Các công thức toán lớp 3 cần nhớ

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (162.45 KB, 5 trang )


HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁNLỚP 3

I. Những số đến 10000; 100000.

Bạn đang xem: Các công thức toán lớp 3 cần nhớ

1. Bí quyết đọc, viết các số gồm 4,5 chữ số:

a, VD: lưu ý cho học viên cáh gọi số có chữ số 0; 1 ; 4; 5.- bao giờ đọc là “không’’, “mươi” (2032, 2320).

- lúc nào đọc là “một”, “mốt” (1326; 3261).- khi nào đọc là “bốn”, “tư” (4526; 5264).- khi nào đọc là “năm”, “lăm” (5378, 7835).b, lưu ý viết số:

VD: Năm mươi nhị nghìn tư trăm bố mươi sáu. Viết là: 52436.

VD: Viết số gồm: 5 chục nghìn, 2 nghìn, 4 trăm, 3 chục và 6 đối kháng vị. Viết là: 52436.

2. So s¸nh c¸c sè vào ph¹m vi 10000; 100000.

*) Giúp học sinh nắm được các bước so sánh:+) bước 1: so sánh số những chữ số.

+) cách 2: đối chiếu từng mặt hàng của 2 số tính từ lúc hàng to nhất.VD: So sánh: 45367 ... 45673.

- Ta thấy 2 số đều sở hữu 5 chữ s.

- so sánh từng hàng: hàng chục ngàn bằng nhau, hàng trăm bằng nhau,hàng trăm 3


- Vậy: 45367

*) L­u ý: So s¸nh 2 sè: 5639 ...5039 + 6.- Thùc hiƯn tÝnh vÕ ph¶i: 5639 > 5045.


(2)

- lưu ý học sinh để tính theo cột dọc, đặt thẳng các hàng từ đề xuất sang trái. Ghi nhớ chínhxác khi thực hiện phép tính.

- chú ý học sinh để tính đúng, thực hiện phép hiền hậu phải thanh lịch trái, tiến hành phépchia trường đoản cú trái quý phái phải.

5. ThiÕt lËp sè cã 4; 5 ch÷ sè:

VD: Viết tất cả các số tất cả 4 chữ số khác biệt từ những chữ số: 1; 2; 3; 4 trong các số ấy có chữ sốhàng đơn vị là 4.

6. Nªu quy lt cđa d·y sè, viÕt số tương thích vào chỗ chấm...

VD: 13005; 13006; ...;...;...;...;

7. Kiếm tìm thành phần chưa chắc chắn trong phép tính.

VD: tìm X: 35974 + X = 83046 (Tìm số hạng chưa biết).96399 : X = 3 ( T×m sè phân tách ch­a biÕt).

8. TÝnh cực hiếm của biểu thức:

+) Dạng 1: Biểu thức ko cã dÊu ngc:

VD: 49368 + 9050 : 5 ( triển khai phép chia trước).+) Dạng 2: Biểu thức tất cả chứa vết ngoặc:

VD: (89367 – 14399) x 3 (Thực hiện trong ngoc trc).

II. Giải toán tất cả lời văn:

1. Dng toỏn v hơn hèn số 1-1 vị.

VD: Cuộn dây xanh dài 1456m. Cuộn dây đỏ dài hơn cuộn dây xanh 598m. Hỏi c 2cun dõy di bao nhiờu một?

Tóm tắt:

Cuộn dây xanh:

Cun dõy : 598m

1456m


(3)

2. Dạng toán về gấp, nhát số lần.

VD: mảnh vải trắng nhiều năm 1569m, miếng vải đen dài cấp 3 lần miếng vải trắng. Hỏi cả 2mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt:

Mảnh vải trắng:Mảnh vải vóc đen:

3. Dạng 3: tìm kiếm 1 trong số phần bởi nhau của 1 số.

VD: Cuộn dây xanh dài 9366m. Cuộn dây đá quý dài bởi 1/3 cuộn dây xanh. Hỏi cả 2cuộn dây rất dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt:

Cuộn dây xanh:Cuộn dây vàng:

4. Dạng toán kiên quan cho rút về đối kháng vị:

VD1: 3 hàng tất cả 396 cây. Hỏi 5 hàng tất cả bao nhiêu cây?Tóm tắt:

3 hàng: 396 cây.5 hàng: ... Cây?

VD2: 1530 cái chén xếp vào 5 chồng. Hỏi gồm 9005 cái bát xếp vào được bao nhiêu chồngbát như thế?

Tóm tắt:

1530 mẫu bát: 5 chồng.9005 loại bát: ... Chồng?

III. Hình học:

1. Điểm làm việc giữa trung điểm của đoạn thẳng:

*) Điểm ở giữa:

A O C

*) Trung điểm của đoạn thẳng:

A M B

2. Hình tròn, tâm, cung cấp kính, đường kính.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Nod Off Là Gì Và Cấu Trúc Với Cụm Từ Nod Off Trong Tiếng Anh

*) hình tròn tâm O:

- Đường kính AB trải qua O, có giới hạn bởivành tròn A; B.

- bán kính OA = OB.

DBAO1456m? m9366m? m

Giải bởi 2 phép tính : và x

Giải bởi 2 phép tính : với :

O, A, B là 3 điểm trực tiếp hàng.O là vấn đề ở thân A và B


(4)

OA = OB = một nửa AB;

- B¸n kÝnh b»ng nửa con đường kính:Từ điểm O ra vành tròn A; B; D.

3. DiƯn tÝch cđa 1 h×nh:

- mặt phẳng bên trong của 1 hình nào đó chính là diện tích của hỡnh ú.

4. Đơn vị đo diện tích s: cm

- Xăng ti mét vuông là diện tích s của 1 hình vuông có cạnh là 1cm.

5. Diện tích hình chữ nhật:

- Giúp học viên hiểu và thế được nguyên tắc tính diện tích hình chữ nhật: mong tính diệntích hình chữ nhật ta đem chiềudài nhân cùng với chiều rộng ( cùng đơn vị chức năng đo).

- Gióp häc sinh vËn dơng quy t¾c làm bài xích tập phức hợp hơn:

VD: mãng cầu chu vi hỡnh chữ nhật là 36m, biếtchiều dài gấp gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích?+ bước 1: tìm chiều dài với chiều rộng.

+ bước 2: tìm diện tích.Chiều rộng:


ChiỊu dµi:DiƯn tÝch: ...m ?

6. Diện tích hình vuông:

- Giúp học viên hiểu và thay được phép tắc tính diện tích hình vuông = cạnh x cạnh.- áp dụng quy tắc làm bài bác tập phức tạp.

IV. Những dạng toán khác:

1. Thời gian: ngày tháng Năm.

- Ngày 1/ 6/ 2004 là lắp thêm tư. VËy ngµy 1/ 6/ 2005 lµ thø t­.

2. Lµm quen víi ch÷ sè La M·:

- Giúp học sinh hiểu được các số La Mã từ là 1 đến 21.- Biết đọc, viết, ghép số La Mã.

- 5 số chính: I, II, III, V, X để ghép thành các số khác.- Biết sắp tới xếp các số La Mã trường đoản cú que diêm cho sẵn.

3. Thực hành thực tế xem đồng hồ:

- Gióp häc sinh biÕt chØ giê h¬n: kim phót qua sè 12.- Gióp häc sinh biÕt chØ giê kÐm: Kim phót qua sè 6.- Gióp häc sinh biÕt sè giê trong 1ngµy = 24 giê.


(5)

- Đọc giờ chiều, tối, đêm,- Chỉ đồng hồ có số La Mã.
- xem ngày giờ đồng hố điện tử.

- cách tính khoảng thời gian nhất định.

VD: An đến lớp lúc 6h30phút. Trường đoản cú nhà đến trường An đi không còn 10phút. Hỏi An đến trườnglúc mấy giờ?

4. Lµm thân quen với thống kê lại số liệu:

- Giúp học viên biết quan sát vào dÃy số liệu vấn đáp câu hỏi.- Biết lập bảng thống kê số liệu.

VD1: mang lại dÃy số liệu: 5, 10, 15, 20, 25, 30.? D·y sè trªn cã tÊt cả từng nào số?

? S th 3 vào dóy l số nào? số này hơn số trước tiên trong dãy bao nhiêu đơn vị?? Số đồ vật 2 to hơn số th my vào dóy?

VD2: Lập bảng những thống kê số liệu sau:

- Khèi 3 cã 4 líp: 3A, 3B, 3C, 3D.

- Số cây trồng của mỗi lớp đồ vật tự là: 40, 25, 45, 28.

Líp 3A 3B 3C 3D


Tài liệu liên quan


*
Tài liệu các công thức toán lớp 11_ Phương trình lựơng giác docx 26 12 83
*
những công thức toán học tập pptx 10 853 7
*
TẤT cả các CÔNG THƯC TOÁN học cung cấp 3 không hề thiếu NHẤT 23 3 4
*
Ôn tập sinh học cải thiện lớp 9 và 12: các công thức toán docx 11 1 8
*
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài xích dạy : CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ tía CHỮ SỐ (Không nhớ) ppt 6 1 2
*
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài xích dạy : CỘNG CÁC SỐ CÓ tía CHỮ SỐ (Có nhớ một lượt ) ppt 7 6 24
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : những số bao gồm năm chữ số. Pptx 4 985 2
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài bác dạy : Cộng các số có bố chữ số ( bao gồm nhớ một đợt ) pptx 4 947 3
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Cộng, trừ những số có bố chữ số ( không nhớ ) pptx 5 860 1
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : Đọc, viết, so sánh những số có bố chữ số ppsx 4 771 1
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(162.45 KB - 5 trang) - các công thức toán lớp 3 – Ngắn gọn, tương đối đầy đủ
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×