BÀI TOÁN TÌM X LỚP 2 CƠ BẢN

Các dạng bài xích tập toán tìm x lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao


I. Giải toántìm thành phần chưa biếtđược chia làm 2 dạng:

II. Phương pháp:

III. Các dạng toán minh họa:

IV. Các em cùng tham khảo với luyện các bài tập lớp 2 sau:


Các dạng bài bác tập toán search x lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao

I. Giải toántìm thành phần chưa biếtđược chia thành 2 dạng:

1) Dạng cơ bản:

Giải dạng toán trêndựa theo quy tắc tìm thành phần chưa biết của 4 phép tính,cụ thể như sau:

+ Phép cộng:

*x+ b = c

* a +x= c

Quy tắc để tìmx: Số hạng = Tổng– Số hạng

+ Phép trừ:

*x- b = c

* a -x= c

Quy tắc để tìmx: Số bị trừ = Hiệu + Số trừ

Số trừ = Số bị trừ– Hiệu

+ Phép nhân:

*xx b = c

* a xx= c

Quy tắc để tìmx: Thừa số = Tích : Thừa số

+ Phép chia:

*x: b = c

* a :x= c

Quy tắc để tìmx: Số bị phân tách = Thương x Số chia

Số phân tách = Số bị phân tách : Thương

Dạng này vào chương trìnhđược biên soạn rất kĩ, việc tổ chức thực hiện củagiáo viên cùng học sinh khá thuận lợi.

Bạn đang xem: Bài toán tìm x lớp 2 cơ bản

2) Dạng nâng cao

a) Dạng bài tìm thành phần chưa biết nhưng vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 số, vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của nhị số.

Ví dụ:Tìmxbiết:

x: 3 = 28 : 4

b) những bài tìmxmà vế trái là biểu thức có 2 phép tính.

Ví dụ: Tìmxbiết:

x+x+ 6 = 14

c) bài bác tìmxmà là biểu thức bao gồm dấu ngoặc đơn.

Ví dụ:Tìmx:

(x+ 1) + (x+ 3) +(x+ 5) = 30

d) việc tìmxcó lời văn.

Ví dụ:Tìm một số biết rằng lúc thêm số đó 15 rồi bớt đi 3 thì bằng 6. Kiếm tìm số đó?

e)xlà số tự nhiên nằm chủ yếu giữa nhị số tự nhiên khác.

Ví dụ:

10 Ví dụ:Tìmxbiết:x+x

II. Phương pháp:

Giáo viên bao gồm thể vận dụng nhiều phương pháp trong quá trình giải toán nhưng thông thường theo các bước sau:

Bước 1:HS nêu thương hiệu gọi thành phần phép tính.

Bước 2: GV đối chiếu điểm mấu chốt.

Xem thêm: Top 10 Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1 Leisure Activities Hay Và Mới Nhất

Bước 3: HS nêu quy tắc tìmxtheo thành phần tên gọi.

Bước 4: nắm kết quảxvừa tìmđược thử lại đúng – sai.

III. Những dạng toán minh họa:

1. Dạng cơ bản:Gồm những dạng bài bác tập sau:

Ví dụ 1: Tìmxbiết:

x+ 5 = 20

x= đôi mươi - 5

x= 15

Ví dụ 2: Tìmx:

x- 7 = 9

x= 9 + 7

x= 16

Ví dụ 3: Tìmx:

4 xx= 28

x= 28 : 4

x= 7

Ví dụ 4: Tìmx:

45 :x= 5

x= 45 : 5

x= 9

GV cần hướng dẫn học sinh nắm vững những dạng toán kiếm tìm thành phần chưa biết cơ bản nêu bên trên dựa vào những quy tắc tìm kiếm thành phần chưa biết ứng với mỗi dạng bài tập. Vị vậy, GV mang đến HS nắm chắc tên gọi thành phần chưa biết, nhớ quy tắc giải pháp tìm mỗi thành phần cùng thử lại kết quả vừa kiếm tìm được.

2. Dạng nâng cao:

2.1. Dạng bài tìm thành phần chưa biết mà lại vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 số, vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của nhị số:

Ví dụ 1:Tìmx:

x: 2 = 50 : 5

x: 2 = 10 (Tìm thương vế phải trước)

x= 10 x 2 (Áp dụng quy tắc - tìm số bị chia)

x= đôi mươi (Kết quả)

Ví dụ 2:Tìmx

x+ 7 = 3 x 8

x+ 7 = 24 (Tính tích vế phải trước)

x= 24 – 7 (Áp dụng quy tắc - tìm số hạng)

x= 17 (Kết quả)

Ví dụ 3:Tìmx:

x: 2 = 12 + 6

x: 2 = 18 (Tính tổng vế phải trước)

x= 18 : 2 (Áp dụng quy tắc -Tìm số bị chia)

x= 9 (Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

45 –x= 30 - 18

45 –x= 12 (Tính hiệu vế phải trước)

x= 45 - 12 (Áp dụng quy tắc – search số trừ)

x= 33 (Kết quả)

2.2. Những bài tìmxmà vế trái là biểu thức tất cả 2 phép tính:

Ví dụ 1: Tìmx:

100 –x –20 = 70

100 –x= 70 +20(Tính100 –xtrước – tra cứu số bị trừ)

100 –x =90(Tính tổng vế phải trước)

x =100–90(Áp dụng quy tắc – tìm kiếm số trừ)

x =10 (Kết quả)

Ví dụ 2: Tìmx:

x+ 28 + 17 = 82

x+ 28 = 82 – 17 (Tínhtổng28 + 17vế trái trước – tìm số hạng)

x+ 28 = 65(Tính hiệu vế phải trước)

x=65 – 28 (Áp dụng quy tắc – tìm kiếm số hạng)

x= 37(Kết quả)

Hoặc:

Ví dụ 3: Tìmx:

xx3 – 5 = 25

xx 3 = 25 + 5 (Tínhxx 3 trước – tra cứu số bị trừ)

xx 3 = 30 (Tính tổng vế phải trước)

x= 30 : 3(Áp dụng quy tắc – search thừa số)

x= 10(Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

10 x 4 –x= 10

40 –x= 10 (Tính 10 x 4 trước – tra cứu số bị trừ)

x= 40 – 10 (Áp dụng quy tắc – tìm kiếm số trừ)

x= 30 (Kết quả)

Ví dụ 5:Tìmx:

10 :xx 5 = 10

10 :x= 10 : 5 (Tính 10 :xtrước – tra cứu thừa số)

10 :x= 2 (Tính thươngvế phải trước)

x= 10 : 2 (Áp dụng quy tắc – kiếm tìm số chia)

x= 5 (Kết quả)

Ví dụ 6: Tìmx:

x+x+ 4 = 20

xx 2 + 4 = 20(Chuyển phép cộng thành phép nhân khi cộng có nhiều số hạng giống nhau)

xx 2 = đôi mươi – 4 (Tínhxx 2 trước – tra cứu số hạng)

xx 2 = 16 (Tính hiệu vế phải trước)

x= 16 : 2 (Áp dụng quy tắc – tra cứu thừa số)

x= 8 (Kết quả)

Ví dụ 7: Tìmx:

x+xx 4 = 25

xx 5 = 25 (Tínhx+xx 4 trước, vận dụng phương pháp tính khi cộng, nhân bao gồm nhiều số hạng, thừa số giống nhau)

x= 25 : 5 (Áp dụng quy tắc – kiếm tìm thừa số)

x= 5 (Kết quả)

2.3. Bài bác tìmxmà là biểu thức bao gồm dấu ngoặc đơn.

Ví dụ 1: Tìmx:

100 -(x-5) = 90

(x-5) = 100 - 90(Thực hiện dấu ngoặc đơn trước – tìm kiếm số trừ)

x-5 = 10(Tính hiệu vế phải)

x= 10 + 5 (Áp dụng quy tắc – tìm số bị trừ)

x= 15 (Kết quả)

Ví dụ 2: Tìmx:

x+x+x– (x+x) = 29 + 43

x+x+x– (x+x) = 72(Tính tổng vế phải trước)

xx 3–xx 2 =72(Chuyển phép cộng thành phép nhân. Vày phép cộng có những số hạng bằng nhau.)

xx 1 =72(Tính hiệu vế trái)

x=72 : 1(Áp dụng quy tắc – tra cứu thừa số)

x= 72 (Kết quả)

Ví dụ 3:Tìmx:

(x+ 1) + (x+ 3) + (x+ 5) = 30

(x+x+x) + (1 + 3 + 5) = 30 (ta đội chữ sốxmột vế, những số đội lại một vế)

Giảng: (x + x + x) Ta chuyển từ phép cộng thành phép nhânxx 3. Vị phép phép cộng có những số hạng bằng nhau.

(1 + 3 + 5) Tính tổng bằng 9;

Ta có:

xx 3 + 9 = 30

xx 3 = 30 – 9 (Tínhxx 3 trước - tìm kiếm số hạng)

xx 3 = 21 (Tính hiệu vế phải)

x= 21: 3 (Áp dụng quy tắc - tìm thừa số)

x= 7 (Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

(x+ 0) + (x+ 1) + (x+ 2) + … + (x+ 4) = 20

(x+x+x+ … +x) + (0 + 1 + 2 + … + 4) = trăng tròn (ta team chữxmột vế, những số một vế)

Tổng A = 0 + 1 + 2 + … + 4

A lập thành một hàng số cách đều gồm khoảng bí quyết bằng 1

Số số hạng = (số cuối – số đầu) : khoảng bí quyết + 1(Công thức)

số hạng = (4 - 0) : 1 + 1 = 5 (số hạng) (Thế vào)

Tổng A = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2(Công thức)

Tổng A = (0 + 4) x 5 : 2 = 10 (Thế vào)

Từ câu hỏi trên ta có:

xx 5 + 10 = 20

xx 5 = đôi mươi – 10 (Tínhxx 5 trước - tìm kiếm số hạng)

xx 5 = 10 (Tính hiệu vế phải)

x= 10 : 5 (Áp dụng quy tắc - tìm kiếm thừa số)x= 2 (Kết quả)

Lưu ý:Đối với ví dụ trên ta cần phải nhớ 2 công thức.

2.4. Vấn đề tìmxcó lời văn:

Ví dụ 1:Cho một số biết rằng khi thêm số đó 12 rồi bớt đi 4 thì bằng 9. Kiếm tìm số đó?

Cách 1:

Bước 1: Lập vấn đề tìmx

Gọixlà số cần tìm

Dựa vào việc ta có:x+ 12 – 4 = 9

Bước 2: Trong bài bác toánx+ 12 – 4 = 9

x+ 12 = 9 + 4(Tínhx+ 12 trước – tra cứu số bị trừ)

x+ 12 = 13(Tính hiệu vế phải trước)

Bước 3:x= 13 – 12 (Áp dụng quy tắc - tìm số hạng)

x= 1 (Kết quả)

Bước 4: Thử lại (Thayx= 1) kiểm tra kết quả đúng - sai

*Tóm lại:

- Với dạng Toán tìm kiếm thành phần chưa biết (hay tìmx) này yêu cầu học sinh học thuộc quy tắc kiếm tìm thành phần chưa biết (số hạng, thừa số, số chia, số bị chia, ...)

- Giải quyết 1 vế (ở đây là vế phải, tuyệt vế trái tùy thuộc vào bài) đưa về dạng cơ bản rồi áp dụng quy tắc.

IV. Những em thuộc tham khảo cùng luyện các bài tập lớp 2 sau:

Chuyên mục: Toán nâng cao lớp 2

(Dạng tìm kiếm x,y )

Bài 1: tra cứu x biết

a) x + 12 = 46

b ) 42 + x = 87

c) x + 26 = 12 + 17

d) 34 + x = 86 – 21

Bài 2: Tìm x biết

a) x – 17 = 23

b ) x – 15 = 21 + 49

c) x – 34 = 67 – 49

Bài 3: tìm kiếm x biết

a) 17 – x = 12

b) 72 + 12 – x = 48

c) 28 + 26 – x = 67 – 39

Bài 4: Tìm y biết

a) y + 56 = 56 – y

b) 48 - y = 48 + y

* Bàn luận:

- Với dạng này yêu thương cầu học sinh học thuộc quy tắc search 1 thành phần chưa biết (số hạng, thừa số, số chia, số bị chia...)

- Giải quyết 1 vế ( ở đây là vế phải ) đưa về dạng cơ bản rồi áp dụng quy tắc.