈskeə.ri/đáng sợI don’t like tigers because they are scary.(Tôi không phù hợp hổ vị chúng trông đáng sợ.)
funny/ˈfʌn.i/vui vẻ, hài hướcI lượt thích monkeys because they are funny.(Tôi ham mê khỉ bởi chúng hài hước.)
wonderful/ˈwʌn.də.fəl/tuyệt vời, đẹpThe weather’s wonderful today.(Thời tiết từ bây giờ thật tuyệt.)
Bảng từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 19

2.10. Trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 20: What are you going to bởi vì this summer?

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩaVí dụ
bay/beɪ/vịnhWe went lớn Ha Long Bay this summer.(Chúng tôi đã đi được vịnh Hạ Long vào mùa hè.)
boat cruisedu thuyềnWe will go on a boat cruise.(Chúng tôi vẫn đi du thuyền.)
seafood/ˈsiː.fuːd/hải sảnWe will eat seafood in this restaurant.(Chúng tôi vẫn ăn thủy hải sản ở quán ăn này.)
sandcastle/ˈsændˌkɑː.səl/lâu đài cátMy sister likes building sandcastles on the beach.(Em gái tôi thích xây thành tháp cát trên bến bãi biển.)
enormous/ɪˈnɔː.məs/to lớn, khổng lồThe khách sạn by the sea is enormous.(Khách sạn gần bãi biển rất lớn.)
delicious/dɪˈlɪʃ.əs/ngonWe ate a delicious meal today.(Chúng tôi đã nạp năng lượng một bữa rất ngon hôm nay.)
prepare/prɪˈpeər/chuẩn bịWe are preparing for this trip.(Chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến du lịch.)
Bảng từ vựng giờ Anh lớp 4 Unit 20

3. Bài xích tập trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 4