Bài Tập Về Các Thì Trong Tiếng Anh Online

Cùng rèn luyện lại ngữ pháp giờ Anh với 12 loại thì cơ bạn dạng thông qua các cấu trúc thì, nguyên tắc áp dụng thì và những bài tập liên quan.

Bạn đang xem: Bài tập về các thì trong tiếng anh online

*
Ôn tập ngữ pháp 12 thì trong giờ Anh

Chú thích một trong những từ viết tắt:

S (Subject): nhà ngữV (Verb): Động từO (Object): Tân ngữ, nhiều từ chỉ đối tượng bị ảnh hưởng bởi công ty ngữ.N (Noun): Danh từ.Adj (Adjective): Tính từ.Phrase: các từ – Noun Phrase: cụm danh từ.Động từ to lớn be: Am/Is/Are.P.P – Past Participle: thừa khứ phân hễ từ, chia dạng V-ed (động trường đoản cú thường) với V3 (động từ quánh biệt).

Các một số loại đại tự nhân xưng:

Đại từNgôi/số/giốngTạm dịch
INgôi đầu tiên số ítTôi, tao, ta, tớ, mình
WeNgôi trước tiên số nhiềuChúng tôi, chúng ta, bọn chúng tớ, bọn chúng tao, bọn chúng mình
YouNgôi sản phẩm hai số ít và số nhiềuBạn, những bạn, đằng ấy, mày, bọn mày, thương hiệu kia, lũ, đám
HeNgôi thứ tía số ít, chỉ kiểu như đựcAnh ấy, cậu ấy, ông ấy, gã ấy, y, hắn, thằng
SheNgôi thứ cha số ít, chỉ tương đương cáiCô ấy, chị ấy, bà ấy, ả, thị, cổ
ItNgôi thứ ba số ít, không phân giống
TheyNgôi thứ bố số nhiều, không phân giốngChúng nó, họ

1. Thì bây giờ đơn (Present Simple)

Thì hiện tại đơn dùng để miêu tả những hành vi xảy ra ở thời điểm hiện tại, những thói quen, đạo lý và sự thật hiển nhiên.

– Công thức:

+ Đối với hễ từ:

Khẳng định:S + Vs/es + O

Example:+ The sun rises in the East. (Diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên).+ She goes lớn school everyday. (Diễn tả một thói quen).+ My dog eats a lot (Hành động ra mắt thường xuyên).+ Every day, I wake up at 7 a.m. (Thói quen).

Phủ định:S + do/does + not + V + O

Example:+ He does not go lớn school. (Diễn tả một hành vi xảy ra thời điểm hiện tại, lặp đi lặp lại).+ They don’t know how to lớn answer the question. (Hành rượu cồn đang xẩy ra ở thời hiện tại|).+ I do not cook at night. (Diễn tả thói quen).

Nghi vấn:Do/Dose + S + V + O?

Example:+ Do they see the light in that house over there? (Hỏi về một sự việc ở thời điểm hiện tại).+ Does he know how to lớn calculate? (Hỏi về năng lực của người được nói đến trong câu).

Với S là chủ ngữ, gồm các đại từ bỏ nhân xưng: I, You, She, He, We, They, It. Ta bao gồm công thức:

I/You/We/They + V + Object – She/He/It + V(s/es) + ObjectI/You/We/They + vì not (Don’t) + V + O – She/He/It + Does not (Doesn’t) + V + ODo + You/They/We + V + O..? – Does +She/He/It + V + O ?

+ Đối với cồn từ khổng lồ be:

Khẳng định:S + am/is/are + O (Noun)/Adjectives

Example:+ He is tall.+ I am a student at class 7A.+ My dog is a bulldog.

Phủ định:S + am/is/are + not + O (Noun)/Adjectives

Example:+ She is not good at Math.+ They are not happy.+ I am not sad anymore.

Nghi vấn:Am/Is/Are + S + O (Noun)/Adjectives?

Example:+ Are you ok?+ Is she beautiful?

*Chú thích: O (Noun/ Adjective) – biểu đạt những quánh điểm, đặc điểm của một đơn vị là người, đồng vật, sự vật, sự việc.

Tương tự, ta hoàn toàn có thể ghép thêm các chủ ngữ là đại từ nhân xưng vô cùng hễ từ khổng lồ be:

I am (I’m) – You/We/They are (You’re/They’re/We’re) – She/ He/ It is (She’s/ He’s/ It’s)+ OI am + not (I’m not) – You/We/They + are not (You’re/They’re/We’re not) – She/ He/ It + is not (She’s/ He’s/ It’s not)+ OAm I – Is she/he/ it – Are you/we/they + O (Noun/ Adjective)?

– các từ nhận biết: Always, Every, Usually, Often, Sometimes, Never, Generally, Frequently.

Bạn hoàn toàn có thể tra cứu giúp từ vựng tại: https://vdict.com hoặc http://www.oxfordlearnersdictionaries.com

2. Thì hiện tại tại tiếp diễn (Present Continuous)

Thì bây giờ tiếp diễn biểu đạt một hành động đang diễn ra ở hiện tại, kéo dãn dài một thời hạn ở trong khoảng thời gian cụ thể, hoặc một hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần tuy vậy chưa là 1 trong thói quen. Hình như thì hiện tại tại tiếp diễn cũng diễn tả hành rượu cồn sẽ xẩy ra ở tương lai gần.

– Công thức:

Khẳng định:S + am/is/are + V-ing + O

Example:+ The kids are playing soccer now.+ She is always browwing my books and does not remember to lớn pay back+ My mom is coming home.

Phủ định:S + am/is/are + not + V-ing + O

Example:+ They are not cooking now.+ I’m not washing dishes today.

Nghi vấn:Am/Is/Are + S + V-ing + O?

Example:+ Are you staying at Jane’s house?+ Is she living here?+ Am I standing at Destroit street?

Với S là chủ ngữ, gồm các đại từ bỏ nhân xưng I, You, She, He, We, They, It. Ta gồm công thức:

I am (I’m) – You/We/They are (You’re/They’re/We’re) – She/ He/ It is (She’s/ He’s/ It’s)+ V-ing + OI am not (I’m not) – You/We/They are not (You’re/They’re/We’re not) – She/ He/ It is not (She’s/ He’s/ It’s not) + V-ing + OAm I – Is she/he/ it – Are you/we/they + V-ing + O

– các từ thừa nhận biết: Now, At the moment, At the present, At this time…

3. Thì hiện tại xong (Present Perfect)

Thì hiện tại ngừng dùng để diễn đạt hành rượu cồn đã xẩy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra trong vượt khứ. Đây cũng chính là thì miêu tả sự lặp đi tái diễn của 1 hành động trong vượt khứ.

– Công thức:

Khẳng định:S + have/has + V3/V-ed (P.P – Past Participle) + O

Example:+ I have learned English for 6 years.+ She just has got back lớn my place.+ She has lived in here since 1995.+ They have lost their luggage.

Phủ định:S + have/has + not + V3/V-ed (P.P – Past Participle) + O

Example:+ I haven’t seen her since 2000.+ I have not met him for 2 years.+ It has been 15 years since the day we came.

Nghi vấnHave/Has + S + V3/V-ed (P.P – Past Participle) + O?

Example:+ Have you ever talked lớn him?+ Has she been here before?+ Have they known about that kid?+ Have you done your homework yet?

Với S là nhà ngữ, gồm những đại từ nhân xưng I, You, She, He, We, They, It. Ta gồm công thức:

I/You/We/They + Have + V3/V-ed +Object – She/He/It + Has + V3/V-ed + ObjectI/You/We/They + Have not (Haven’t) + V3 + O – She/He/It + Has not (Hasn’t) + V3/V-ed + OHave + You/They/We… + V3/V-ed…? – Has +She/He/It + V3/V-ed…?

– các từ dìm biết: Already, Yet, Not… yet, Just, Ever, Recently, Lately, Since, For, Before…

Since: khẳng định khoảng thời gian từ thời khắc bắt đầu.

For: trong khoảng thời gian, tự lúc bắt đầu cho cho tới bây giờ.

4. Thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

Thì hiện tại dứt tiếp diễn dùng để nhấn khỏe mạnh khoảng thời gian của một hành vi đã xẩy ra trong quá khứ và tiếp tục xảy ra tới hiện tại tại, thậm chí là vào tương lai.

– Công thức:

Khẳng định:S + have/has + been + V-ing + O

Example:+ I have been working in sale for 15 years.+ He has been telling me about it for days.

Phủ định:S + have/has + not + been + V-ing + O

Example:+ They haven’t been knowing that she’s not come back.+ She has not been writing to her regularly for years.

Nghi vấn:Have/Has + S + been + V-ing + O?

Example:+ Who has been cooking? The kitchen looks so mess.+ Have you been sleeping properly?

Với S là nhà ngữ, gồm các đại từ bỏ nhân xưng: I, You, She, He, We, They, It. Ta tất cả công thức:

I/You/We/They + Have + V-ing +Object – She/He/It + Has + V-ing + ObjectI/You/We/They + Have not (Haven’t) + Been + V-ing + O – She/He/It + Has not (Hasn’t) + Been + V-ing + OHave + You/They/We… + Been + V-ing…? – Has +She/He/It + Been + V-ing…?

– các từ dìm biết: Since, For a long time, Almost, Recently, Lately, In recent years, Up until now, So far…

5. Thì quá khứ đơn (Simple Past)

Thì quá khứ đơn miêu tả những hành động đã xảy ra và xong xuôi trong quá khứ, với thời hạn được xác minh cụ thể.

– Công thức:

+ Đối với hễ từ:

Khẳng định:S + V(ed)/ V2 + O

Đưa đụng từ về thể quá khứ với: V-ed (động từ thường)/ V2 (động từ bất quy tắc)

Example: I had a great holiday at my uncle house last summer.

Phủ định:S + did + not + V + O

Example:+ The mèo didn’t ate foods because of sick.+ She didn’t come back last friday.

Nghi vấnDid + S + V + O?

Với S là công ty ngữ, gồm các đại từ nhân xưng I, You, She, He, We, They, It. Ta có công thức:

I/You/We/They/She/He/It + V-ed + OI/You/We/They/She/He/It + Did not (Didn’t) + V + ODid + You/They/We/She/He/It + V + O…?

+ Đối với hễ từ to lớn be: I/You/We/They + were She/He/It + Was

Khẳng định:S + was/were + O

Example:+ They were in London last week.+ I was a bad student at my primary school.

Xem thêm: Từ Vựng, Ngữ Pháp, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 What Time Is It 11

Phủ định:S + was/were + not + O

Example: It wasn’t happen until she came.

Nghi vấn:Was/Were + S + O?

Example:+ Were your hair black?+ Was she sick because of bad weather yesterday?

Tương tự, ta rất có thể ghép thêm những chủ ngữ là đại từ nhân xưng vô cùng động từ Tobe với:

I/ You/ They/ We + were – She/ He/ It + was + S + O (Noun/Adjectives)I/ You/ They/ We + were not ̣̣(weren’t) – She/ He/ It was not (wasn’t) + O.Were I – Was she/he/ it – Were you/we/they + O (Noun/ Adjective)

– các từ thừa nhận biết: Yesterday, Last, Ago, in…(thời gian các năm đổ về trước).

6. Thì thừa khứ tiếp diễn (Past Continuous)

Thì thừa khứ tiếp diễn dùng để diễn tả những hành vi đã xảy ra cùng thời điểm, hoặc hành động đầu tiên hoàn toàn có thể xảy ra sớm hơn cùng đang xẩy ra thì hành vi thứ hai xuất hiện cắt ngang.

– Công thức:

Khẳng định:S + was/were + V-ing + O

Example:+ While I was slepping on the bus, the thiefs stole my wallet. (Diễn tả một sự việc ra mắt thì có hành vi khác xen vào).+ While they were doing housework, she came.+ Jane was just making a cake for her family.

Phủ định:S + was/were + not + V-ing + O

Example:+ He was not contacting khổng lồ me at 7 p.m last night. (Nhấn mạnh cốt truyện quá trình, xác minh rõ khoảng thời gian ra mắt sự việc).+ In the 1990s, people were not using thiết bị di động phone like today that much.

Nghi vấn:Was/Were + S + V-ing + O?

Example:+ Were you expecting any visitors?+ Excuse me, were you busying?+ Was she staying here all night? (Hỏi về hành động có thể diễn ra vào một khoảng thời hạn ở vượt khứ)+ Were you being here when she came?

Với S là công ty ngữ, gồm những đại từ nhân xưng: I, You, She, He, We, They, It. Ta có công thức:

I/ You/ They/ We + were + V-ing + O –  She/ He/ It was + V-ing + OI/ You/ They/ We + were not + V-ing + O –  She/ He/ It + was not+ V-ing + OWere I – Was she/he/ it – Were you/we/they + V-ing +O

– những từ nhận biết: While, When…

7. Thì quá khứ xong (Past perfect)

Thì quá khứ hoàn thành dùng để miêu tả những hành động đã xảy ra và hoàn thành trong vượt khứ, trước một hành vi khác đã và đang xảy ra và đã ngừng trong thừa khứ.

– Công thức:

Khẳng định:S + had + V3/V-ed (P.P – Past Participle) + O

Example:+ She had left when i came.+ Before finished homework, I had drunk a cup of hot milk.

Phủ định:S + had + not + V3/V-ed (P.P – Past Participle) + O

Example:+ I had not known him until he told me.+ Kris had never been to lớn the movie theater before.

Nghi vấnHad + S + V3/V-ed (P.P – Past Participle) + O?

Example:+ Had you eaten the cake before I came back home?+ How long had you been lived here?

Với S là công ty ngữ, gồm các đại từ nhân xưng: I, You, She, He, We, They, It. Ta bao gồm công thức:

I/You/We/They/ She/He/It + Had + V3/V-ed (P.P – Past Participle) + OI/You/We/They/ She/He/It + Had not (Hadn’t) + V3/V-ed (P.P – Past Participle) + OHad + You/They/We/ She/He/It… + V3/V-ed (P.P – Past Participle) + O?

– những từ dấn biết: After, Before, As soon as, By the time, When, Already, Just, Since, For…

8. Thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn (Past perfect Continuous)

Thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn dùng để làm nhấn to gan lớn mật khoảng thời gian của một hành động đã xảy ra trong thừa khứ, ngừng trước một hành động khác đã và đang xảy ra và ngừng trong khoản thời gian quá khứ đó.

– Công thức:

Khẳng định:S + had + been + V-ing + O

Example:+ She had been cleaning the house until he visited her place.+ I had been waiting for many hours before get in the plane.+ By the time I got back from school, my cát had been waiting for me for a while.

Phủ định:S + had + not + been + V-ing + O

Example: They had not been staying in thủ đô new york before their visa was out of date.

Nghi vấn:Had + S + been + V-ing + O?

Example: Had she been waiting here by the time we came?

I/You/We/They/ She/He/It + Had + Been + V-ing +ObjectI/You/We/They/ She/He/It + Had not (Hadn’t) + Been + V-ing + OHad + You/They/We/ She/He/It + Been + V-ing + O?

– những từ thừa nhận biết: Until then, by the time, Before, After…

*
Cấu trúc và phương pháp dùng các thì trong giờ đồng hồ Anh

9. Thì tương lai (Future Simple)

Thì tương lai cần sử dụng để mô tả những hành vi sẽ ra mắt ở tương lai, kĩ năng xảy ra cao.

– Công thức:

Khẳng định:S + will/shall + V + O

Example:+ It will rain.+ She will come lớn our house tommorrow.+ I will go to the zoo tomorow.+ She will help me to bởi vì this case on the next time we cooperate.

Phủ định:S + will/shall + not + V + O

Example:+ We won’t go lớn the cinema tonight.+ My mom won’t be happy if I have a bad score.+ My dog won’t bark at night.

Nghi vấn:Will/Shall + S + V + O?

Example:+ Shall we go?+ Will they bring a cát came with?

Với S là chủ ngữ, gồm những đại từ bỏ nhân xưng: I, You, She, He, We, They, It. Ta gồm công thức:

I/You/We/They/ She/He/It + will + V +OI/You/We/They/ She/He/It + will not (won’t)/ shall not (shan’t) + V + OWill/Shall + You/They/We… + V + O?

– các từ dấn biết: Tomorow, Next, Then…

♦ THÌ TƯƠNG LAI GẦN: Đây là dạng thì tương lai dùng để diễn đạt những hành động chỉ là dự tính và không chắc chắn sẽ xẩy ra trong tương lai, kĩ năng xảy ra thấp hơn vậy thì tương lai.

– Công thức:

Khẳng định:S + am/is/are + going to lớn + V + O

Example: + The sky looks so grey, it is going to rain anyway. + I am going to have a trip on this summer vacation. + They are going to have a plan this weekend.

Phủ định:S + am/is/are + not + going lớn + V + O

Example: + I am not going to lớn join this party. + As discussed, we are not going to hire more employees. + Shen is not going khổng lồ buy this bag. + I am not going to fulfill my homework today.

Nghi vấn:Am/Is/Are + S + going to + V + O?

Example: + Are you going to go with us? + Is she going to lớn deal this case? + Are you going khổng lồ play with me again?

Tương từ bỏ với S là nhà ngữ, gồm những đại từ bỏ nhân xưng: I, You, She, He, We, They, It. Ta gồm công thức:

I am (I’m) – You/We/They are (You’re/We’re/They’re) – She/He/It is (She’s/He’s/It’s) going khổng lồ + VI am (I’m) – You/We/They are (You’re/We’re/They’re) – She/He/It is (She’s/He’s/It’s) + not going to lớn + VAm I – Are + You/They/We – Is she/he/it + going khổng lồ + V + O?

Phân biệt khi sử dụng will/shall và be going to:

– với will/shall: Chỉ dùng cho trường thích hợp tiên đoán, bảo đảm điều này chắc hẳn rằng sẽ xảy ra, kế hoạch chắc chắn rằng sẽ triển khai trong 1 thời gian khẳng định ở tương lai. Hoặc sử dụng để miêu tả hành hễ tự nguyện, không ép buộc.

– cùng với be going to: cần sử dụng cho ngôi trường hợp gửi ra các dự định nhưng không chắc chắn rằng sẽ thực hiện, đầy đủ trường đúng theo bị ép buộc thực hiện.

10. Thì tương lai tiếp tục (Future Continuos)

Thì tương lai tiếp nối dùng để diễn đạt những hành vi sẽ xẩy ra ở một thời điểm nào kia ở trong tương lai, tuy vậy chưa khẳng định được thời gian ra mắt cụ thể.

– Công thức:

Khẳng định:S + will/shall + be + V-ing + O

Example:+ Next week, We will be having an exam.+ You will be standing here when they came.+ She will be going study abroad one day.

Phủ định:S + will/shall + not + be + V-ing + O

Example:+ I won’t be following what you said anymore.+ She won’t be staying here next week.

Nghi vấn:Will/Shall + S + be + V-ing + O?

Example:+ Will she be sitting next to me?+ Shall we be waiting for her until she comes?

Với S là nhà ngữ, gồm những đại từ nhân xưng: I, You, She, He, We, They, It. Ta gồm công thức:

I/You/We/They/ She/He/It + will/shall be + V-ing +OI/You/We/They/ She/He/It + will not (won’t)/ shall not (shan’t) + be + V-ing + OWill/Shall + You/They/We/ She/ He/ It + be + V-ing + O?

– những từ dấn biết: In the future, Next year, Next time, Soon…

11. Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)

Tương lai xong dùng để miêu tả một hành vi sẽ xẩy ra ở tương lai và hoàn thành trước một hành vi khác sinh hoạt tương lai.

– Công thức:

Khẳng định:S + will/shall + have + V3/V-ed (P.P – Past Participle)

Example:+ By next november, I will have received my diploma.+ When I take this job, I will have received the salary.+ By the time my sister will have finished her graduation, I will fly lớn London.

Phủ định:S + will/shall + have + not + V3/V-ed (P.P – Past Participle)

Example:+ She won’t have not lived in here by the time you get back from you business trip.+ They shan’t have stayed tonight.

Nghi vấn:Will/Shall + S + have + V3/V-ed (P.P – Past Participle)?

Example:+ Shall we have come when they leave?+ Will you have taken the thử nghiệm at school?

Với S là nhà ngữ, gồm những đại từ nhân xưng: I, You, She, He, We, They, It. Ta có công thức:

I/You/We/They/ She/He/It + will/shall + have+ V3/V-ed (P.P – Past Participle) + OI/You/We/They/ She/He/It + will/shall + have not (haven’t)+ V3/V-ed (P.P – Past Participle) + OWill/Shall + You/They/We/ She/ He/ It + have + V3/V-ed (P.P – Past Participle) + O ?

– những từ nhấn biết: By the time, Prior to…

12. Thì tương lai kết thúc tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

Thì tương lai kết thúc tiếp diễn được sử dụng để nhấn mạnh khoản thời hạn của một hành vi sẽ xảy ra ở tương lai, tính liên tiếp của hành động này và sẽ xong xuôi trước một hành vi khác, cũng trở nên xảy ra làm việc tương lai.

– Công thức:

Khẳng định:S + will/shall + have been + V-ing + O

Example:+ We will have been living in this house for 10 years by next week.+ I will have been getting married for 2 yeas by the kết thúc of this week.+ My mom will have been cooking for me by the time I’m going home.

Phủ định:S + will/shall + have been + not + V-ing + O

Example:+ She won’t have been working in here in January.+ They won’t have been taking part in this competition anymore.

Nghi vấn:Will/Shall + S + have been + V-ing + O?

Example: How long will you have been studying when you graduate?

Với S là nhà ngữ, gồm các đại tự nhân xưng: I, You, She, He, We, They, It. Ta gồm công thức:

I/You/We/They/ She/He/It + will/shall + have+ been + V-ing + OI/You/We/They/ She/He/It + will/shall + have not (haven’t)+ been + V-ing + OWill/Shall + You/They/We/ She/ He/ It + have been+ V-ing + O?