BẢNG LƯƠNG GIÁO VIÊN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM


Link cài đặt bảng lương giáo viên những cấp (file Word):TẠI ĐÂY

Đối với gia sư mầm non:


*

Bảng lương cơ sở nêu trên chưa tính đến các loại phụ cấp. Xung quanh bảng lương này, giáo viên mầm non còn thừa hưởng phụ cấp cho ưu đãivới nút là 35% mức lương và phụ cấp thâm niên. Xem chi tiết:Mức hưởng trọn phụ cấp thâm niên gia sư nhà giáo trường đoản cú 2022Bậc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (Viên chức A0, hệ số lương từ bỏ 2,1 mang lại 4,89)

Hệ số lương

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Lương

3,780,000

4,338,000

4,896,000

5,454,000

6,012,000

6,570,000

7,128,000

7,686,000

8,244,000

8,802,000

PCTN 5%

0

0

244,800

381,780

541,080

722,700

926,640

1,152,900

1,401,480

1,672,380

PCƯĐ 35%

1,323,000

1,518,300

1,713,600

1,908,900

2,104,200

2,299,500

2,494,800

2,690,100

2,885,400

3,080,700

BHXH 10,5%

396,900

455,490

539,784

612,757

688,073

765,734

845,737

928,085

1,012,775

1,099,810

Thực nhận

4,706,100

5,400,810

6,314,616

7,131,923

7,969,207

8,826,467

9,703,703

10,600,916

11,518,105

12,455,270

Giáo viên thiếu nhi hạng II (Viên chức A1, hệ số lương từ bỏ 2,34 đến 4,98)

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

4,212,000

4,806,000

5,400,000

5,994,000

6,588,000

7,182,000

7,776,000

8,370,000

8,964,000

PCTN 5%

0

0

324,000

539,460

790,560

1,077,300

1,399,680

1,757,700

2,061,720

PCƯĐ 35%

1,474,200

1,682,100

1,890,000

2,097,900

2,305,800

2,513,700

2,721,600

2,929,500

3,137,400

BHXH 10,5%

442,260

504,630

601,020

686,013

774,749

867,227

963,446

1,063,409

1,157,701

Thực nhận

5.243.940

5.983.470

7.012.980

7.945.347

8.909.611

9.905.773

10.933.834

11.993.791

13.005.419

Giáo viên mầm non hạng I (Viên chức A2.2, thông số lương từ bỏ 4,0 cho 6,38)

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

Lương

7,200,000

7,812,000

8,424,000

9,036,000

9,648,000

10,260,000

10,872,000

11,484,000

PCTN 5%

0

0

505,440

813,240

1,157,760

1,539,000

1,956,960

2,411,640

PCƯĐ 35%

2,520,000

2,734,200

2,948,400

3,162,600

3,376,800

3,591,000

3,805,200

4,019,400

BHXH 10,5%

756,000

820,260

937,591

1,034,170

1,134,605

1,238,895

1,347,041

1,459,042

Thực nhận

8,964,000

9,725,940

10,940,249

11,977,670

13,047,955

14,151,105

15,287,119

16,455,998


*

Bậc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Giáo viên tiểu học tập hạng III (Viên chức A1, hệ số lương tự 2,34 mang lại 4,98)

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

4,212,000

4,806,000

5,400,000

5,994,000

6,588,000

7,182,000

7,776,000

8,370,000

8,964,000

PCTN 5%

0

0

324,000

539,460

790,560

1,077,300

1,399,680

1,757,700

2,061,720

PCƯĐ 35%

1,474,200

1,682,100

1,890,000

2,097,900

2,305,800

2,513,700

2,721,600

2,929,500

3,137,400

BHXH 10,5%

442,260

504,630

601,020

686,013

774,749

867,227

963,446

1,063,409

1,157,701

Thực nhận

5.243.940

5.983.470

7.012.980

7.945.347

8.909.611

9.905.773

10.933.834

11.993.791

13.005.419

Giáo viên tiểu học tập hạng II (Viên chức A2.2, thông số lương tự 4,0 mang đến 6,38)

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

Lương

7,200,000

7,812,000

8,424,000

9,036,000

9,648,000

10,260,000

10,872,000

11,484,000

PCTN 5%

0

0

505,440

813,240

1,157,760

1,539,000

1,956,960

2,411,640

PCƯĐ 35%

2,520,000

2,734,200

2,948,400

3,162,600

3,376,800

3,591,000

3,805,200

4,019,400

BHXH 10,5%

756,000

820,260

937,591

1,034,170

1,134,605

1,238,895

1,347,041

1,459,042

Thực nhận

8,964,000

9,725,940

10,940,249

11,977,670

13,047,955

14,151,105

15,287,119

16,455,998

Giáo viên tiểu học hạng I (Viên chức A2.1, hệ số lương trường đoản cú 4,4 mang lại 6,78)

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

Lương

7,920,000

8,532,000

9,144,000

9,756,000

10,368,000

10,980,000

11,592,000

12,204,000

PCTN 5%

0

0

548,640

878,040

1,244,160

1,647,000

2,086,560

2,562,840

PCƯĐ 35%

2,772,000

2,986,200

3,200,400

3,414,600

3,628,800

3,843,000

4,057,200

4,271,400

BHXH 10,5%

831,600

895,860

1,017,727

1,116,574

1,219,277

1,325,835

1,436,249

1,550,518

Thực nhận

9,860,400

10,622,340

11,875,313

12,932,066

14,021,683

15,144,165

16,299,511

17,487,722


Ghi chú:

- PCTN: Phụ cấp thâm niên (Bậc 3: 6% nút lương hiện hưởng, nếu tăng thêm 1 bậc thì tăng lên 3%)- PCƯĐ: Phụ cấp ưu đãi (35% mức lương)- BHXH: nấc trừ để đóng bảo đảm xã hội (trừ 10,5% nấc lương vẫn tính gộp thêm phụ cung cấp thâm niên)

(Mức lương thực nhấn theo bảng trên không tính những loại phụ cấp cho khác như: phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cung cấp thu hút, phụ cung cấp khu vực…)


Xem đưa ra tiết:
Hướng dẫn biện pháp xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học tập công lậpMột số xem xét về lương GV tè học:

Đối với thầy giáo trung học tập cơ sở:


*


Bậc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Giáo viên thcs hạng III (Viên chức A1, hệ số lương trường đoản cú 2,34 mang lại 4,98)

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

4,212,000

4,806,000

5,400,000

5,994,000

6,588,000

7,182,000

7,776,000

8,370,000

8,964,000

PCTN 5%

0

0

324,000

539,460

790,560

1,077,300

1,399,680

1,757,700

2,061,720

PCƯĐ 30%

1,263,600

1,441,800

1,620,000

1,798,200

1,976,400

2,154,600

2,332,800

2,511,000

2,689,200

BHXH 10,5%

442,260

504,630

601,020

686,013

774,749

867,227

963,446

1,063,409

1,157,701

Thực nhận

5,033,340

5,743,170

6,742,980

7,645,647

8,580,211

9,546,674

10,545,034

11,575,292

12,557,219

Giáo viên trung học cơ sở hạng II (Viên chức A2.2, thông số lương từ bỏ 4,0 mang đến 6,38)

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

Lương

7,200,000

7,812,000

8,424,000

9,036,000

9,648,000

10,260,000

10,872,000

11,484,000

PCTN 5%

0

0

505,440

813,240

1,157,760

1,539,000

1,956,960

2,411,640

PCƯĐ 30%

2,160,000

2,343,600

2,527,200

2,710,800

2,894,400

3,078,000

3,261,600

3,445,200

BHXH 10,5%

756,000

820,260

937,591

1,034,170

1,134,605

1,238,895

1,347,041

1,459,042

Thực nhận

8,604,000

9,335,340

10,519,049

11,525,870

12,565,555

13,638,105

14,743,519

15,881,798

Giáo viên trung học cơ sở hạng I (Viên chức A2.1, thông số lương trường đoản cú 4,4 cho 6,78)

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

Lương

7,920,000

8,532,000

9,144,000

9,756,000

10,368,000

10,980,000

11,592,000

12,204,000

PCTN 5%

0

0

548,640

878,040

1,244,160

1,647,000

2,086,560

2,562,840

PCƯĐ 30%

2,376,000

2,559,600

2,743,200

2,926,800

3,110,400

3,294,000

3,477,600

3,661,200

BHXH 10,5%

831,600

895,860

1,017,727

1,116,574

1,219,277

1,325,835

1,436,249

1,550,518

Thực nhận

9,464,400

10,195,740

11,418,113

12,444,266

13,503,283

14,595,165

15,719,911

16,877,522

Ghi chú:

-PCTN:Phụ cung cấp thâm niên (Bậc 3: 6% nút lương hiện nay hưởng, nếu tăng thêm 1 bậc thì tăng thêm 3%)-PCƯĐ:Phụ cấp ưu đãi (30% nút lương)-BHXH:Mức trừ nhằm đóng bảo hiểm xã hội (trừ 10,5% nấc lương đã tính gộp thêm phụ cung cấp thâm niên)

(Mức lương thực dìm theo bảng trên chưa tính các loại phụ cung cấp khác như: phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cung cấp thu hút, phụ cấp khu vực…)

Một số để ý về nút lương của GV THCS:


- Đối tượng áp dụng bảng lương làgiáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc các trường trung học cơ sở, ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học gồm cấp trung học cơ sở, trung trung tâm GDTX, trung chổ chính giữa giáo dục công việc và nghề nghiệp - GDTX, trường chăm biệt công lập;


- GV trung học cơ sở hạng I (theo pháp luật cũ, mã số V.07.04.10) giả dụ đạt chuẩn và được xếp là GV trung học cơ sở hạng I theo quy định bắt đầu thì nút lương đang tăng rộng trước. Giáo viên hạng I cũ còn nếu như không đủ thời hạn giữ hạng thấp hơn sát (cụ thể hạng III là 9 năm, hạng II là 6 năm) thì được không thay đổi mã số lương, lương hiện nay hưởng cho tới khi đủ thời hạn giữ hạng thì được bổ nhiệm hạng mới.

Bạn đang xem: Bảng lương giáo viên theo vị trí việc làm

- GV trung học cơ sở hạng II (theo điều khoản cũ, mã số V.07.04.11) trường hợp đạt chuẩn chỉnh và được xếp là GV thcs hạng II theo quy định new thì được chuyển xếp lương trường đoản cú viên chức một số loại A1 (2,34) lịch sự A2.2 (4,0) cần mức lương đã tăng mạnh. Cô giáo hạng II cũ nếu như không đủ thời hạn giữ hạng phải chăng hơn cạnh bên (hạng III là 9 năm, hạng II là 6 năm) thì được không thay đổi mã số lương, lương hiện hưởng cho đến khi đủ thời gian giữ hạng thì được chỉ định hạng mới.

- GV trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12 theo cơ chế cũ) ví như đạt chuẩn và được xếp là GV thcs hạng III theo quy định new thì nấc lương đã tăng. Còn nếu không đạt chuẩn (không bao gồm Đại học) thì tiếp tục hưởng lương như hiện hành, có hệ số lương từ bỏ 2,1 - 4,89 đến khi có trình độ đại học thì đưa xếp lương hạng III mới.

Xem thêm: Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Việt Lớp 5, 54 Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 5

- Giáo viên thcs đạt chuyên môn và thời gian giữ hạng phải chăng hơn cạnh bên của hạng new thì câu hỏi chuyển xếp lương phần lớn không tăng, chỉ trừ hạng II cũ thanh lịch hạng II mới bao gồm trường hợp giáo viên có hệ số lương 3,33 - 3,66 (nếu đầy đủ 9 năm giữ hạng II, III cũ) rất có thể được chỉ định xếp lương 4,0.

Đối với cô giáo trung học tập phổ thông*

Bậc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Giáo viên thpt hạng III (Viên chức A1, thông số lương từ bỏ 2,34 mang đến 4,98)

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

4,212,000

4,806,000

5,400,000

5,994,000

6,588,000

7,182,000

7,776,000

8,370,000

8,964,000

PCTN 5%

0

0

324,000

539,460

790,560

1,077,300

1,399,680

1,757,700

2,061,720

PCƯĐ 30%

1,263,600

1,441,800

1,620,000

1,798,200

1,976,400

2,154,600

2,332,800

2,511,000

2,689,200

BHXH 10,5%

442,260

504,630

601,020

686,013

774,749

867,227

963,446

1,063,409

1,157,701

Thực nhận

5,033,340

5,743,170

6,742,980

7,645,647

8,580,211

9,546,674

10,545,034

11,575,292

12,557,219

Giáo viên thpt hạng II (Viên chức A2.2, thông số lương trường đoản cú 4,0 đến 6,38)

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

Lương

7,200,000

7,812,000

8,424,000

9,036,000

9,648,000

10,260,000

10,872,000

11,484,000

PCTN 5%

0

0

505,440

813,240

1,157,760

1,539,000

1,956,960

2,411,640

PCƯĐ 30%

2,160,000

2,343,600

2,527,200

2,710,800

2,894,400

3,078,000

3,261,600

3,445,200

BHXH 10,5%

756,000

820,260

937,591

1,034,170

1,134,605

1,238,895

1,347,041

1,459,042

Thực nhận

8,604,000

9,335,340

10,519,049

11,525,870

12,565,555

13,638,105

14,743,519

15,881,798

Giáo viên trung học phổ thông hạng I (Viên chức A2.1, thông số lương trường đoản cú 4,4 đến 6,78)

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

Lương

7,920,000

8,532,000

9,144,000

9,756,000

10,368,000

10,980,000

11,592,000

12,204,000

PCTN 5%

0

0

548,640

878,040

1,244,160

1,647,000

2,086,560

2,562,840

PCƯĐ 30%

2,376,000

2,559,600

2,743,200

2,926,800

3,110,400

3,294,000

3,477,600

3,661,200

BHXH 10,5%

831,600

895,860

1,017,727

1,116,574

1,219,277

1,325,835

1,436,249

1,550,518

Thực nhận

9,464,400

10,195,740

11,418,113

12,444,266

13,503,283

14,595,165

15,719,911

16,877,522


Ghi chú:

-PCTN:Phụ cung cấp thâm niên (Bậc 3: 6% nấc lương hiện nay hưởng, nếu tăng lên 1 bậc thì tăng lên 3%)-PCƯĐ:Phụ cấp ưu đãi (30% mức lương)-BHXH:Mức trừ nhằm đóng bảo hiểm xã hội (trừ 10,5% nấc lương vẫn tính gộp thêm phụ cấp cho thâm niên)

(Mức lương thực nhận theo bảng trên không tính các loại phụ cung cấp khác như: phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thu hút, phụ cấp cho khu vực…)

Đối với giáo viên trường Đại học, cđ sư phạm:


Tham khảo bài viết:Bảng lương giảng viên Đại học, cđ sư phạm từ 2022

Một số vấn đề cần chú ý:


Những giáo viên đang ở thông số lương 3,33 - 3,66 - 3,99 những được đưa xếp vào hệ số lương 4,0 nếu như như họ được gửi từ hạng II cũ sang hạng II mới.Đối với gia sư trẻ khi đạt thông số lương 3,33, đạt thầy giáo hạng II thì cũng được chuyển lên 4,0.Những giáo viên tất cả thâm niên cao, đã đoạt trần thông số lương 4,98, nếu áp dụng theo bảng lương mới sẽ thường xuyên được tăng bậc lương đến thông số lương là 6,38 (cao rộng mức trần hiện hành là 1,4) .Nếu giáo viên đề nghị xuống hạng (từ hạng II xuống hạng III) thì hệ số lương vẫn được đảm bảo như hiện thời và có hệ số từ 2,34 cho 4,98.

- Về những loại phụ cấp, nấc phụ cấp cho ưu đãi mới nhất cho giáo viên từ thời điểm năm 2022, tham khảo nội dung bài viết TẠI ĐÂY./.