BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG

Bài 1

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện vậy 220 V thì mẫu điện chạy qua nó bao gồm cường độ là 341 mA.

Bạn đang xem: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

a. Tính năng lượng điện trở và năng suất của đèn điện khi đó

b. Bóng đèn này được sử dụng như trên, vừa đủ 4 giờ đồng hồ trong một ngày. Tính năng lượng điện năng mà đèn điện tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị jun và số đếm khớp ứng của công tơ điện.

Tóm tắt bài xích 1

(U=220)V

(I=314)mA(=0,314)A

a.(R_đ=?)(P=?)

b.(t=4)h(=14400)s/ngày.

(A=?)trong 30 ngày.

Hướng dẫn giải bài bác 1

a. Điện trở của bóng đèn là:

(R=dfracUI=dfrac2200,314=645)(Ω)

Công suất của đèn điện là:

(P=UI=220.0,341=75)(W)

b. Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong khoảng 30 ngày là:

(A=Pt=74.14400.30=32400000)(J)

Số đếm của công tơ năng lượng điện là:

(A=dfrac324000003600000=9)(số)

Bài 2

Một đoạn mạch tất cả một trơn đèn gồm ghi 6V-4,5W được mắc tiếp nối với một biến hóa trở cùng được đặt vào hiệu điện gắng không thay đổi 9 V (như hình vẽ). Điện trở của dây nối cùng ampe kế là hết sức nhỏ.

*

a. Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế.

b. Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của trở nên trở khi đó.

Xem thêm: Những Thành Tựu Văn Hóa Thời Cận Đại, Lý Thuyết Lịch Sử 11 Bài 7:

c. Tính công của mẫu điện sản ra ở đổi thay trở và ở toàn mạch trong khoảng 10 phút.

Tóm tắt bài 2

Đèn: 6V-4,5W

(U=9)V

a.(I_A=?)

b.(R_b=?)(P_b=?)

c.(t=10)phút(=600)s.

(A_b=?)(A=?)

Hướng dẫn giải bài xích 2

a. Bóng đèn được mắc nối liền với biến đổi trở.

Cường độ cái điện định nấc của đèn là:

(I_đ=dfracP_đU_đ=dfrac4,56=0,75)(A)

Do đèn sáng bình thường nên số chỉ của ampe kế đúng bằng cường độ định nấc của đèn:

(I_A=I_đ=0,75)(A)

b. Hiệu điện nuốm giữa hai đầu trở thành trở là:

(U_b=U-U_đ=9-6=3)(V)

Điện trở của biến chuyển trở khi ấy là:

(R=dfracU_bI_A=dfrac30,75=4)(Ω)

Công suất tiêu thụ của trở nên trở là:

(P_b=dfracU_b^2R_b=dfrac3^24=2,25)(W)

c. Công của chiếc điện sản ra ở đổi thay trở vào 10 phút là:

(A_b=U_bI_At=3.0,75.600=1350)(J)

Công của chiếc điện sản ra sinh hoạt toàn mạch vào 10 phút là:

(A=UI_At=9.0,75.600=4050)(J)

Bài 3

Một đèn điện dây tóc bao gồm ghi 220V-100W và một bàn là bao gồm ghi 220V-1000W thuộc được mắc vào ổ mang điện 220V ở mái ấm gia đình để cả hai cùng vận động bình thường.

a. Vẽ sơ vật mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một năng lượng điện trở và tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch này.

b. Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị chức năng jun và đơn vị kilôoat giờ.