Bài Tập Về Gerund And To Infinitive Có Đáp Án

Gerund và Infinitivelà một trong những phần kiến thức đặc biệt trong tiếng Anh. Đây là mục ngữ pháp siêu quan trong giữa những bài thi về TOEIC, IELTS, TOEFL với cả trong tiếp xúc tiếng Anh nữa. Trong nội dung bài viết này, gamesbaidoithuong.com sẽ cung ứng cho chúng ta kiến thức cụ thể về cách sử dụng Gerund và Infinitive. Đặc biệt sẽ có được tổng hợpbài tập về danh hễ từ và cồn từ nguyên mẫuđể chúng ta thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập về gerund and to infinitive có đáp án


I. Gerund (Danh rượu cồn từ)

*
*
*
*
*
*
Bí quyết học gerund và infinitive hiệu quả

1. Học tập tiếng Anh qua lời bài bác hát

Đây là cách được rất nhiều người vận dụng và lấy lại hiệu quả cao, nhất là trong bài toán học thuộc từ mới. Những bài hát bao gồm giai điệu sẽ giúp tăng sự cuốn hút và hào hứng trong quá trình học.

Cách học tập này cũng giúp người học dễ dàng nhớ và nhớ từ lâu hơn so với biện pháp học thông thường.

2. Tham gia khóa học tiếng Anh

Nếu như không tồn tại điều khiếu nại trực tiếp tham gia các lớp học tập tiếng Anh hoặc cần yếu tự học tận nhà thì cách dễ dàng và đơn giản nhất làhọc giờ anh online. Bí quyết học này giúp tín đồ học hoàn toàn có thể chủ đụng về thời gian học và đk học.

Tuy nhiên, vẫn có thể kiểm thẩm tra được hiệu quả học tập của mình.Học trường đoản cú vựng giờ Anhdưới bề ngoài online sẽ giúp người học tập phát âm chuẩn và nhớ từ tương đối lâu hơn. Fan học cũng có thể có động lực rộng trong quá trình học tập.

VI. Bài bác tập

Bài tập 1

Chia đụng từ trong ngoặc làm thế nào để cho đúng

Ali decided that he wanted (1-study) abroad. (2-achieve) his goal, he had many things that he had (3-do) . Firstly he needed (4-improve) his English so he could take the IELTS test. Unfortunately Ali disliked (5-learn) English so this would not be much fun. His friend recommended (6-attend) a school close khổng lồ his house. Ali went lớn look và from what he could see it seemed (7-be) a good school. He didn’t delay (8-register) for a course. He managed (9-get) a good price for the course because they had a special offer on. This was good because he could not afford (10-pay) too much.

Bài tập 2

Chọn đáp án đúng

1. He resented his father….. Him no money in the will.

A. Leaving B. Khổng lồ leave C. Leaving/ to leave

2. She intended …..the work by 7pm.

A. Finishing B. Khổng lồ finish C. Finishing/ to lớn finish

3. She continued ……the medicine for two weeks.

A. Taking B. To lớn take C. Taking/to take

4.He quit …… khổng lồ persuade his friends to lớn go with him.

A. Trying B. Lớn try C. Trying/to try

5. The government discussed ….. The cấp độ of taxes.

A. Reducing B. To lớn reduce C. Reducing/to reduce

6. He started …. An addiction to the drugs.

A. Developing B. To lớn develop C. Developing/to develop

7. He claims…. The best builder in the town.

A. Being B. To lớn be C.Being/ to lớn be

8. Developed countries tend…. The highest levels of obesity.

Xem thêm: Soạn Bài Sông Núi Nước Nam Lớp 7, Soạn Bài Sông Núi Nước Nam

A. Having B. Khổng lồ have C. Having/ Tohave

9. I couldn’t sleep so I tried ….some hot milk.

A.Drinking B. ToDrink C. Drinking/ Todrink

10. She tried… the book on the high shelf but she was too small.

A. Reaching B. ToReach C. Reaching/ Toreach

Bài tập 3

Chia rượu cồn từ trong ngoặc

He had never read much in his life & knew he was weak in this area, so he practiced (1 – read) as much as he could. He hated (2 – write) in English too as his grammar was quite weak so he also planned (3 – practice) writing as many essays as possible. His teachers agreed (4 – check) these for him. As it turned out, Ali actually really enjoyed (5 – study) English. The other students on the course didn’t hesitate (6 – help) Ali and the teachers always offered (7 – assist) him if he was stuck. He kept up his studying for a number of months because he wouldn’t risk (8 – sit) the exam until he was ready.

Bài tập 4

1.They tried… khổng lồ the buổi tiệc nhỏ on time but the bus was delayed.

A. Getting B. Toget C.Getting/ ToGet

2.We tried …. The window, but it was so hot outside it didn’t help.

A.GettingB. TogetC.Getting/ ToGet

3. You should stop ….., it’s not good for your health.

A. Smoking B. To Smoke C. Smoking/to smoke

4. We stopped …..because we were tired.

A.Studying B. Tostudy C. Smoking/to smoke

5. Oh no! I forgot ….milk.

A. Buying B. Tobuy C. Buying/tobuy

6.Please don’t forget ….some juice on your way home.

A. Picking B. Topick up C.Buying/tobuy

7.Please remember …..your homework.A. Bringing B. Lớn Bring C. Bringing/To bring

8.I remember (go) to lớn the beach as a child.

A. Going B. To go C. Going/To go

9.I regret ….you the train has been delayed.

A. Telling B. Khổng lồ tell C. Telling/ khổng lồ tell

10.I don’t fancy …..out tonight.

A. Going B. Lớn go C. Going/ Togo

Bài tập 5

Chia động từ vào ngoặc mang đến đúng

She avoided (tell) him about her plans.I would like (come) to the buổi tiệc ngọt with you.He enjoys (have) a bath in the evening.She kept (talk) during the film.I am learning (speak) English.Do you mind (give) me a hand?She helped me (carry) my suitcases.He decided (study) biology.I dislike (wait).They plan (start) college in the autumn.I promise (help) you tomorrow.We discussed (go) to the cinema, but in the over we stayed at home.She agreed (bring) the pudding khổng lồ the dinner.We hope (visit) Amsterdam next month.She suggested (go) to lớn the museum.

Đáp án

Đáp án bài tập 1

1. Khổng lồ study2. Lớn Achieve3. To lớn Do4. Khổng lồ Improve5. Learning6. Attending7. To be8. Registering9. Lớn get10. To pay

Đáp án bài bác tập 2AACAACBBABĐáp án bài tập 3Writing/ to lớn writeTo practiceTo checkStudyingTo helpTo AssistSittingTo takeĐáp án bài bác tập 4BAAABBBABAĐáp án bài bác tập 5TellingTo ComeHavingTalkingTo speakGivingTo carryTo studyWaitingTo startTo helpGoingTo BringTo vistGoing

Gerund và Infinitive tuy là phần nặng nề nhưng nếu cần mẫn luyện tập thì nó sẽ không là trở ngại gì với các bạn. Hãy ghi nhớ làm bài bác tập thường xuyên và cố gắng sử dụng Gerund – Infinitive trong giao tiếp một phương pháp nhiều nhất rất có thể để ghi nhớ lâu dài nhé. Hy vọng nội dung bài viết này củagamesbaidoithuong.comsẽ hữu dụng với các bạn. Chúc chúng ta học tập vui vẻ.