Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 9

Bài viết bên dưới đây, KISS English cùng các bạn tổng hợp các dạng viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 9 kèm bài tập. Cùng theo dõi nhé!


Viết lại câu tiếng Anh là dạng bài phổ cập và xuất hiện khá nhiều trong đề thi giờ đồng hồ Anh 9. Nội dung bài viết dưới đây, KISS English sẽ cùng các bạn tổng hợp những dạng viết lại câu tiếng Anh lớp 9 và chỉ ra các lỗi thường gặp khi làm cho dạng bài bác này. Thuộc theo dõi nhé!


Các Dạng Viết Lại Câu giờ Anh Lớp 9

Các Dạng Viết Lại Câu giờ đồng hồ Anh Lớp 9Tại công tác lớp 9, bạn phải học thêm kỹ năng và kiến thức mới tương tự như ôn tập lại không ít kiến thức cũ để có thể tham gia kì thi tuyển chọn vào 10. Dưới đấy là một số dạng viết lại câu chính:

Câu chủ động, câu bị độngSo sánh hơn, hơn nhấtCâu trực tiếp, gián tiếpCâu đảo ngữMệnh đề quan liêu hệ

Ngoài ra, tất cả một số cấu tạo khác ít xuất hiện hơn đã được trình diễn sau.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu tiếng anh lớp 9

Cấu trúc trọng tâm

Câu nhà động, câu bị động

Ví dụ về bài tập câu chủ động bị động:

1/ He opens the door. → The door is opened by him.

2/ I have just cleaned the house → The house has just been cleaned by me.

Bạn rất có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây để nắm rõ những dạng câu nhà động, bị động; cách đổi khác và làm bài tập vận dụng nhé:


Passive Voice (Câu Bị Động) Trong giờ Anh
So sánh hơn, hơn nhất

Ví dụ bài bác tập:

1/ No one in her team is more beautiful than Salim.


→ Salim is the most beautiful in her team.

2/ You are less tall than me.

→ You are less tall than I am.

Tham khảo chi tiết cấu trúc tại:


So Sánh hơn Trong tiếng Anh – kiến thức Cơ phiên bản Và Nâng Cao
Câu trực tiếp, con gián tiếp

Ví dụ bài tập:

1/ “My teacher told us: “Don’t forget to vì this homework”.

→ My teacher told us not to forget to vị that homework.

2/ “Where is the best place to lớn eat pizza?” Hana said.


→ Hana asked me where the best place khổng lồ eat pizza was.

Tham khảo cụ thể hướng dẫn lý thuyết tại:


Chuyên Đề: Câu loại gián Tiếp Trong giờ đồng hồ Anh
Câu hòn đảo ngữ

1/ He hardly bought a new bike when he had an accident.

→ No sooner had he bought a new bike than he had an accident.

2/ The thief ran away.

→ Away ran the thief.

Tham khảo cụ thể lý thuyết tại:


Đảo Ngữ Trong giờ đồng hồ Anh (Quan Trọng)
Mệnh đề quan lại hệ

Ví dụ bài xích tập:

1/ My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.

Xem thêm: Câu Hỏi Của Nguyễn Lan Anh, Tìm 1 Phân Số Bằng Phân Số 57/95

→ My best friend can compose songs which Ly sings very well.

2/ The man is her father. You met him last week.

→ The man whom you met last week is her father.

Tham khảo cụ thể tại:


Mệnh Đề dục tình Trong giờ đồng hồ Anh (Cách Làm)

Cấu trúc khác

Ngoài các cấu tạo trên, bạn cần để ý một số cấu tạo khác như:

Dành bao nhiêu thời gian để triển khai gìS + spend + Khoảng thời hạn + V.ing = It + take + (sb) + Khoảng thời hạn + to + VI spend 1 hour going jogging. = I take 1 hour to go jogging.
Các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)Since, As, Because + S + V + …= Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ingBecause it is raining, I can’t go out. = Because of the rain, I can’t go out.
Các từ, nhiều từ chỉ tương khắc (tuy nhiên)Although/ Though/ Even though + S + V + …= Despite/ In spite of + Noun/ V-ingLan still came khổng lồ visit me although she was very busy. = In spite of being busy, Lan still came lớn visit me.
Cấu trúc quá… để triển khai gìS + be + too + adj/adv + lớn + V= S + be + so + adj + that + S + can’t + VHe is too young to lớn drive a car. = He is so young that he can’t drive a car.
Cấu trúc quá… mang đến nỗi màS + be + so + Adj. + that … = It + be + such + Noun + thatShe is so beautiful that everyone likes her.= She is such a beautiful girl that everyone likes her.
Cấu trúc câu cảm thánS + be + adj = What + a/an + adj + N! = How + adj + N + be!The dress is beautiful.= What a beautiful dress!= How beautiful the dress is!
Không đáng để gia công gìThere’s no point in + Ving = It’s no good/ no use +Ving =It’ not worth + VingThere’s no point in arguing= It’s no good/no use arguing.= It’s not worth arguing.
Cấu trúc the first time/ the last time (lần đầu tiên/ lần cuối cùng)S + last + V2/Ved + time + ago= The last time + S + V2/Ved + was + time + agoWe last got around Hanoi together 3 weeks ago.= The last time we got around Hanoi together was 3 weeks ago.
Cấu trúc mãi cho đến khi…S + didn’t + V (bare) + …. Until … It was not until + … + that + …Nam didn’t bởi homework until his teacher checked homework.= It was not until Nam’s teacher checked homework that he did homework.
Began/ startedS + began/ started + lớn V/ V-ing + ago S + have/has + V3/-ed hoăc been + V-ing + since/for …I started lớn study English 5 years ago.= I have studied English for 5 years.
Nên có tác dụng gì/đã đến lúc buộc phải làm gìS + should/ought to/had better + V … It’s (high/about) time + S + V2/-edYou should study now.= It’s time you studied.
Các câu đề xuất tương đồngShall we + V Let’s + V How/What about + V-ing? Why don’t we + V?Shall we go out tonight?= What about going to the cinema?= Why don’t we go to the cinemat?

Viết Lại Câu giờ đồng hồ Anh Lớp 9 – những Lỗi thường Gặp

Viết Lại Câu giờ Anh Lớp 9 – các Lỗi thường Gặp

Có 2 dạng so với dạng bài tập viết lại câu giờ Anh lớp 9 là trắc nghiệm hoặc trường đoản cú luận.

Các lỗi thường chạm mặt với dạng trường đoản cú luận:

Không nhớ cấu tạo câuViết lại thiếu/thừa nguyên tố câuChưa thay đổi từ sao cho tương xứng với kết cấu câu mới

Với dạng trắc nghiệm:

Phân vân giữa các đáp án gần giống nhauChọn câu trả lời có cấu tạo đúng tuy nhiên nghĩa chưa sát

Vậy, để khắc phục tình trạng trên, họ cần:

Nắm rõ cấu trúc chuyển đổi giữa những trên. Phân chia thời gian ôn tập, làm bài để nhớ kiến thức. Trong quá trình làm còn nếu không nhớ, yêu cầu mở lý thuyết ra ôn lại và sau không ít lần mở ra lý thuyết, có thể chắn các bạn sẽ nhớ nó!

Bạn rất có thể tải tư liệu viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 9 kèm lời giải để tiện ôn tập:

Link download:

https://docs.google.com/document/d/1boq-9pAoMapdPOYslq6Lu_bwFo9p2ggZ/edit

Lời kết

Như vậy, chúng ta đã điểm qua các dạng bài viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 9. Hãy ôn tập hàng ngày và làm bài bác tập vận dụng để thống trị dạng bài xích này bạn nhé! Chúc bạn học tốt!