BÀI TẬP VỀ TO V VÀ VING CÓ ĐÁP ÁN VIOLET

Bạn đã xem: Tổng Hợp bài xích Tập Về lớn V và Ving gồm Đáp Án Violet, siêng Đề Ving tại Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thành lập tại tphcm – dùng Gòn

Bạn đang cân nhắc Tổng Hợp bài Tập Về lớn V với Ving gồm Đáp Án Violet, chăm Đề Ving phải không? như thế nào hãy cùng gamesbaidoithuong.com đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vị nó cực kì thú vị và hay đấy!


Các rượu cồn từ chia To V cùng Ving không khó khăn nhưng thông thường sẽ có sự nhầm lẫn khá nhiều. Gọi được điều này, chúng tôi đã tổng hợp các dạng bài tập về khổng lồ V với Ving có đáp án cho bạn với ước muốn củng nạm kiến thức và tránh những không đúng sót, nhầm lẫn trong quá trình làm bài tập. Bạn hãy tham khảo các bài bác tập về to lớn V và Ving (kèm đáp án) dưới đây nhé!


*


BÀI TẬP VỀ khổng lồ V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia các động từ vào ngoặc sau đây thành dạng khổng lồ V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children lớn school yesterday.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án violet

Đang xem: bài bác tập về khổng lồ v và ving tất cả đáp án violet

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this fan and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) lớn music before _____ (go) lớn bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red di động phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes và shoes.

12. Do you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used lớn ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vày it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm với sửa lỗi không đúng trong câu dưới (nếu có)

1.Yesterday, Minh didn’t want to lớn coming to the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used khổng lồ running a lot but he doesn’t do it usually now.

3. They’re going khổng lồ have a small các buổi tiệc nhỏ celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried khổng lồ avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.

Exercise 3: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

1.It isn’t necessary khổng lồ play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Thanh wastes …

4. Khô hanh said lớn him: “Remember to close all the window and turn off the lights before going out”.

Xem thêm: Tại Sao Phan An Là Ai Mà Được Mệnh Danh Là Đệ Nhất Mỹ Nam Trung Quốc?

➔ khô hanh reminded ___________________________________________.

5. Linh told him: “Don’t forget to lớn repair my bicycle”.

➔ Linh told him ___________________________________.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children khổng lồ school yesterday.

(cấu trúc Suggest + Ving)

2. They decided _____to play____ (play) tennis with us last night.

(cấu trúc Decide + to lớn Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this fan and ____clean___ (clean) the house.

(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to make____ (make) a plan.

(cấu trúc Offer + to lớn Vinf)

5. We required them ___to be_____ (be) on time.

(cấu trúc Require + sb + to lớn Vinf)

6. Kim wouldn’t recommend him ____to go___ (go) here alone.

(cấu trúc Recommend + sb + to Vinf)

7. Before ____going____ (go) to bed, my mother turned off the lights.

(cấu trúc Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) to music before ___going__ (go) to bed.

(cấu trúc “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red smartphone phone last week.

(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her car.

(cấu trúc S + spend + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____to buy___ (buy) the clothes và shoes.

(cấu trúc It takes + sb + time/money + to Vinf…)

12. Bởi vì you have any money ____to pay____ (pay) for the hat?

(cấu trúc Have + to lớn Vinf)

13. Would you like ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu trúc Would you lượt thích + to lớn Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used khổng lồ ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(cấu trúc tobe used to lớn + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____to collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I bởi it?

(cấu trúc Remember + to Vinf)

19. Jim forgot ____sending____ (send) this message last night.

(cấu trúc Forget + Ving)

20. Hung stopped ___to eat___ (eat) meat yesterday.

(cấu trúc Stop + lớn Vinf)

Exercise 2:

1.to coming ➔ to come (want + to Vinf)

2. Running ➔ run (use + lớn Vinf)

3. Celebrating ➔ to lớn celebrate (have + to Vinf)

4. Khổng lồ avoiding ➔ to avoid (try + to lớn Vinf)

5. Post ➔ to lớn post (forget + lớn Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have to play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Thanh 3 hours a day to vì chưng the homework.

➔ Thanh wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Khô giòn reminded lớn close all the window and turn off the lights before going out .

5. Linh told him not lớn repair her bicycle.

Ngoài các bài bác tập về to lớn V và Ving gồm đáp án, học viên thực hành thêm một vài bài tập giờ anh khác: