Bài tập về đại từ nhân xưng tính từ sở hữu

Đại tự nhân xưng cùng tính từ cài là trí thức ngữ pháp dễ tuy thế rất nhiều bạn nhầm lẫn. Hãy luyện tập nhiều hơn nữa với bài tập về đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu được tổng hợp do ieltscaptoc.com.vn dưới đây sau thời điểm chúng ta học xong xuôi tri thức ngữ pháp tiếng Anh về đại từ tải trong tiếng Anh nhé!


1. Lí thuyết về đại tự nhân xưng, tính từ tải và đại trường đoản cú sở hữu

1.1. Đại tự nhân xưng

Đại trường đoản cú nhân xưng là hầu như từ dùng làm xưng hô trong giao tiếp. Ngôi thứ nhất thuộc về người nói, ngôi sản phẩm công nghệ hai nằm trong về người nghe, ngôi thứ tía thuộc về bạn hoặc con vật hoặc đồ vật mà tín đồ nói và người nghe nhắc tới. Đại trường đoản cú nhân xưng được quản lý ngữ nên rất có thể gọi bọn chúng là đại từ công ty ngữ.

Bạn đang xem: Bài tập về đại từ nhân xưng tính từ sở hữu

Đại từ bỏ nhân xưngTân ngữĐại từ làm phản thânĐại trường đoản cú sở hữuTính tự sở hữu

IMeMyselfMine

My

WeUsOurselvesOurs

Our

You (số ít)YouYourselfYours

Your

You (số nhiều)YouYourselvesYours

Your

HeHimHimselfHis

His

SheHerHerselfHers

Her

ItItItselfIts

Its

TheyThemThemselvestheirs

their


*

Lí thuyết về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ, đại từ bỏ sở hữu

Lưu ý:

Khi mong mỏi kêu fan nào kia từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu“YOU, YOU”vì bởi vậy là khôn cùng bất định kỳ sự. Nếu bạn đó là nam, có thể kêuMRso với nam,MRS, hoặcMISShayMsso với nữ.“IT”chỉ sử dụng cho nhỏ vật, vật dụng vật, sự đồ hoặc danh tự trừu tượng, không thời điểm nào dùng để chỉ người. Trong giờ đồng hồ Việt, ta hoàn toàn có thể dùng“NÓ”để chỉ người thứ ba nào đó. Vào trường đúng theo này, trong tiếng Anh, chỉ rất có thể dịch“NÓ”thành“HE”hoặc“SHE”tùy trực thuộc giới tính.

NgôiTiếng AnhPhiên âm

Ngôi thứ nhất số ít: TôiI

/aɪ/

Ngôi đầu tiên số nhiều: bọn chúng tôi, tất cả chúng taWe

/wi:/

Ngôi thứ hai số ít: Ông, bà, anh, chị….You

/ju:/

Ngôi lắp thêm hai số nhiều: các anh, những chị, những bạn…You


/ju:/

Ngôi thứ ba số ít: Anh ấyHe

/hi:/

Ngôi thứ tía số ít: Chị ấyShe

/ʃi:/

Ngôi thứ ba số ít: NóIt

/it/

Ngôi thứ bố số nhiều: Họ, bọn chúng nó, tụi nó…They

/ðeɪ/

1.2. Đại trường đoản cú sở hữu

Người ta cần sử dụng đại từ sở hữu để tránh khỏi đề xuất nhắc lại tính từ mua + danh từ đang đề cập trước đó. Nó bao gồm nghĩa:mine = loại của tôi;yours = dòng của (các) bạn; … vì vậy chúng thay thế cho danh từ. Đừng thời gian nào cần sử dụng cả đại từ mua lẫn danh từ.

Đại trường đoản cú nhân xưngĐại từ sở hữuPhiên âm

Tôi – IMine

/main/

Chúng tôi, vớ cả chúng ta – WeOurs

/aʊəz/

Ông, bà, anh, chị – YouYours

/jɔ:z/

Các anh, các chị, các bạn – YouYours

/jɔ:z/

Anh ấy – HeHis

/hiz/

Chị ấy – SheHers

/hɜ:z/

Nó – ItIts

/its/

Họ, bọn chúng nó, tụi nó… – TheyTheirs


/ðeəz/

Ví dụ:

Tính từ sở hữu khác với đại từ download (nêu trên) tại phần nó té nghĩa đến danh tự chứ không sửa chữa cho danh từ. điện thoại tư vấn là tính từ bỏ sở hữu vì chưng nó trổ tài tính chất sở hữu của người hoặc vật so cùng với danh trường đoản cú đi sau nó.

Đại từ chủ ngữTính tự sở hữu

IMy

WeOur

You (số ít)Your

You (số nhiều)Your

HeHis

SheHer

ItIts

TheyTheir

2. Bài xích tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ cài và đại tự sở hữu

Bài tập

Bài tập 1: hãy chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trốngThis is_____ (my/I) book & that is (your/ you) ______book.Music is______ (I/ my) favourite subject._________ (I/ My) want lớn be a teacher and___ (my/ me) sister wants to lớn be a doctor.Mai likes English but (her/ she) brother doesn’t.(Nam and Lan’s teacher/ Nam & Lan teacher) is very nice and friendly.Hoa’s pencil case ___ (is/ are) blue. (Her/ She) fiends’ pencil cases are violet.(Those student’s school bags/ Those students’ school bags) are very heavy.What is______ (your/ you) father’s job?/ _______ (He/ His) is an engineer.How old______ (are/ is)_____ (your/ you) sister?_______ (She/ Her) is ten years old_______ (The women’s bikes/ The womens’ bikes) are new but_______ (the mens’ bikes/ the men’s bikes) are old.Bài tập 2: Hãy chọn 1 trong 3 cách thực hiện sau để hoàn thành xong câuThe bird sang____ (its/ it/ it’s) happy tune.Listen to____ (her/ hers/ her’s) carefully.__(His/ He/ She) uncle is a doctor. He is a nice person.That old man is kind khổng lồ __ (our/ us/ we).William and Tracy love __ (their/ theirs/ they) dogs so much.

Xem thêm: Cách Viết Phân Số Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất, Cách Đọc Phân Số Trong Tiếng Anh


*

Bài tập về đại tự nhân xưng, tính từ cài đặt và đại từ cài đặt – bài xích tập 2

My car is new but __(her/ hers/ she) is old.The teacher told___ (us/ our/ we) an interesting story.I want to lớn sit between you và __(he/ him/ his).She has an apple in __ (she/ her/ hers) hand.Bob and Ted live near __(them/ their/ they) school.Bài tập 3: Hãy điền một đại từ tương thích vào khu vực trống để hoàn thành xong câu__ am sitting on the sofa.__ are watching TV.Are____from England?__ is going home.____are playing football.__ is a wonderful day today.__ are speaking English.Is_______ Kevin’s sister?__ are swimming in the pool.Are____ in the cinema?Bài tập 4: Điền đại từ phù hợp thay nuốm cho danh từ vào ngoặc……….is dancing. (John)……….is black. (the car)………. Are on the table. (the books)………. Is eating. (the cat)………. Are cooking a meal. (my sister và I)………. Are in the garage. (the motorbikes)………. Is riding his motorbike. (Nick)………. Is from England. (Jessica)………. Has a sister. (Diana)Have ………. Got a bike, Marry?Bài tập 5: Điền đại từ phù hợp vào chỗ trống……….am sitting on the chair.………. Are listening radio.Are………. From Australia?………. Is going school.………. Are cooking dinner.………. Was a nice day yesterday.………. Are watching TV.Is ……….Marry’s sister?………. Are playing in the room.Are ………. In the supermarket?Bài tập 6: Điền vào nơi trống bằng tính từ download hoặc đại tự sở hữuI’ve got a watch. This is _ watch.My friends and I have got sweets. The sweets are _.Mum has got a new bag. That’s _ bag.Peter has got a kite. The kite is _.My brothers have got kites. The bikes are __.Karen has got a dog. That’s __ dog.She has a new cat. It is __.You have a new toy. It is __.The coat belongs khổng lồ me. It is __.The chair belongs khổng lồ Mary. It is __I have a new book. It is __.They have new pillows. It is __.Bài tập 7: Đọc thư điện tử. Chọn hầu hết từ thích hợp và điền vào chỗ trống

Dear Christian,

My name is Emily & I want to be _____ (1) e-pal. I am seven years old & I am from England. My parents are doctors. I _____ (2) two brothers. They are students at the University of London. Have ______ (3) got any brothers or sisters? In my không tính phí time, I go lớn the cinema with my brothers or hang out with my friends. My best friend _____ (4) Selma. _______ (5) mother is from India và her father is from Germany. Please write soon and tell _____ (6) all about you family & friends.

Best wishes,

Emily

1. A. YoursB. Your

C. You

2. A. BeB. Can

C. Have got

3. A. YouB. Your

C. Yours

4. A. AmB. Is

C. Are

5. A. SheB. Hers

C. Her

6. A. IB. Me

C. My


Bài

Bài tập 8

1. (I) _________ sister is ten years old2. (He) _________ eyes are blue

3. (They) _________ oto is red4. (We) _________ dog is white

5. (You) _________ bicycles are old6. (She) _________ house is big

7. (He) _________ father is doctor8. (I) _________ sister is Mary

Bài tập 9: Điền đại tự nhân xưng thích hợp vào nơi trống……asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and……said that is a liquid.Hi Dana! Are……still coming shopping with us tomorrow?My mum studied history at university. …… says……was a really interesting course.Scientists are working hard lớn find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the common cold yet.Adam, do…… think…… should all bring some food with us khổng lồ your party?Dad, do…… know if…… sell computer games in the market?Alice asked me about that book. Did you give……to…….I met Bill today, he went out with……girlfriend.Why does the teacher always give our class many tests? She hates……or something?


*

Bài tập về đại từ nhân xưng, tính từ download và đại từ mua – bài tập 9

They paid Michael chứa cánh a lot of money khổng lồ make this film. They must like……very much.I haven’t seen Adam & Ally for ages. Have you met……recently?I have two brothers and one sister; ……sister is a student.This is where we live. Here is…… house.Those aren’t my brothers’ dogs. …… dogs are big, not small.What’s……name? – I’m Alan.My son told……that I need to stop smoking.

Giải đáp

Bài tập 1This is my book & that is your book.Music is my favourite subject.I want lớn be a teacher & my sister wants to be a doctor.Mai likes English but her brother doesn’t.Nam & Lan’s teacher is very nice & unfriendly.Hoa’s pencil case is blue. Her friends’ pencil cases are violet.Those students’ school bags are very heavy.What is your father’s job?/ – He is an engineer.How old is your sister?/ – She is ten years oldThe women ’s bikes are new but the men ’s bikes are old.Bài tập 2The bird lịch sự its happy tune.Listen khổng lồ her.His uncle is a doctor. He is a nice personThat old man is kind lớn us.William and Tracy love their dogs so much.My car is new, but hers is old.The teacher told us an interesting story.I want lớn sit between you & himShe has an táo bị cắn dở in her handBob and Ted live near their schoolBài tập 3I am sitting on the sofa.We/They are watching TV.Are you/ they from England?He/ She is going home.They are playing football.It is a wonderful day today.We/ They are speaking English.Is she Kevin’s sister?You/ We are swimming in the pool.Are they in the cinema?Bài tập 4He is dancing.It is black.They are on the table.It is eating.We are cooking a meal.They are in the garage.He is riding his motorbike.She is from England.She has a sister.Have you got a bike, Marry?Bài tập 5I am sitting on the chair.We are listening radio.Are you from Australia?He is going school.They are cooking dinner.It was a nice day yesterday.We are watching TV.Is she Marry’s sister?You are playing in the room.Are they in the supermarket?Bài tập 6

1. My2. Ours3. Her

4. His

5. His6. Her7. Hers

8. Yours

9. Mine10. Hers11. Mine

12. Theirs

Bài tập 7

1. B2. C3. A4. B5. C

6. B

Bài tập 8

1. (I) ___My_____ sister is ten years old2. (He) ____His_____ eyes are blue

3. (They) ___Their______ oto is red4. (We) ___Our______ dog is white

5. (You) ____Your_____ bicycles are old6. (She) ____Her_____ house is big

7. (He) ___His____ father is doctor8. (I) ___My______ sister is Mary

Bài tập 9

1. I – he – it2. You3. She – it

4. They

5. You – you6. You – they7. It – her

8. His

9. Us10. Him11. Them

12. My

13. Our14. Their15. Your

16. Me

Trên đây là tổng thể nội dung về bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ cài đặt và đại từ sở hữu. Mời độc giả đọc thêm nhiều tư liệu tiếng Anh cũng giống như các bài bác tập giờ Anh bổ ích tại trang web tienganh365.net. Chúc các bạn học tập xuất sắc và được điểm số cao nhất.

Tham gia cược tại THA BET |may88 | sv88 | sin88 |

b52