Các Bài Toán Về Tỉ Số Phần Trăm Lớp 6

Bài viết bao hàm rất nhiều bài xích tân oán về láo lếu số cùng tỷ số Phần Trăm để các em ôn tập cùng cải thiện kĩ năng làm bài của chính mình nlỗi viết phân số bên dưới dạng láo số và ngược trở lại, viết phân số bên dưới dạng số thập phân, search x, tính quý hiếm biểu thức, giải toán bao gồm lời văn uống...

Bạn đang xem: Các bài toán về tỉ số phần trăm lớp 6


CHUYÊN ĐỀ TỶ SỐ PHẦN TRĂM

Bài toán thù 1: Viết các phân số sau bên dưới dạng lếu láo số

(frac65;frac73;frac-1611;frac125;frac3327;frac-10099;frac215100;frac-2017;frac4721)

Bài toán thù 2:

a) Viết những láo lếu số sau dưới dạng phân số:(5frac17;6frac34;-1frac1213;7frac89;11frac25)

b) Viết các số đo thời hạn dưới đây dưới dạng hỗn số với phân số cùng với đơn vị là giờ

1h15ph; 2h20ph; 3h12ph; 6h15ph; 10h20p

Bài toán 3: Viết những phân số sau dưới dạng số thập phân

(eginarray*35l a)frac725;frac194;frac2665;frac520;frac18; \ b)frac-1620;frac152;frac415;frac99100;frac8610 \endarray)

Bài toán 4: Viết những Tỷ Lệ sau dưới dạng phân số:

a) 7%; 45%; 216%; 30%; 0,15%;

b) 2,5%; 12,7%; 99%; 0,75%; 300%

Bài toán 5: Tính quý hiếm của biểu thức sau

(eginalign và a)1frac34+3frac59 \ & b)2frac49+1frac16 \ & c)4-2frac67 \ và d)8frac27-(3frac49+4frac27) \ và e)11frac313-left( 2frac47+5frac313 ight) \ và g)3frac56-1frac910 \ & h)7frac18-5frac34 \ và i)6frac38+5frac12 \ & j)(10frac29+2frac35)-6frac29 \ và k)left( 6frac49+3frac711 ight)-4frac49 \ và l)5frac12.3frac34 \ & m)6frac13:4frac29 \ endalign)

Bài toán 6: Tính

(eginalign và a)frac13+frac38-frac712 \ & b)frac14-frac23-frac1118 \ & c)frac-57.frac211+frac-57.frac911+1frac57 \ & d)frac3030380808+frac303030484848 \ & e)left( frac5-frac53+frac59-frac5278-frac83+frac89-frac827 ight):left( frac15-frac1511+frac1512116-frac1611+frac16121 ight) \ và f)frac-314+frac58-frac12 \ & g)frac14+frac512-frac113-frac78h)left( frac14+frac-513 ight)+left( frac211+frac-813+frac34 ight) \ & i)left( frac2131+frac-167 ight)+left( frac4453+frac1031 ight)+frac953 \ và j)fracfrac19-frac56-4frac712-frac136-10 \ endalign)


Bài tân oán 7: Tìm x, biết

(eginalign và a)2frac23.x+8frac23=3frac13 \ & b)0,5.x-frac23.x=frac712 \ & c)5,5.x=frac1315 \ endalign)

d)x+30%x=-1,3

(eginalign và e)3frac13x+16frac34=-13,25 \ & f)3frac27.x-frac18=2frac34 \ endalign)

(eginalign & g)x:4frac13=-2,5 \ và h)left( frac3x7+1 ight):(-4)=frac-128 \ endalign)

i) x-25%x=1/2

(j)7,5.x:left( 9-6frac1321 ight)=2frac1325)

Bài toán thù 8: Tìm

a) 2/5 của 40 

b) (4frac12) của (frac25) kg

g) (frac23) m của 75 cm

c) 3/10 h với đôi mươi phút

h) (3frac47) của 56

d) 2/5 của 10

i) 20% của 75

e) 1,25% của 3/2

j) 0,25 của 50%

Bài tân oán 9: Tìm một trong những biết:

a) (frac23) của chính nó bởi 7,2 

b) (frac37) của nó bẳng 13,32 

c) (frac25) của nó bởi 1,5 

d) (frac13) của nó bằng 10 

e) 1,25 của nó bởi 40,5 

f) (frac56) của 48000 đồng

f) (1frac37) của chính nó bởi -5

g) (frac73) của nó bởi 31,08

h) (3frac58) của nó bằng -5,8


i) 0,5% của chính nó bởi 165

j) (frac34) của chính nó bằng 120%

Bài tân oán 10: Tìm tỉ số xác suất của nhì số:

a) 5 và 8 

b) 7 cùng 12 

c) 0,26 cùng 160 

d) (2frac37) và (1frac1321)

e) 2700m và 6km

f) 10 và 7

g) 8.7 và (7frac14)

h) 0,5% cùng 3/5

j) (frac310) giờ cùng 30 phút

i) 0,3 tạ và 50kg

Bài toán 11 : một nửa mhình ảnh vài ba dài 12,75m. Hỏi mhình ảnh vải vóc đó nhiều năm từng nào mét?

Đ/S : 25,5m

Bài toán thù 12 : Trên đĩa có 48 trái táo khuyết. Hoa ăn không còn 25% số táo bị cắn. Sau kia Huy ăn (frac49) số táo bị cắn còn lại. Hỏi bên trên đĩa còn từng nào trái táo?

Đ/S : 20 quả.

Bài tân oán 13 : 75% một mảnh vài dài 45m. Hỏi mhình ảnh vải vóc đó nhiều năm từng nào mét. Người ta giảm đi (frac35) mhình họa vải. Hỏi còn bao nhiêu mét vải?

Đ/S : 60m ; còn sót lại : 24m

Bài toán 14 : Lớp 6C gồm 48 học sinh. Số học sinh tốt bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học viên trung bình bằn 300% số học viên tốt. Còn lại là học viên hơi.

a) Tính số học sinh mỗi một số loại của lớp 6C.

b) Tính tỉ số phần trăm số học viên trung bình với số học viên hơi so với số học sinh cả lớp.

Đ/S : a) Giỏi = 9 em ;TB = 27 em; Khá = 12em. b)56,25% ; 25%.


Bài toán 15 : Một đám khu đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 80m cùng bằng (frac43)chiều rộng lớn.

a) Tính diện tích của đám đất?

b) Người ta để (frac58) diện tích đám khu đất kia trồng cây; 40% diện tích S còn lại đào ao thả cá. Tính diện tích ao cá?

c) Diện tích ao cá bằng từng nào Xác Suất diện tích đám đất.

Đ/S : a) 4800m2 b) 720m2 c) 15%.

Xem thêm: Gragas Mùa 11: Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Ngọc Bổ Trợ Đi Rừng Mùa 11 Mới Nhất

Bài toán thù 16 : Một lít xăng giá 20.000 đồng. Trước khi kiểm soát và điều chỉnh giá tăng 20%, kế tiếp kiểm soát và điều chỉnh giảm 10%. Hỏi sau nhì lần kiểm soát và điều chỉnh, giá một lít xăng là bao nhiêu?

Đ/S : 21.600 đông.

Bài toán 17 : Lớp học có 45 học sinh, trong các số đó : 20% toàn bô là học sinh tốt. Số học viên tốt bằng (frac37) số học sinh tiên tiến và phát triển, số sót lại là học viên mức độ vừa phải. Tính số học viên giỏi, tiên tiến và phát triển cùng trung bình của lớp đó?

Đ/S : Giỏi : 9 hs. Tiên Tiến : 21 học sinh. TB ; 15 học viên.

Bài toán thù 18 : Để góp chúng ta miên Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của cha lớp 6 vẫn quyên ổn góp được một vài bộ sách giáo khoa. Lớp 6A qulặng góp được 36 cuốn sách. Số bộ sách lớp 6B quim góp được bằng (frac98) của lớp 6A cà bẳng 80% của lớp 6C. Hỏi cả bố lớp quim góp được từng nào cuốn sách.


Đ/S : 113 cỗ ( 6A = 36, 6B = 32 cùng 6C = 45)

Bài toán thù 19 : Lớp 6A bao gồm 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 10% số học sinh của cả lớp. Số học viên tương đối bẳng (frac12) số học viên cả lớp. Còn lại là số học viên mức độ vừa phải.

a) Tính số học sinh từng loại của lớp 6A.

b) Tính tỉ số Tỷ Lệ của số học sinh vừa đủ so với số học viên cả lớp.

Đ/S : a) Giỏi = 4; Khá = 20; TB = 16. b) 40%.

Bài toán đôi mươi : Lớp 6A có 40 học viên gồm ba loại Giỏi, hơi với vừa phải. Số học sinh khá bởi 60% số học sinh cả lớp, số học viên trung bình bằng (frac34) số học viên còn lại. Tính số học sinh của mức độ vừa phải của lớp 6A.

Đ/S : 4 học viên.

Tải về