BÀI THƠ NAM QUỐC SƠN HÀ RA ĐỜI TRONG HOÀN CẢNH NÀO

Đáp án và phân tích và lý giải chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Bài thơ nam giới quốc tô hà thành lập và hoạt động trong hoàn cảnh nào?” cùng với con kiến thức triết lý liên quan tiền là tài liệu có lợi môn Lịch sử 10 bởi vì Top lời giải biên soạn dành cho chúng ta học sinh với thầy cô giáo tham khảo.

Bạn đang xem: Bài thơ nam quốc sơn hà ra đời trong hoàn cảnh nào

Trắc nghiệm: Bài thơ nam giới quốc sơn hà ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Trong cuộc tập kích lên khu đất Tống của quân ta.

B. Đang lúc ra mắt trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt.

C. Lúc vua Tống đầu mặt hàng Đại Việt.

D. Trong sự kiện mừng thành công quân Tống.

Trả lời: 

Đáp án đúng: B. Đang lúc diễn ra trận đánh khốc liệt ở phòng tuyến đường sông Như Nguyệt.

Bài thơ nam quốc đánh hà ra đời trong trả cảnh đang lúc diễn ra trận đánh kịch liệt ở phòng tuyến đường sông Như Nguyệt.

Kiến thức tham khảo về đầy đủ cuộc kháng chiến chống nước ngoài xâm ở các thế kỷ X - XV

1. Những cuộc binh lửa chống quân xâm chiếm Tống.

a) đao binh chống Tống thời chi phí Lê.

- Năm 980, quân Tống sang trọng xâm lược nước ta. Vì sự nghiệp đảm bảo nền ĐLDT, Thái hậu bọn họ Dương đã đồng ý ý kiến của các tướng sỹ tôn Lê Hoàn làm cho vua để chỉ đạo kháng chiến.

- Đây là thắng lợi rất nhanh, khôn xiết lớn đè bẹp ý chí thôn tính của quuan Tống.

b) binh cách chống Tống thời Lý (1075 - 1077).

- Thập kỷ 70 của nỗ lực kỷ XI công ty Tống âm mưu xâm lược Đại Việt, đôi khi tích cực chuẩn bị cho cuộc xâm lược.


- Trước âm mưu xâm lược của quân Tống, bên Lý đã tổ chức kháng chiến.

+ giai đoạn 1: Lý thường Kiệt tổ chức tiến hành chiến lược "tiên phát chế nhân" lấy quân đánh trước chặn thế mạnh mẽ của giặc.

- Năm 1075 Thái Uý Lý thường xuyên Kiệt đã kết hợp quân triều đình cùng các dân tộc miền núi đánh sang đất Tống, Châu Khâm, Châu Liêm, Ung Châu, sau đó rút về chống thủ.

+ quy trình tiến độ 2: Chủ cồn lui về phòng ngự đợi giặc.

- Năm 1077 tía mươi vạn quân Tống kéo thanh lịch bờ bắc của sông Như Nguyệt , cuộc nội chiến hoàn toàn thành công , ta chủ động giảng hòa và ngừng chiến tranh.

*
Lược đồ con đường tiến công thành Ung Châu của Lý thường Kiệt 1075 ( Mũi thương hiệu mầu đỏ ),quân Tống 1077 (Mũi tên màu xanh da trời )

2. Cuộc tao loạn chống xâm lăng Mông - Nguyên

 Nguyên nhân:

- nạm kỉ XIII, các bộ tộc du mục Mông Cổ đã tạo nên một tổ quốc rộng bự từ Á lịch sự Âu.

- đơn vị Mông- Nguyên đang 3 lần tấn công nước ta.

- các vua Trần với Trần Hưng Đạo đã tổ chức triển khai nhân dân binh đao chống giặc.

Diễn phát triển thành và kết quả:

- Lần1: Năm 1258 trận Đông cỗ Đầu đã đánh bại quân Mông.

- Lần2: Năm 1285 trận Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, Thăng Long, Vạn Kiếp… đã vượt mặt quân Nguyên.

- Lần3: Năm 1287- 1288 trận Bạch Đằng buộc địch yêu cầu từ quăng quật mộng thôn tính Đại Việt

3. Phong trào đấu tranh kháng quân xâm chiếm Minh với khởi nghĩa Lam Sơn

- Năm 1407 cuộc đao binh chống quân Minh trong phòng Hồ thất bại, việt nam rơi vào ách thống trị của đơn vị Minh.

- Năm 1418: Khởi nghĩa Lam sơn bùng nổ vì Lê Lợi - nguyễn trãi lãnh đạo.

- thắng lợi tiêu biểu:

+ Cuộc khởi nghĩa bước đầu từ Lam tô (Thanh Hóa) được sự tận hưởng ứng của nhân dân vùng giải phóng cánh không ngừng mở rộng từ Thanh Hóa vào Nam.

+ thắng lợi Tốt Động, đẩy quân Minh vào núm bị động.

+ chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang đập rã 10 vạn quân cứu vớt viện khiến cho giặc cùng quẫn tháo chạy về nước.

- Đặc điểm:

+ từ một trận chiến tranh sống địa phương trở nên tân tiến thành cuộc chống chọi giải phóng dân tộc.

+ Suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa tư tưởng nhân nghĩa được đề cao.

+ bao gồm đại phiên bản doanh, địa thế căn cứ địa.

Nguyên nhân thành công và chân thành và ý nghĩa lịch sử

- lý do thắng lợi:

+ Sự chỉ huy tài tình của vua, quan nhà Trần,Lý cùng với những chiến thuật tài giỏi,có bộ tham mưu sáng sủa suốt.

+ Sự kết hợp của nhân dân

- Ý nghĩa kế hoạch sử:

+ cầm lại nền chủ quyền của Tổ quốc

+ Nêu cao tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước của dân tộc

4. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1: Thời tiền Lê, việt nam đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược?

A. Tống.

B. Nguyên.

Xem thêm: Sản Phẩm Của Phản Ứng Nhiệt Phân Kno3 Là, Sản Phẩm Của Phản Ứng Nhiệt Phân Kno3:

C. Minh.

D. Tùy.

Câu 2: Người chỉ huy cuộc đao binh chống quân xâm chiếm Tống (1075-1077) là ai?

A. Lê Hoàn.

B. Lý thường xuyên Kiệt.

C. è cổ Hưng Đạo.

D. Lý Công Uẩn.

Câu 3: Nước Đại Việt dưới thời như thế nào đã bắt buộc đương đầu cùng với cuộc binh cách chống quân xâm lấn Mông –Nguyên?

A. đơn vị Tiền Lê.

B. Công ty Lý.

C. Bên Trần.

D. đơn vị Hồ.

Câu 4: Đến núm kỷ XV, vn rơi vào ách đô hộ của quân xâm lược?

A. Tống.

B. Mông –Nguyên.

C. Minh.

D. Thanh.

Câu 5: Vị thái hậu đã vì quyền lợi dân tộc, khoác áo bào gửi Lê hoàn lên ngôi vua, sẵn sàng cho cuộc binh lửa chống Tống năm 981 là ai?

A. Linh từ bỏ Quốc Mẫu.

B. Dương Vân Nga.

C. Ỷ Lan.

D. Từ bỏ Dũ.

Câu 6: Trong cuộc binh cách chống Tống lần sản phẩm công nghệ hai, kế sách quân sự thiên tài của Lý thường Kiệt là?

A. "Ngồi yêu ngóng giặc không bởi đem quân chặn trước mũi nhọn của giặc".

B. Lập kế vườn không đơn vị trống.

C. Ngăn đánh lương thực và phục vụ hầu cần của giặc.

D. Sử dụng kế li loại gián nội cỗ quân giặc.

Câu 7: Trong các cuộc loạn lạc chống xâm lấn Mông - Nguyên, khiếp thành Thăng Long vẫn mấy lần bị chiếm phần đóng cùng tàn phá?

A. 1 lần.

B. 2 lần.

C. 3 lần.

D. Không xẩy ra giặc chiếm.

Câu 8: Năm 1427, 15 vạn quân cứu vớt viện đơn vị Minh đã bị nghĩa quân Lam Sơn khuấy tan trong trận đánh nào?

A. Giỏi động - Chúc Động.

B. Yêu cầu Trạm.

C. ý trung nhân Đề.

D. đưa ra Lăng - Xương Giang.

Câu 9: Từ nắm kỉ X đến nỗ lực kỉ XV, các vương triều phương Bắc đã triển khai xâm lược việt nam là?

A. Tống, Mông - Nguyên, Minh, Thanh.

B. Tống, Mông Cổ, Minh.

C. Tống, Mông - Nguyên, Minh.

D. Mông Cổ, Nguyên, Minh.

Câu 10: "Ta thà có tác dụng quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc". Câu nói trên là của nhân vật lịch sử dân tộc nào?