Các Bài Toán Về Phân Số Lớp 4

+ Ví dụ: Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau, tô màu sắc 5 phần. Đã tô màu năm phần sáu hình tròn. Ta hotline 5/6 là phân số.Bạn đang xem: những bài toán về phân số lớp 4

+ Phân số gồm gồm tử số và mẫu số, trong số đó tử số là một số trong những tự nhiên viết trên lốt gạch ngang, mẫu mã số là số thoải mái và tự nhiên khác 0 viết dưới dấu gạch ngang.

Bạn đang xem: Các bài toán về phân số lớp 4

+ yêu thương của phép phân chia số thoải mái và tự nhiên cho một vài tự nhiên khác 0 rất có thể viết thành một phân số, tử số là số bị phân chia và chủng loại số là số chia.

+ đông đảo số từ bỏ nhiên hoàn toàn có thể viết thành một phân số bao gồm tử số là số thoải mái và tự nhiên đó và mẫu mã số bởi 1.

+ Số 1 có thể viết thành phân số bao gồm tử số và mẫu mã số cân nhau và không giống 1.

+ Số 0 rất có thể viết thành phân số gồm tử số là 0 và mẫu số khác 0.

2. So sánh những phân số

a, So sánh những phân số cùng chủng loại số

+ Phân số nào tất cả tử số nhỏ hơn thì phân số đó bé bỏng hơn.

+ Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó béo hơn.

+ trường hợp tử số đều bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

b, So sánh những phân số cùng tử số

+ Phân số nào bao gồm mẫu số bé thêm hơn thì phân số đó khủng hơn.

+ Phân số nào bao gồm mẫu số lớn hơn thế thì phân số đó bé xíu hơn.

+ Nếu chủng loại số đều bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

c, So sánh những phân số khác mẫu

+ Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số, ta hoàn toàn có thể quy đồng chủng loại số nhì phân số đó rồi so sánh những tử số của nhị phân số mới.

Các phép tính phân số

+ Phép cùng phân số.

+ Phép trừ phân số.

Xem thêm: Download Windows Loader 2 - Cách Active Win 7 Vĩnh Viễn Bằng Windows Loader

+ Phép nhân phân số.

+ Phép phân chia phân số.

4. Biện pháp rút gọn phân số

+ Phân số buổi tối giản là phân số cơ mà tử số và chủng loại số không cùng phân chia hết mang đến số thoải mái và tự nhiên nào to hơn 1

+ Để rút gọn phân số, ta làm cho như sau:

- Xét xem tử số và mẫu mã số cùng phân tách hết cho số tự nhiên và thoải mái nào to hơn 1

- chia tử số và chủng loại số cho số đó

- Cứ liên tiếp làm như vậy cho đến khi nhận được phân số buổi tối giản

5. Sự chuyển đổi các thành phần của phép tính

+ nếu nhân cả tử và mẫu mã số của một phân số với cùng một vài tự nhiên không giống 0 thì được một phân số mới bởi phân số vẫn cho.

+ Nếu chia cả tử và chủng loại số của một phân số với cùng một vài tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

B. Bài bác tập

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Con hãy chọn đáp án đúng nhất:

A. Nếu như nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số sẽ cho

B. Giả dụ cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng phân chia hết cho một số trong những tự nhiên khác 0 thì sau khi chia được một phân số bằng phân số đã cho

C. Phân số có tử số nhỏ thêm hơn mẫu số thì nhỏ thêm hơn 1

D. Toàn bộ các đáp án hầu như đúng

Lời giải:

- nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên khác 00 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- nếu như cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng phân chia hết cho một vài tự nhiên không giống 00 thì sau khi chia ta được một phân số bởi phân số sẽ cho.

- Phân số có tử số bé thêm hơn mẫu số thì bé hơn 1.

Vậy tất cả các lời giải trên phần đông đúng.

Câu 2: Hoa nói: “Trong hai phân số bao gồm cùng mẫu mã số, phân số nào tất cả tử số to hơn thì nhỏ xíu hơn”. Theo con, Hoa nói đúng xuất xắc sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải:

Trong nhì phân số gồm cùng mẫu mã số:

+) Phân số nào có tử số nhỏ thêm hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Phân số nào gồm tử số lớn hơn vậy thì phân số đó phệ hơn.

+) ví như tử số cân nhau thì nhì phân số đó bằng nhau.

Vậy Hoa sẽ nói sai.

Câu 3: Cho hình vẽ như mặt dưới:


*

bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải" width="342">

Lời giải:

Quan tiếp giáp hình vẽ ta thấy có tất cả 15 ô vuông, trong số ấy có 7 ô vuông được đánh màu.

Chú ý

Học sinh rất có thể hiểu nhầm phân số chỉ số ô vuông vẫn tô màu sắc là số ô vuông được tô màu trên số ô vuông không được sơn màu nên chọn lựa đáp án 7/8; hoặc học sinh đọc ko kĩ đề hãy lựa chọn đáp án phân số chỉ số ô vuông không tô color là 8/15

Câu 4: Thương của phép chia a∶(b + c) được viết dưới dạng phân số là:


*

bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải (ảnh 2)" width="224">

Lời giải:

Mọi phép phân tách đều rất có thể viết bên dưới dạng phân số, trong những số ấy tử số là số bị phân chia và mẫu mã số là số chia

Phép chia a:(b+c) có a là số bị chia và b+c là số chia.


*

bài bác tập về phân số lớp 4 nâng cấp có giải mã (ảnh 3)" width="270">

Câu 5: Con hãy điền số hoặc chữ số tương thích vào ô trống: