Các Bài Toán Về Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5

Dạng toán thù tỉ số phần trăm

Câu 1 : Diện tích một vườn hoa là 100mét vuông, trong đó có 25m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng với diện tích vườn hoa.

Bạn đang xem: Các bài toán về tỉ số phần trăm lớp 5

Câu 2 : Một trường học có 400 học sinch, vào đó gồm 80 học sinc giỏi. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinch giỏi cùng số học sinch toàn trường.

Câu 3 : Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy mức độ vừa phải cứ 100 sản phẩm thì bao gồm 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm từng nào phần trăm tổng số sản phẩm của xí nghiệp ?

Câu 4 : Một vườn cây gồm 1000 cây, trong đó tất cả 540 cây lấy gỗ còn lại là cây ăn quả.

a) Số cây lấy gỗ chiểm từng nào phần trăm số cây trong vườn ?

b) Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả cùng số cây trong vườn là từng nào ?

Câu 5 : Trường tiểu học Vạn Thọ tất cả 600 học sinch, vào đó có 315 học sinc Nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinch Nữ và số học sinch toàn trường.

Câu 6 : Trong 80kilogam nước biển gồm 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Câu 7 : Một lớp học bao gồm 25 học sinc vào đó tất cả 13 học sinc nữ. Hỏi số học sinc nữ chiếm từng nào phần trăm số học sinch của lớp học đó ?

Câu 8 : Một trường tiểu học tất cả 800 học sinh, trong đó số học sinc nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó.

Câu 9 : Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một mon. Một người gửi tiết kiệm 1000 000 đồng. Tính số tiền lãi sau 30 ngày.

Câu 10 : Một lớp học có 32 học sinc, vào đó số học sinch nam giới chiếm 75%, còn lại là học sinh nữ. Tính số học sinc nữ lớp đó.

Xem thêm: Tải Daemon Tools Full Crack, Download Daemon Tools Ultra 5

Câu 11 : Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Môt người gửi tiết kiệm 5000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi với số tiền lãi là từng nào ?

Câu 12 : Một xưởng may đã dùng 345m vải để may quần áo, vào đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét ?

Câu 13 : Một người buôn bán 120kilogam gạo, vào đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó phân phối được bao nhiêu ki – lô – gam gạo nếp ?

Câu 14 : Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 18m cùng chiều rộng 15m. người ta dành riêng 20% diện tích mảnh đất để có tác dụng công ty. Tính diện tích phần đất có tác dụng công ty.

Câu 15 : Khối lớp Năm của một trường tiểu học có 150 học sinch, vào đó gồm 52% là học sinch gái. Hỏi khối lớp Năm của trường đó bao gồm bao nhiêu học sinch trai ?

Câu 16 : Số học sinch nữ của một trường là 4đôi mươi em cùng chiếm 52,5% số học sinch toàn trường. Hỏi trường đó tất cả bao nhiêu học sinc ?

Câu 17 : Năm vừa qua một nhà máy chế tạo được 1590 xe hơi. Tính ra nhà máy sản xuất đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy sản xuất dự định sản xuất bao nhiêu ô tô ?

Câu 18 : số học sinh khá giỏi của trường Cát Linh là 552 em, chiếm 92% số học sinc toàn trường. Hỏi trường Cát Linh bao gồm từng nào học sinch ?

Câu 19 : Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy gồm 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. tính tổng số sản phẩm .

Câu 20 : Một tổ sản xuất được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba có tác dụng được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ ?

Câu 21 : Một cửa sản phẩm đã phân phối được 420kilogam gạo cùng số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước lúc buôn bán. Hỏi trước Khi phân phối cửa sản phẩm đó bao gồm bao nhiêu tấn gạo ?

Câu 22 : Một vật dụng bơm trong tía ngày hút ít hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất sản phẩm bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút ít được 40% lượng nước vào hồ. Hỏi ngày thứ ba đồ vật bơm đó hút ít được bao nhiêu phần trăm lượng nước vào hồ ?

Câu 23 : Cửa hàng bán một máy tính với giá 6 750 000 đồng. Tiền vốn để download máy tính xách tay đó là 6000 000 đồng. Hỏi lúc bán một laptop, cửa mặt hàng được lãi từng nào phần trăm ?

Câu 24 : Lớp 5B bao gồm 32 học sinc, trong đó bao gồm 24 học sinh yêu thích tập bơi. Hỏi số học sinch say đắm tập bơi chiếm từng nào phần trăm số học sinh lớp 5B ?

Câu 25 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều lâu năm 15m, chiều rộng 12m. Người ta dành 30% diện tích mảnh đất để làm cho nhà. Tính diện tích phần đất làm cho nhà.

Câu 26 : Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em và chiếm 12,8% số học sinc toàn trường. Hỏi trường đó tất cả bao nhiêu học sinh ?

Câu 27 : Kiểm tra sản phẩm của một xí nghiệp, người ta thấy tất cả 44 sản phẩm ko đạt chuẩn và chiếm 5,5 tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm .

Câu 28 : Hai người làm cho được 1200 sản phẩm, trong đó người thứ nhất làm cho được 546 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm của người đó chiếm từng nào phần trăm tổng số sản phẩm của cả nhị người ?

Câu 29 : Một cửa mặt hàng bỏ ra 5000 000 đồng tiền vốn với đã lãi 12%. Tính số tiền lãi.

Câu 30 : Một cửa sản phẩm đã chào bán được 123,5 lít nước mắm và bằng 9,5% số nước mắm của cửa hàng tất cả trước Lúc phân phối. Hỏi trước Khi chào bán cửa hàng bao gồm từng nào lkhông nhiều nước mắm ?

Câu 31 : Một cửa sản phẩm có 500kg gạo. Buổi sáng người ta buôn bán được 45% số gạo đó, buổi chiều buôn bán được 80% số gạo còn lại. Hỏi cả nhị lần, cửa hàng buôn bán được từng nào ki – lô – gam gạo ?

Câu 32 : Một lớp học bao gồm 18 nữ cùng 12 nam. Hỏi số học sinch nam giới chiếm từng nào phần trăm số học sinch cả lớp ?

Câu 33 : Khối Năm của trường tiểu học Ba Đình có 500 học sinch, trong đó bao gồm 215 bạn nữ. Tính tỉ số phần trăm học sinc phái mạnh và số học sinch toàn trường.

Câu 34 : Một người bỏ ra 9 500 000 đồng tiền vốn để mua sắm chọn lựa. Sau Lúc chào bán hết sản phẩm, họ thu được 12 000 000 đồng. Hỏi :

a) Tiền buôn bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?

b) Tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?

Câu 35 : Một người bỏ ra 450 000 đồng mua sắm chọn lựa. Sau Lúc cung cấp hết hàng người đó thu được 500 000 đồng. Hỏi :

a) Tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?

b) Tiền lãi bằng từng nào phần trăm tiền cung cấp ?

Câu 36 : Lớp 5A bao gồm 48 học sinh. Số học sinc học lực hơi chiếm 75% số học sinc cả lớp. Hỏi lớp 5A gồm bao nhiêu bạn học lực khá, từng nào bạn học lực không phải là loại khá ?

Câu 37 : Một cửa mặt hàng cài một số hàng giá bán trị 7,5 triệu đồng về bán. Bán hết sản phẩm họ tính ra được lãi 8,5% giá chỉ trị cài đặt. Hỏi cửa mặt hàng bán số hàng đó được từng nào tiền?

Câu 38 : Một cửa mặt hàng buổi sáng sủa cung cấp được 10% số gạo, buổi chiều buôn bán được 15% số gạo. Hỏi cửa sản phẩm đó còn lại từng nào ki – lô – gam gạo ? biết cửa hàng bao gồm 500kilogam gạo.

Câu 39 : Một cửa sản phẩm đã cung cấp được 123,5kg gạo bằng 9,5% tổng số gạo cửa hàng trước lúc phân phối. Hỏi trước khi chào bán cửa hàng tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo ?

Câu 40 : Tháng vừa qua, xí nghiệp may được 8970 bộ quần áo. Tính ra xí nghiệp đạt 115% kế hoạch. Hỏi xí nghiệp đã may nhiều hơn so với dự định từng nào bộ quần áo ?

Câu 41 : Một đội thợ gặt phải gặt xong xuôi 2,4 ha lúa vào cha ngày. Ngày thứ nhất gặt được 30% diện tích lúa, ngày thứ nhì gặt được 60% diện tích lúa còn lại. Hỏi diện tích ngày thứ 3 đội đó gặt bao nhiêu héc – ta lúa ?

Câu 42 : Một trại chăn nuôi sau thời điểm chào bán 250 con con gà thì còn lại số con kê bằng 40% số con gà của trại trước Khi bán. Hỏi trước Lúc bán trang trại bao gồm bao nhiêu con con gà ?

Câu 43 : Một miếng đất hình vuông vắn bao gồm chu vi là 84 mét.

a) Tính diện tích miếng đất ?

b) Người ta sử dụng 5% diện tích đất để làm lối đi, tìm kiếm diện tích đất còn lại để cấy lúa ?