C7H8 Có Số Đồng Phân Thơm Là

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


*

Ứng với công thức phân tử C8H10có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2 ; B. 3

C. 4 ; D. 5

Hãy chọn đáp án đúng


hợp hóa học cơ học thơm X gồm phương pháp tổng thể CxHyO2, bết Hchiếm 6.45%về cân nặng. Khi đến cùng 1 số ít mol X công dụng với Na cùng NaOH thì số mol H2 bay ra bằng số mol NaOH bội phản ứng, số đồng phân thỏa mãn:A,1 B,2 C,3 D,4


lúc mang đến thuộc một số ít mol X chức năng với Na cùng NaOH thì số mol H2 cất cánh ra bằng số mol NaOH bội phản ứng=> X có 1 gốc ancol và 1 cội phenol.Tìm được CTPT của X là C7H8O2=> HO - C6H4 - CH2OHNhóm -OH bao gồm 3 địa điểm o, p, m đề xuất bao gồm 3 đồng phân thỏa mãn nhu cầu.

Bạn đang xem: C7h8 có số đồng phân thơm là


Hỗn hợp X cất 3 hóa học A, B, C hồ hết là đồng đẳng của benzen (những trọng lượng mol: MABC), trong những số đó A cùng C bao gồm số mol đều bằng nhau cùng bí quyết nhau 2 hóa học vào hàng đồng đẳng.

Để đốt cháy trọn vẹn 48,8 g tất cả hổn hợp X nên cần sử dụng vừa hết 153,6 g O 2 .

1. Xác định bí quyết phân tử của A, B, C biết rằng hóa học B không có đồng phân là thích hợp chất thơm.

2. Hãy tính phần trăm về cân nặng của từng chất trong hỗn hợp X.


1. Trong dãy đồng đẳng của benzen, chỉ tất cả C 6 H 6 cùng C 7 H 8 là không tồn tại đồng phân là hòa hợp hóa học thơm.

A và B sống trong hàng đó và MA

Chất C phương pháp chất A nhị chất vào hàng đồng đẳng tức thị hóa học C cần rộng hóa học A tía ngulặng tử cacbon. Công thức phân tử chất C là C 9 H 12 .

2. Giả sử trong 48,8 g hỗn hợp X gồm a mol A, b mol B và c mol C; ta bao gồm :

78a + 92b + 120c = 48,8 (1)

a = c (2)

C 6 H 6 + 7,5 O 2 → 6 C O 2 + 3 H 2 O

a 7.5a

C 7 H 8 + 9 O 2 → 7 C O 2 + 4 H 2 O

b 9b

C 9 H 12 + 12 O 2 → 9 C O 2 + 6 H 2 O

c 12c

7,5a + 9b + 12c

*

Giải hệ (1), (2), (3), tìm được a = c = 0,2 ; b = 0,1.

Từ kia tính được yếu tố phần Tỷ Lệ về cân nặng của hỗn hợp X :

C 6 H 6 : 31,9%; C 7 H 8 : 18,9%; C 9 H 12 : 49,2%


Đúng 0

Bình luận (0)

Chất X có công thức phân tử C7H8. Cho X công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 được hóa học Y kết tủa. Phân tử khối hận của Y to hơn X là 214 g/mol. Số đồng phân kết cấu hoàn toàn có thể bao gồm của X là

A. 2.

B. 4

C. 5.

D. 3.


Lớp 10 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

*

Hợp hóa học có 2 links tía đầu mạch vừa lòng dạng

*

Gốc -C3H6- gồm 4 trường hợp

*

Đáp án B


Đúng 0

Bình luận (0)

Có các tóm lại sau:

a Từ glyxin, alanin cùng valin sẽ tạo nên ra được 6 tripeptit cất đồng thời glyxin, alanin và valin.

b C 8 H 10 O bao gồm 4 ancol thơm Lúc bị lão hóa vày CuO tạo thành thành phầm có công dụng tđê mê gia bội phản ứng tthế gương.

Xem thêm: Từ Khóa Download Winrar Full Vn, Download Winrar 32Bit 64Bit 6

c C 4 H 8 tất cả 4 đồng phân mạch hsống làm mất đi màu dung dịch brom.

d C 4 H 11 N gồm 4 đồng phân lúc tính năng với HCl tạo nên muối bột dạng R N H 3 C l .

Số Kết luận đúng

A.2.

B.4.

C.3.

D.1.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

Cả 4 Tóm lại đầy đủ đúng


Đúng 0

Bình luận (0)

Có các Tóm lại sau:

(a) Từ glyxin, alanin với valin sẽ khởi tạo ra được 6 tripeptit chứa đôi khi glyxin, alanin cùng valin.

(b) C 8 H 10 O bao gồm 4 ancol thơm lúc bị lão hóa vày CuO tạo ra sản phẩm có chức năng tsi gia phản bội ứng tgắng gương.

(c) C 4 H 8 tất cả 4 đồng phân mạch hsinh sống làm mất đi màu dung dịch brom.

(d) C 4 H 11 N bao gồm 4 đồng phân Khi tác dụng với HCl tạo ra muối hạt dạng RNH 3 Cl .

Số Tóm lại đúng

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
gamesbaidoithuong.com