3 C2H4 + 2 Kmno4 + 4 H2O ↠ 2 Mno2 + 3 C2H4(Oh)2 + 2 Koh

C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH là phản ứng oxi hóa khử không trả toàn. Bài viết này cung ứng đầy đủ tin tức về phương trình hóa học đã được cân nặng bằng, điều kiện những chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Phản ứng C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH

1. Phương trình phản bội ứng C2H4tác dụng dung dịch KMnO4

3C2H4+ 2KMnO4+ 4H2O → 3C2H4(OH)2+ 2MnO2+ 2KOH

CH2=CH2+ 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2+ 2KOH

2. Tiến hành phản ứng C2H4vào dung dịch KMnO4

Cách thực hiện: Dẫn khí etilen qua tất cả hổn hợp dung dịch dung dịch tím, lộ diện hiện tượng kết tủa black là MnO2

3. Dẫn thong thả C2H4vào hỗn hợp KMnO4hiện tượng quan gần kề được

Màu tím của KMnO4chuyển dần dần sang ko mầu và tất cả vẩn đục màu sắc đen.

Bạn đang xem: 3 c2h4 + 2 kmno4 + 4 h2o → 2 mno2 + 3 c2h4(oh)2 + 2 koh

4. đặc thù hóa học của Etilen

4.1. Bội nghịch ứng lão hóa của Etilen

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

Khi etilen bị đốt với oxi, etilen và các đồng đẳng hồ hết cháy cùng tỏa nhiều nhiệt

CnH2n+ 3n/2O2→ nCO2+ nH2O

Phản ứng oxi không hoàn toàn

Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4, thấy màu của hỗn hợp nhạt dần dần và có kết tủa nâu black của MnO2

CH2=CH2+ 4H2O + 2KMnO4→ 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2+ 2KOH

Các đồng đẳng của etilen cũng làm mất màu hỗn hợp KMnO4. Bội phản ứng này được đùng dể nhận thấy etilen

4.2. Etilen tác dụng brom dạng dung dịch

Phương trình hóa học:

CH2= CH2+ Br2→ Br – CH2– CH2– Br

4.3. Etilen tác dụn với H2O

Ở sức nóng độ phù hợp và gồm xúc tác axit, etilen hoàn toàn có thể cộng nước

C2H4+ H2O

*
C2H5OH

Với điểm lưu ý các chất liên kết đôi (tương trường đoản cú etilen) dễ dàng tham gia bội phản ứng cộng. Phân tử etilen kết hợp với nhau (còn gọi là phản bội ứng trùng hợp)

4.4. Phản nghịch ứng trùng ngưng

Các phân tử etilen kết phù hợp với nhau tạo ra chất bao gồm phân tử lượng rất cao gọi là PolyEtiten hay nói một cách khác là PE

Phương trình phản nghịch ứng.

….+ CH2= CH2+ CH2= CH2+….→ ….- CH2– CH2– CH2– CH2-….

5. Bài bác tập vận dụng

Câu 1.Nhận biết Khí CH4và C2H4người ta sử dụng hóa hóa học nào dưới đây

A. Dung dịch brom.

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Quỳ tím

D. Nước vôi trong

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Dẫn những khí qua bình đựng Br2dư :

Mất màu: C2H4

Không hiện tượng gì là CH4

Câu 2.Dãy những chất đều làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím là

A. Etilen, axetilen, anđehit fomic, toluen

B. Axeton, etilen, anđehit axetic, cumen

C. Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen

D. Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Axeton, benzen, xiclobutan không làm mất đi màu dung dịch thuốc tím

Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm bằng cách đun etylic với H2SO4đặc tới khoảng 170oC

B. Toàn bộ các ancol khi đun cho nóng với H2SO4đặc tới khoảng tầm 170oC gần như thu được anken

C. Đun lạnh ancol với H2SO4đặc nghỉ ngơi nhiệt độ khoảng chừng 140oC đang thu được ete

D. Đun lạnh propan-1-ol với H2SO4đặc ở ánh sáng 170oC chỉ thu được 1 olefin duy nhất

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Một vài ba ancol, ví dụ điển hình CH3OH hoặc (CH3)3C-CH2OH. Không tồn tại phản ứng bóc tách nước chế tạo ra anken (mà chỉ tạo thành este)

Câu 4. Phản ứng hóa học đặc thù của etilen là:

A. Bội phản ứng thế.

Xem thêm: Top 88 Mở Bài Vợ Chồng A Phủ Hay Nhất Được Tuyển Chọn, Top 88 Mở Bài Vợ Chồng A Phủ Siêu Hay

B. Bội phản ứng cộng.

C. Phản nghịch ứng lão hóa - khử.

D. Phản ứng phân hủy.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:


Phản ứng hóa học đặc thù của etilen là bội phản ứng cộng.

Eitlen (CH2=CH2) có link đôi kém bền, dễ dãi tham gia phản nghịch ứng cộng.

Câu 5.Thực hiện nay thí nghiệm sau: Dẫn thong dong C2H4vào dung dịch KMnO4hiện tượng quan gần kề được là