Các dạng toán nâng cao lớp 4

2.

Bạn đang xem: Các dạng toán nâng cao lớp 4

Chăm đề 2: Thứ tự tiến hành các phép tính vào biểu thức. Tính giá trị của biểu thức

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

234576 + 578957 + 47958

324586 – 178395 + 24605

41235 + 24756 – 37968

254782 – 34569 - 45796

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 – 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) – 57302

c. (72058 – 45359) + 26705

(60320 – 32578) - 17020

Bài 3: Tính quý giá biểu thức

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 – 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 – 134415 : 45

235 x 148 – 148

115938 : 57 - 57

3. Chuyên đề 3: Vận dụng tính chất của những phép tính nhằm tính nhanh, tính thuận tiện

Bài 1: Tính nhanh

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 

25 + 25 + 25 +25 +25 +25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 +15 + 15 +15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6x 1235 x đôi mươi – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – ( 143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – trăng tròn - 27

Bài 3: Tính nhanh

10000 – 47 x 72 – 47 x 28

3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

4. Chuyên đề 4: Mối quan hệ giữa những thành phần của phép tính

Bài tập ví dụ: 

-Tìm một trong những biết rằng nếu cùng số đó với 1359 thì được tổng là 4327

-Tìm một số biết rằng nếu lấy 2348 cộng với số sẽ là 5247

- Tìm một số biết rằng nếu trừ số đó đến 3168 thì được 4527

- Tìm một vài biết rằng nếu lấy 2759 trừ đi số kia thì được 3475

5. Chuyên đề 5: Dấu hiệu phân chia hết

Bài tập ví dụ: 

Viết 5 số bao gồm 5 chữ số không giống nhau

a.Chia hết đến 2

b. Phân chia hết đến 3

c. Phân chia hết mang đến 5

d. Phân chia hết đến 9

e. Chia hết mang đến 5 với 9

6. Siêng đề 6: Phân số – các phép tính về phân số

Bài tập ví dụ: Tính nhanh

¾ + 2/5 + ¼ + 3/5

2/3 x ¾ x 4/5 x 5/6

4/5 – 2/3 + 1/5 – 1/3

4/5 x 3/7 + 4/5 x 4/7

2/5 x 7/4 – 2/5 x 3/7

13/4 x 2/3 x 4/13 x 3/2

75/100 + 18/21 x 19/32 + 11/4 + 3/21 + 13/32

2/5 + 6/9 + ¾ + 3/5 + 1/3 + 1/4

7. Chăm đề 7: Bài toán về quan hệ tỉ số

a. Dạng: tìm phân số của một số

b.

Xem thêm: Code Tập Kích, Nhận Giftcode Game Tập Kích, Tặng Giftcode Tập Kích Miễn Phí 2021

Dạng: Tìm một số khi biết giấ trị phân số của nó 

8. Chăm đề 8: Giải bài toán có lời văn

a. Bài toán rút về 1-1 vị

b. Toán vừa phải cộng

c. Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của 2 số đó

d. Tìm 2 số khi biết tổng cùng tỉ số 2 số đó

e. Tìm kiếm 2 số lúc biết hiệu và tỉ số 2 số đó

f. Bài toán tương quan đến hiệu 2 số

g. Bài toán trồng cây

9. Chăm đề 9: Bài toán về các bước chung

Bài tập ví dụ: Một bể nước bao gồm 2 loại vòi. Vòi vĩnh 1 tung đầy bể trong 2 giờ 15 phút. Phương pháp đấy bể 1/3 độ cao có vòi thứ hai để toá nước ra. Nếu như bể đầy nước, ta mở vòi vĩnh 2 trong 3h thì vòi 2 không còn chảy nữa. Bể không có nước, cơ hội 5 giờ fan ta mở vòi vĩnh 1 và quên ko khóa vòi vĩnh 2. Hỏi đến khi nào thì bể đầy nước.

10. Chăm đề 10: TOÁN VUI – SUY LUẬN

11.Chuyên đề 11: Các việc về cân nặng – đong – đo