BÀI TẬP VỀ THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN VÀ TƯƠNG LAI GẦN

Để hiểu được dạng thức cũng như cách áp dụng của 2 thì này, tôi muốn các bạn xem qua đoạn đối thoại ngắn sau, tự trả lời trong trường đúng theo nào thì áp dụng thì Tương lai 1-1 và tương lai gần?


*

Thì sau này đơn & Tương lai sát (The Future Simple & The Near Future) là 2 thì giờ đồng hồ Anh được áp dụng nhiều vào đề thi TOEIC. Chính vì vậy, trong bài học kinh nghiệm này các bạn học thật kỹ và luyện tập bài tập đầy đủ nhé!

1. Khái niệm

Thì tương lai đơn trong giờ anh (Simple future tense) được sử dụng khi không có kế hoạch tốt quyết định làm những gì nào trước khi chúng ta nói. Bọn họ ra ra quyết định tự vạc tại thời khắc nói. Thường sử dụng thì tương lai 1-1 với động từ to lớn think trước nó.

Bạn đang xem: Bài tập về thì tương lai đơn và tương lai gần


Thì tương lai ngay gần (Near future tense) cần sử dụng để mô tả một kế hoạch, dự định cụ thể có thống kê giám sát trong tương lai ko xa. Công thức: S + is/ am/ are + going to lớn + V.

Bạn rất có thể học thêm các bài học kiến thức về thì trong tiếng Anh:


Để phát âm hơn về thi Thì sau này đơn và Tương lai gần chúng ta xem phần Dialog dưới đây của một format luyện thi toeic Part 3. Từ đó cô đang phân tích rõ cho các em phát âm về thì tương lai 1-1 và tương lai gần nhé!The Party 


Martha: I hope you"re right. Listen, I"m going khổng lồ have a các buổi party this Saturday. Would you like to come? 
Martha: Well, a number of people haven"t told me yet. But, Peter and Mark are going khổng lồ help out with the cooking! 

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

THÌ TƯƠNG LAI GẦN

1. Khổng lồ be:

S+ will/shall + be + Adj/noun

Ex: He will probably become a successful businessman

2. Verb:

S+will/shall+V-infinitive

Ex: Ok. I will help you to deal with this.

1. Lớn be: 

S+be going to+be+adj/noun

Ex: She is going to be an actress soon

2. Verb:

S + be going to + V-infinitive

Ex: We are having a buổi tiệc ngọt this weekend


3. Giải pháp sử dụng

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

THÌ TƯƠNG LAI GẦN

1. Diễn tả một ra quyết định ngay tại thời điểm nói (On-the-spot decision)

Ex: 

- Hold on. I‘ll geta pen.

- We will seewhat we can vày to help you.

2. Diễn tả lời dự đoán không tồn tại căn cứ

Ex: 

- People won’t goto dòng yamaha jupiter before the 22nd century.

Xem thêm: Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa Của Từ, Thế Nào Là

- Who bởi you think will getthe job?

3. Signal Words:

I think; I don"t think; I am afraid; I am sure that; I fear that; perhaps; probably

1. Mô tả một kế hoạch, dự định (intention, plan)

Ex:

- I have won $1,000. I am going khổng lồ buya new TV.

- When are you going lớn goon holiday?

2. Diễn đạt một lời dự đoán phụ thuộc vào bằng hội chứng (evidence) ở hiện nay tại

Ex: 

- The sky is very black. It is going to snow.

- I crashed the company car. My quái thú isn’t going to lớn bevery happy!

3. Signal words:

Những evidence ở hiện nay tại


4. Vết hiệu nhận thấy

a. Thì tương lai đơn

Trong câu có những trạng từ chỉ thời gian trong tương lai:

– in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

Trong câu bao gồm động từ bỏ chỉ cách nhìn như:

– think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là

b. Thì sau này gần

Dấu hiệu dìm biết thì tương lai gần bao gồm những trạng tự chỉ thời hạn ở tương lai giống lốt hiệu nhận ra thì tương lai đơn. Nhưng gồm thêm những địa thế căn cứ hay những vật chứng cụ thể.

in + thời gian: vào … nữa (in 5 minutes: vào 5 phút nữa)tomorrow: ngày maiNext day: ngày tớiNext week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

Ex:Tomorrow I am going to visit my parents in domain authority Nang. / sau này tôi đang đi thăm cha mẹ ở Đà Nẵng.

Nếu chúng ta chưa minh bạch được thì sau này gần cùng thì tương lai đối kháng thì nội dung bài viết “So sánh thì tương lai gần cùng thì tương lai đơn” sẽ giúp đỡ bạn giải quyết và xử lý những vướng mắc đang gặp gỡ phải.


Sau đấy là một số phân tích, áp dụng kỹ năng và kiến thức từ bảng đối chiếu trênChúng ta sẽ quay trở lại đoạn đối thoại sau khi các bạn đã phân tích bảng so sánh dưới đây: 
Dialog - The Party  
Martha: What horrible weather today. I"d love khổng lồ go out, but I think it will just continue raining. (Signal word : I think) 
Jane: Oh, I don"t know. Perhaps the sun will come out later this afternoon. (Signal word: perhaps) 
Martha: I hope you"re right. Listen, I"m going khổng lồ have a buổi tiệc nhỏ this Saturday. Would you like to come? (a plan) 
Jane: Oh, I"d love lớn come. Thank you for inviting me. Who"s going khổng lồ come to the party? (intention) 
Martha: Well, a number of people haven"t told me yet. But, Peter & Mark are going lớn help out with the cooking! (Intention) 
Jane: Hey, I"ll help, too! (on-the-spot decision) 
Martha: Would you? That would be great!