ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM 2022

- Chữ số tận cùng của 1 tổng bằng chữ số tận thuộc của tổng những chữ số hàng đối chọi vị của các số hạng vào tổng ấy.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 5 năm 2022

- Chữ số tận cùng của một tích bằng chữ số tận thuộc của tích các chữ số hàng đơn vị của những thừa số vào tích ấy.

- Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 gồm chữ số tận cùng bởi 5.

- Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 bao gồm chữ số tận cùng bởi 5.

Tích a x a ko thể tất cả tận cùng bằng 2, 3, 7 hoặc 8.

Ví dụ 1: 

a) giả dụ tổng của 2 số tự nhiên và thoải mái là một số ít lẻ, thì tích của chúng có thể là một số lẻ được không?

b) nếu tích của 2 số thoải mái và tự nhiên là 1 số ít lẻ, thì tổng của chúng có thể là một số ít lẻ được không?

c) “Tổng” với “hiệu” hai số tự nhiên có thể là số chẵn, cùng số cơ là lẻ được không?

Lời giải:

a) Tổng hai số thoải mái và tự nhiên là một số lẻ, vì thế tổng đó bao gồm 1 số chẵn và một số ít lẻ, vì thế tích của bọn chúng phải là một trong những số chẵn (Không thể là một trong những lẻ được).

b) Tích hai số thoải mái và tự nhiên là 1 số ít lẻ, bởi vậy tích đó có 2 quá số rất nhiều là số lẻ, cho nên vì vậy tổng của chúng phải là 1 trong số chẵn(Không thể là một số lẻ được). 

c) đem “Tổng” cộng với “hiệu” ta được 2 lần số lớn, có nghĩa là được 1 số chẵn. Vậy “tổng” với “hiệu” buộc phải là 2 số cùng chẵn hoặc thuộc lẻ (Không thể một số là chẵn, số cơ là lẻ được).

Ví dụ 2:

Không bắt buộc làm tính, kiểm tra hiệu quả của phép tính dưới đây đúng tốt sai?

a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.

c, 5674 x 163 = 610783

Lời giải

a, kết quả trên là sai vì chưng tổng của 5 số lẻ là một trong những số lẻ.

Xem thêm: So Sánh Cpu Intel Thế Hệ 8, 9 Và 10, Bộ Vi Xử Lý Intel Core I5 Thế Hệ 8

b, kết quả trên là sai do tổng của các số chẵn là một trong số chẵn.

c, kết quả trên là sai do tích của 1số chẵn với bất kỳ 1 số nào thì cũng là một trong những chẵn.

Dạng 2: tra cứu số vừa đủ cộng

Bài 1: tra cứu trung bình cộng của những số lẽ tất cả 3 chữ số?

Số lẻ gồm 3 chữ số là tự 101 cho 999.

Vậy TBC những số lẽ đó là: (101+ 999): 2 = 550

Bài 2: tìm kiếm TBC các số chẵn gồm 2 chữ số?

Số chẵn tất cả 2 chữ số là tự 10 đến 98.

Vậy TBC những số chẵn kia là: (10 +98): 2 = 54

Bài 3: Tìm TBC những số lẽ nhỏ dại hơn 2012?

Các số lẽ sẽ là từ 1; 3; 5; 7;….. Mang lại 2011.

Vậy TBC các số lẽ là: (2011+1): 2= 1006

Bài 4: Tìm TBC toàn bộ các số từ bỏ nhiên tiếp tục từ 1; 2; 3 … đến 2013?

TBC là: (2013 + 1 ): 2 = 1007

Bài 5: một lớp học gồm 30 HS bao gồm tuổi trung bình là 10. Nếu như tính thêm cả cô giáo thì tuổi TB của cô và 30 HS là 11. Tính tuổi của cô?

Tổng số tuổi của 30 HS là: 30 x 10 = 300

Tổng tuổi của cô ý và 30 HS là: 31 x 11 = 341

Tuổi cô giáo là: 341 – 300 = 41

Bài 6: Biết TBC của 2 số là 185 với số lớn hơn số nhỏ nhắn 24 đối chọi vị. Tìm 2 số đó?

*** Tổng 2 số đó là: 185 x 2 = 370

Số bé là: (370 – 24 ): 2= 173

Số lớn là: 370 – 173 = 197

Dạng 3: Dạng bài toán tìm 2 số từ bỏ nhiên vừa lòng điều kiện.

Bài 1: Tìm 2 số lẽ liên tục có tổng là 1444?

Số bé là: 1444: 2 – 1 = 721 Số bự là: 721 + 2 = 723

Bài 2: Tìm 2 số từ bỏ nhiên thường xuyên có tổng là 215?

Số bé nhỏ là: (215 – 1): 2 = 107 Số lớn là: 215 – 107 = 108

Bài 3: tra cứu số tự nhiên và thoải mái A; Biết A lớn hơn TBC của A và các số 38; 42; 67 là 9 đối chọi vị?

TBC của 4 số là: (38 + 42 + 67 + 9): 3 = 52 .

Vậy A là: 52 + 9 = 61

Bài 4: Tìm số thoải mái và tự nhiên B; Biết B LỚN hơn TBC của B và các số 98; 125 là 19 đơn vị chức năng ?

*** TBC của 3 số là: (98 + 125 + 19 ): 2 = 121

Vậy B là: 121 + 19 = 140

Bài 5: Tìm số thoải mái và tự nhiên C; biết C BÉ hơn TBC của C và các số 68; 72; 99 là 14 đơn vị ?

TBC của 3 số là: <(68 + 72 + 99) – 14>: 3 = 75

Vậy C là: 75 – 14 = 61

Bài 6: Tìm 2 số tự nhiên biết số béo chia đến số nhỏ bé được yêu quý là 3 dư 41 với tổng của hai số sẽ là 425?

- Ta gồm số nhỏ nhắn bằng 1 phần; số khủng 3 phần (số thương) tổng số phần: 3 + 1 = 4

- Số nhỏ xíu = (Tổng - số dư): số phần Số bé nhỏ là: (425 - 41): 4 = 96

- Số bự = Số nhỏ nhắn x yêu mến + số dư Số khủng là: 96 x 3 + 41 = 329

Bài 7: Tìm 2 số tự nhiên biết số bự chia cho số nhỏ xíu được yêu quý là 2 dư 9 với hiệu của nhị số đó là 57 ?

- Ta gồm số bé xíu bằng 1 phần; số béo 2 phần (số thương) Hiệu số phần: 2 -1 = 1

- Số nhỏ bé = (Hiệu - số dư) : số phần Số nhỏ bé là: (57 - 9): 1 = 48

- Số lớn = Số nhỏ bé x yêu thương + số dư Số khủng là: 48 x 2 + 9 = 105

Bài 8: Tìm 2 số biết yêu thương của chúng bằng hiệu của bọn chúng và bằng 1,25?

Đổi số thương ra phân số thập phân, rút gọn buổi tối giản. Đổi 1,25 = 125/100 = 5/4

Vậy số nhỏ bé = 4 phần, số mập 5 phần (Toán hiệu tỉ) Hiệu số phần: 5 - 4 = 1

Số mập = (Hiệu: hiệu số phần) x phần số lớn Số lớn: (1,25: 1) x 5 = 6,25

Số bé = Số lớn - hiệu Số bé: 6,25 - 1,25 = 5

Bài 9: tìm kiếm 2 số gồm tổng của chúng bởi 280 cùng thương bọn chúng là 0,6?

Đổi số yêu mến ra phân số thập phân, rút gọn về tối giản: Đổi 0,6 = 6/1 =3/5

Vậy số bé xíu = 3 phần, số bự 5 phần (Toán tổng tỉ): toàn bô phần: 5 + 3 = 8

Số béo = (tổng: toàn bô phần) x phần số lớn: Số lớn: (280: 8) x 5 = 175

Số bé = Tổng - số lớn: Số bé: 280 - 175 = 105

Bài 10: Tìm nhì số thoải mái và tự nhiên có tổng là 2013 và giữa bọn chúng có 20 số tự nhiên và thoải mái khác?

Hiệu của 2 số đó là: 20 x 1 + 1 = 21

Số lớn: (2013 + 21) : 2 = 1017

Số bé: 2013 - 1017 = 996

Bài 11: Tìm nhị số bao gồm tổng bằng 2011 cùng giữa chúng có tất cả 9 số chẵn?

Hiệu của 2 số đó là: 9 x 2 + 1 = 19

Số lớn: (2011 + 19): 2 = 1015

Số bé: 2011 - 1015 = 996

Bài 12: Tìm hai số tất cả tổng bởi 2009 và giữa chúng có tất cả 5 số lẻ?

Hiệu của 2 số kia là: 5 x 2 + 1 = 11

Số lớn: (2009 + 11): 2 = 1010

Số bé: 2009 - 1010 = 999

Bài 13: Tìm nhì số chẵn có tổng bởi 210 với giữa chúng gồm 18 số chẵn khác?

Hiệu của 2 số kia là: 18 x 2 + 2 = 38

Số lớn: (210 + 38): 2 = 124

Số bé: 210 - 124 = 86

Bài 14: Tìm hai số lẻ có tổng bởi 474 cùng giữa bọn chúng có toàn bộ 37 số lẻ khác?

Hiệu của 2 số đó là: 37 x 2 + 2 = 76

Số lớn: (474 + 76): 2 = 275

Số bé: 474 - 275 = 199

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 17: Tổng của 2 số là 504. Nếu rước số đầu tiên nhân cùng với 4, số vật dụng hai nhân 5 thì tích của chúng bằng nhau. Tra cứu 2 số đó?

- Ta rước số nhân trước tiên làm tử cùng lấy số nhân thiết bị hai có tác dụng mẫu

- Ta có: số vật dụng hai = 4/5 số trước tiên (Giải theo toán tổng - tỉ) nếu như biết hiệu là hiệu - tỉ .