CÁC BÀI TOÁN TÍNH NHANH LỚP 5

Chuyên đề Toán Tính nhanh lớp 5 bao gồm các kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và các bài luyện tập cho các em học sinh cùng tham khảo, luyện tập. Các bài tập tiếp sau đây giúp những em giải Toán nâng cấp lớp 5.

Bạn đang xem: Các bài toán tính nhanh lớp 5


Đây là chuyên đề cực kỳ hữu ích, giúp học sinh lớp 5 cụ được cách tính nhanh những giá trị của biểu thức theo từng dạng. Mời chúng ta tham khảo phương pháp tính nhanh trong bài viết dưới đây.

I. Kiến thức cần ghi nhớ tính nhanh

1. Phép cộng:

1.1. đặc thù giao hoán: Tổng không biến hóa khi ta đổi chỗ các số hạng.

Tổng quát: a + b + c + d = a + c + b + d = b + c + d + a = …

1.2. Tính chất kết hợp: Tổng không cụ đổi, lúc ta nắm hai hay các số hạng của tổng bởi tổng của chúng.


Tổng quát: a + b + c + d = a + (b + c) + d = a + b +(c + d) = …..

1.3. Tổng không cố gắng đổi, lúc ta thêm số hạng này bao nhiêu đơn vị và ít hơn số hạng kia bấy nhiêu solo vị.

Tổng quát: a + b = (a - n) + (b + n) = (a + n) + (b - n)

2. Phép trừ:

2.1. Hiệu hai số không gắng đổi, trường hợp ta cùng thêm (hoặc cùng bớt) ở hai số cùng một vài như nhau.

Tổng quát: a - b = (a - n ) - (b - n) = (a + n) - (b + n)

2.2. Vào phép trừ thì:

Số bị trừ = số trừ + hiệu số.

Số trừ = số bị trừ - hiệu số.

Hiệu số = số bị trừ - số trừ.

3. Phép nhân

3.1. Tổng các số hạng bởi nhau, hoàn toàn có thể chuyển thành phép nhân, trong những số đó một thừa số là một trong những hạng còn thừa số thiết bị hai bằng số lượng số hạng của tổng.

Tổng quát: a + a + a +...+ a + a = a n ( có n số hạng là a)

3.2. đặc thù giao hoán: Tích không rứa đổi, khi ta đổi cổ các thừa số.

Tổng quát: a x b x c x d = a x c x b x d = b x d x a x c = ...

Xem thêm: Top 10 Cách Làm Son Môi Tại Nhà, Cách Làm Son Môi Tại Nhà Vừa An Toàn Lại Mới Lạ


3.3. Tính chất kết hợp: Tích của chúng không đổi, khi ta vậy hai hay các thừa số bởi tích riêng biệt của chúng.

Tổng quát: a × b × c × d = (a × b) (c × d) = (a × c) × (b × d) = (a × d) × (b × c)

3.4. ý muốn nhân một vài với 0,5 ta chỉ việc chia số đó mang lại 2.

Tổng quát: a × 0,5 = a : 2

3.5. ước ao nhân một số với 0,25 ta chỉ việc chia số đó đến 4.

Tổng quát: a × 0,25 = a : 4

3.6. ước ao nhân một trong những với 0,2 ta chỉ cần chia số đó mang đến 5.

Tổng quát: a × 0,2 = a : 5

3.7. Mong nhân một số với 0,125 ta chỉ việc chia số đó mang lại 8.

Tổng quát: a × 0,125 = a : 8

3.8. Ao ước nhân một trong những với 0,05 ta chỉ cần chia số đó mang đến 20.

Tổng quát: a × 0,05 = a : 20

3.9. Mong nhân một trong những với 0,025 ta chỉ việc chia số đó mang lại 40.

Tổng quát: a × 0,025 = a : 40

3.10. Mong mỏi nhân một số với 0,02 ta chỉ cần chia số đó cho 50.

Tổng quát: a × 0,02 = a : 50

3.11. ý muốn nhân một số với 0,0125 ta chỉ cần chia số đó mang đến 80.

Tổng quát: a × 0,0125 = a : 80

3.12. Mong mỏi nhân một trong những với 0,1 ; 0,01 ; 0,001.. Ta chỉ việc chia số đó mang lại 10 ; 100 ; 1000 .

Tổng quát: a × 0.1 = a : 10; a × 0.01 = a : 100;

a × 0.001 = a : 1000; a × 0.001 = a : 1000

3.13. Tích của hai thừa số không đổi khi ta tăng thừa số này lên bao nhiêu lần, thì sút thừa số tê đi bấy nhiêu lần.


Tổng quát: a × b = (a × n) × ( b : n) = (a : n) × (b x n)

3.14. Tích bằng 0 khi tất cả một quá số bằng 0.

Tổng quát: a × b × c × d = 0 khi chỉ việc a, hoặc b, hoặc c hoặc, d bằng 0

II. Bài bác tập tính nhanh

Bài 1: Tính nhanh:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 - 345

c) 5238 - 476 + 3476

d) 1987 - 538 - 462

e) 4276 + 2357 + 5724 + 7643

g) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

h) 2376 + 3425 - 376 - 425

i) 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

k) 4638 - 2437 + 5362 - 7563

l) 3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 2: Tính nhanh:

a) 5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 3: Tính nhanh:

a) 425 x 3475 + 425 x 6525

b) 234 x 1257 - 234 x 257

c) 3876 x 375 + 375 x 6124

d) 1327 x 524 - 524 x 327

e) 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

g) 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 24

h) 312 x 425 + 312 x 574 + 312

i) 175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 4: Tính nhanh

a) 4 x 125 x 25 x 8

b) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

c) 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

d) 25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh

a) 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

b) 6 x 1235 x đôi mươi - 5 x 235 x 24

c) (145 x 99 + 145) - (143 x 102 - 143)

d) 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Bài 6: Tính nhanh

a) 10000 - 47 x 72 - 47 x 28

b) 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính nhanh

a) 326 x 728 + 327 x 272

b) 2008 x 867 + 2009 x 133

c) 1235 x 6789 x (630 - 315 x 2)

d) (m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 8: Tính nhanh

a)

*


b)

*

c)

*

Bài 9:

Cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009. Bên cạnh A với B, em hãy tính nhanh kết quả của A - B?