Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 2

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 4 VBT toán 5 bài bác 2 : Ôn tập : đặc thù cơ bạn dạng của phân số với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Rút gọn các phân số

(eqalign& 18 over 30 = .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,36 over 27 = .....cr & 64 over 80 = .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45 over 35 = ..... cr )

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và chủng loại số cùng phân chia hết đến số tự nhiên nào lớn hơn (1).

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 2

- phân tách tử số và chủng loại số cho số đó.

Cứ làm cho như thế cho đến khi nhận ra phân số buổi tối giản.

Lời giải chi tiết:

(displaystyle 18 over 30 = 18:6 over 30:6 = 3 over 5) ; (displaystyle 36 over 27 =36:9 over 27:9= 4 over 3) ;

(displaystyle64 over 80 =64:8 over 80:8=8 over 10=8:2 over 10:2= 4 over 5) ; 

(displaystyle 45 over 35 =45:5 over 35:5= 9 over 7 )


bài bác 2


Video khuyên bảo giải


Quy đồng chủng loại số nhị phân số

a) ( displaystyle 4 over 5 ) và ( displaystyle 7 over 9 ) ; ( displaystyle;MSC = .....;;;4 over 5 = .....;7 over 9 = .....)

b) ( displaystyle 5 over 6) và ( displaystyle 17 over 18)

c) ( displaystyle 3 over 8) và ( displaystyle 7 over 12)

Lưu ý: MSC là viết tắt của “Mẫu số chung”.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 3: Kể Về Ngày Tết Ở Quê Em Hay Chọn Lọc, Top 10 Bài Kể Về Ngày Tết Ở Quê Em Hay Nhất

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu mã số nhì phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và chủng loại số của phân số trước tiên nhân với mẫu số của phân số đồ vật hai.

- Lấy tử số và chủng loại số của phân số máy hai nhân với mẫu số của phân số lắp thêm nhất.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle 4 over 5 ) và ( displaystyle 7 over 9 )

MSC: (45) ;

( displaystyle 4 over 5 = 4 imes 9 over 5 imes 9 = 36 over 45;;;;;;quad ) ( displaystyle7 over 9 = 7 imes 5 over 9 imes 5 = 35 over 45.)

b) ( displaystyle 5 over 6) và ( displaystyle 17 over 18)

MSC: (18) ;

( displaystyle 5 over 6 = 5 imes 3 over 6 imes 3 = 15 over 18) ; giữ nguyên phân số (displaystyle 17 over 18.)

c) ( displaystyle 3 over 8) và ( displaystyle 7 over 12) 

MSC: (24) ;

( displaystyle 3 over 8 = 3 imes 3 over 8 imes 3 = 9 over 24;;;;;;quad) ( displaystyle7 over 12 = 7 imes 2 over 12 imes 2 = 14 over 24)


 a) Nối cùng với phân số bằng (displaystyle 2 over 5) (theo mẫu) :

*

b) Nối cùng với phân số bởi (displaystyle 12 over 18) (theo mẫu) :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù cơ bạn dạng của phân số :

Nếu nhân cả tử và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số đã cho.Nếu chia hết cả tử số và chủng loại số của một phân số mang đến cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Ta bao gồm :

(dfrac25 =dfrac2 imes 25 imes 2 = dfrac410 ) ; (dfrac25 =dfrac2 imes 65 imes 6 = dfrac1230 ).

(dfrac25 =dfrac2 imes 55 imes 5 = dfrac1025 )

Vậy ta có công dụng như sau :

*

b) Ta bao gồm :

(dfrac1218 =dfrac12:618:6 = dfrac23 ) ; (dfrac1218 =dfrac12:218:2 = dfrac69 )