Các Bài Toán Tính Nhanh Lớp 4 Có Đáp An

Bài tập Toán lớp 4: Dạng Toán tính cấp tốc được gamesbaidoithuong.com biên soạn, chỉnh lý với tổng vừa lòng giúp các em học sinh luyện tập những dạng bài xích tính nhanh từ cơ bản tới nâng cao. Mong muốn tài liệu này giúp các em học viên tự củng nạm kiến thức, rèn luyện và nâng cấp cách giải bài tập Toán lớp 4, cũng giống như giúp những thầy cô tất cả thêm tứ liệu ra đề rèn luyện cho học tập sinh. Mời các em cùng các quý thầy cô thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Các bài toán tính nhanh lớp 4 có đáp an

A. Một số công thức phải nhớ để triển khai tính nhanh


1. Tính chất của phép cộng

+ đặc điểm giao hoán: Khi đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng không cố kỉnh đổi

a + b = b + a

+ đặc điểm kết hợp: Khi cộng hai số với số lắp thêm ba, ta hoàn toàn có thể cộng số trước tiên với tổng của số sản phẩm hai và số thiết bị ba.

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)

2. đặc thù của phép trừ

+ Trừ một số trong những cho một tổng: muốn trừ một vài cho một tổng ta hoàn toàn có thể lấy số đó trừ đi một số được kết quả trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) - c

+ Trừ một tổng cho một số: mong trừ một tổng cho một số, ta lấy một số hạng của tổng trừ đi số đó rồi cùng với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a

3. đặc điểm của phép nhân

+ đặc điểm giao hoán: Khi thay đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không cố đổi.

a x b = b x a

+ đặc thù kết hợp: lúc nhân một tích nhì số cùng với số vật dụng ba, ta rất có thể nhân số đầu tiên với tích của số lắp thêm hai với số vật dụng ba

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)


+ Nhân cùng với số 1: Số thoải mái và tự nhiên nào nhân với cùng một cũng bởi chính số đó. Số 1 nhân với một số trong những tự nhiên nào đó đều bằng thiết yếu số đó.

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một số trong những với một tổng: hy vọng nhân một số với một tổng, ta nhân số kia với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại cùng với nhau.

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một số với một hiệu: ước ao nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số kia với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai hiệu quả cho nhau

a x (b – c) = a x b – a x c

4. Tính chất của phép chia

+ phân tách một tổng cho 1 số: Khi chia một tổng cho một số, nếu những số hạng của tổng hầu như chia hết cho số phân chia thì ta có thể chia từng số hạng mang lại số chia, rồi cùng các hiệu quả tìm được lại với nhau.

Xem thêm: Vòng Xoáy Số Phận Hàn Quốc, Phim Vòng Xoáy Số Phận Vtv5

(a + b) : c = a : c + b : c

+ chia một hiệu cho 1 số: ý muốn chia một hiệu cho 1 số, ta rất có thể lần lượt phân chia số bị trừ và số trừ mang lại số đó rồi trừ hai công dụng lại với nhau

(a – b) : c = a : c – b : c

+ Chia một trong những cho một tích: lúc chia một số cho một tích nhị thừa số, ta hoàn toàn có thể chia số đó cho 1 thừa số, rồi lấy tác dụng tìm được chia tiếp mang đến thừa số kia.

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ phân chia một tích cho một số: Khi chia một tích nhị thừa số cho một số, ta rất có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân tác dụng với vượt số kia.


(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ phân tách cho số 1: bất kỳ số tự nhiên nào chia cho 1 cũng bằng chính nó

a : 1 = a

B. Bài tập cải thiện lớp 4

Bài 1: Tính nhanh:

a, 237 + 357 + 763b, 2345 + 4257 - 345
c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653
e, 2376 + 3425 - 376 - 425g, 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

Bài 2: Tính nhanh:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 3: Tính nhanh:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525b, 234 x 1257 - 234 x 257
c, 3876 x 375 + 375 x 6124d, 1327 x 524 - 524 x 327
e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249
g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

Bài 4: Tính nhanh:

a, 4 x 125 x 25 x 8b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125
c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25d, 25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4b, 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24
c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143d, 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

Bài 6: Tính nhanh:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính nhanh:

*

Bài 8: đến A = 2009 x 425 với B = 575 x 2009. Bên cạnh A với B, em hãy tính nhanh công dụng của A + B?

C. Đáp án bài tập cải thiện Toán lớp 4

Bài 1:

Hướng dẫn:

Sử dụng tính chất giao hoán và phối kết hợp của phép cùng để giải bài xích toán.


Lời giải:

a, 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b, 2345 + 4257 - 345 = (2345 - 345) + 4257 = 2000 + 4257 = 6257

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 = (4276 + 5724) + (2357 + 7643) = 10000 + 10000 = 20000

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)

= 3145 + 10000 + 10000

= 3145 + 20000 = 23145

e, 2376 + 3425 - 376 - 425

= (2376 - 376) + (3425 - 425)

= 2000 + 3000 = 5000

g, 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

= (3145 - 145) + (4246 - 246) + (2347 - 347)

= 3000 + 4000 + 2000 = 9000

Bài 2:

Hướng dẫn:

Mỗi quan hệ tình dục giữa tổng các số hạng giống nhau và phép nhân:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 = 2 x 5

Lời giải:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 10 = 50

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 = 25 x 8 = 200

c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 = 45 x 4 + 15 x 4 = 180 + 60 = 240

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

= (2 + 18) + (4 + 16) + (6 + 14) + (8 + 12) + 10

= 20 + đôi mươi + 20 + 20 + 10

= trăng tròn x 4 + 10 = 80 + 10 = 90

e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

= 125 + 125 + 125 + 125 - (25 + 25 + 25 + 25)

= 125 x 4 - 25 x 4

= 500 - 100 = 400

Bài 3:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525

= 425 x (3475 + 6525)

= 425 x 10000 = 4250000

b, 234 x 1257 - 234 x 257

= 234 x (1257 - 257)

= 234 x 1000

c, 3876 x 375 + 375 x 6124

= 375 x 3876 + 375 x 6124

= 375 x (3876 + 6124)

= 375 x 10000

= 3750000

d, 1327 x 524 - 524 x 327

= 524 x 1327 - 524 x 327

= 524 x (1327 - 327)

= 524 x 1000

= 524000

e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

= 257 x (432 + 354 + 214)

= 257 x 1000

= 257000

f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

= 325 x (1574 - 325 - 249)

= 325 x 1000

= 325000

g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312

= 312 x 425 + 312 x 574 + 312 x 1

= 312 x (425 + 574 + 1)

= 312 x 1000

= 312000

h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

= 174 x 1274 -175 x 273 -175 x 1

= 174 x (1274 - 273 - 1)

= 174 x 1000

= 174000

Bài 4:

a, 4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= 100 x 1000

= 100000

b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125

= 2 x 50 x 8 x 125 x 25

= 100 x 1000 x 25

= 2500000

c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

= 2 x 50 x 4 x 25 x 3 x 5


= 100 x 100 x 15

= 150000

d, 25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125

= 8 x 125 x đôi mươi x 25 - 8 x 125 x 20 x 5

= 1000 x trăng tròn x 25 - 1000 x đôi mươi x 5

= 20000 x 25 - 20000 x 5

= 20000 x (25 - 5)

= 20000 x 20

= 400000

Bài 5:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

= 2 x 4 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

= 2 x 3 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573

= 6 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573

= 24 x 427 + 24 x 573

= 24 x (427 + 573)

= 24 x 1000

= 24000

b, 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24

= 6 x 1235 x 4 x 5 - 5 x 235 x 24

= 6 x 4 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235

= 24 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235

= 120 x 1235 - 120 x 235

= 120 x (1235 - 235)

= 120 x 1000

= 120000

c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

145 x 99 +145

= 145 x (99 + 1) = 145 x 100 = 14500

143 x 101 - 143

= 143 x (101 - 1) = 143 x 100 = 14300

(145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

= 14500 - 14300

= 200

d, 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

= 47 x 54 - 47 x 53 - 20 - 27

= 47 x (54 - 53) - đôi mươi - 27

= 47 x 1 - trăng tròn - 27

= 47 - đôi mươi - 27

= 47 - (20 + 27)

= 47 - 47 = 0

Bài 6:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26

A = 47 x 74

B = 47 x 26

10000 - 47 x 74 - 47 x 26

= 10000 - A - B

= 10000 - (A+B)

A+B = 47 x 74 + 47 x 26

= 47 x (74 + 26) = 47 x 100 = 4700

10000 - (A+B) = 10000 - 4700 = 5300

b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

= 3457 + 6543 - 27 x 48 - 48 x 73

= 10000 - 27 x 48 - 48 x 73

Tương tự câu a, ta được:

10000 - 27 x 48 - 48 x 73

= 10000 - 4800

= 5200

Bài 7:

*

Bài 8:

A + B = 2009 x 425 + 575 x 2009

= 2009 x (425 + 575) = 2009 x 1000 = 2009000

---------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm những tài liệu

Ngoài các dạng Toán thường gặp trong đề thi học tập kì 2 lớp 4 trên, những em học viên hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học tập kì 2 lớp 4 các môn Toán, giờ Việt, tiếng Anh, Sử Địa, kỹ thuật theo chuẩn thông tư 22 của bộ giáo dục và đào tạo và các dạng bài xích ôn tập môn giờ đồng hồ Việt 4, với môn Toán 4. Hồ hết đề thi này được gamesbaidoithuong.com học hỏi và tinh lọc từ những trường tiểu học tập trên cả nước nhằm đưa về cho học viên lớp 4 rất nhiều đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh tải miễn tổn phí đề thi về và ôn luyện.


Để nhân tiện trao đổi, share kinh nghiệm về huấn luyện và đào tạo và học tập tập các môn học lớp 4, gamesbaidoithuong.com mời các thầy cô giáo, những bậc phụ huynh và chúng ta học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4 . Rất ao ước nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.