Bài tập tìm x lớp 3 học kì 2

Toán lớp 3 kiếm tìm x là dạng toán tương đối hay, gồm sự kết hợp, linh hoạt giữa các phép nhân phân chia cộng trừ. Những con cùng gamesbaidoithuong.com khám phá bài học tập này nhé!Để học xuất sắc toán lớp 3 search x, các em đề xuất nắm chắc những kiến thức, luật lệ của phép nhân, chia, cộng, trừ từ đó áp dụng vào giải các bài toán.Thường xuyên ôn tập và củng cụ kiến thức. Đây đang là nền tảng gốc rễ để các em đoạt được môn toán sinh hoạt bậc học tập tiếp theo.

Bạn đang xem: Bài tập tìm x lớp 3 học kì 2

1. Giới thiệu về dạng toán lớp 3 tìm kiếm x

1.1 tra cứu x là gì?

Tìm x là dạng toán đi tìm giá trị của ẩn x trong phép tính.

Ví dụ: tìm x biết

a) x + 5035 = 7110

x = 7110 - 5035

x = 2075

b) x : 27= 63

x = 63x 27

x = 1701

1.2 các kiến thức đề nghị nhớ

*

2. Các dạng bài tập toán lớp 3 search x

2.1. Dạng 1: tìm kiếm x vào tổng, hiệu, tích, yêu đương của số ví dụ ở vế trái - số nguyên làm việc vế phải.

2.1.1. Phương pháp làm:Bước 1: nhớ lại quy tắc, vật dụng tự của phép cộng, trừ, nhân, chiaBước 2: tiến hành tính toán2.1.2. Bài xích tập

Bài 1: tìm quý giá của x biết

a) 1264 + x = 9825

b) x + 3907 = 4015

c) 1521 + x = 2024

d) 7134 - x = 1314

e) x - 2006 = 1957

Bài 2: tìm cực hiếm của X biết

a) X x 4= 252

b) 6 x X = 558

c) X : 7 = 103

d) 256 : X = 8

2.1.3. Bài giảiBài 1

a) 1264 + x = 9825

x = 9825 - 1264

x = 8561

b) x + 3907 = 4015

x = 4015 - 3907

x = 108

c) 1521 + x = 2024

x = 2024 - 1521

x = 503

d) 7134 - x = 1314

x = 7134- 1314

x = 5820

e) x - 2006 = 1957

x = 1957 + 2006

x = 3963

Bài 2

a) X x 4= 252

X = 252 : 4

X = 63

b) 6 x X = 558

X = 558 : 6

X = 93

c) X: 7 = 103

X = 103x 7

X = 721

d) 256 : X = 8

X = 256 : 8

X = 32

2.2. Dạng 2: vấn đề có tổng, hiệu, tích, mến của một số ví dụ ở vế trái - biểu thức làm việc vế phải

2.2.1. Phương thức làm:Bước 1: nhớ lại quy tắc tiến hành phép tính nhân, chia, cộng, trừBước 2: tiến hành phép tính cực hiếm biểu thức vế buộc phải trước, kế tiếp mới thực hiện bên tráiBước 3: Trình bày, tính toán2.2.2. Bài xích tập

Bài 1: tìm x biết:

a) x : 5 = 800: 4

b) x : 7 = 9 x 5

c) X x 6 = 240 : 2

d) 8 x X = 128 x 3

e) x : 4 = 28 + 7

g) X x 9 = 250 - 25

Bài 2: tìm x biết

a) x + 5 = 440: 8

b) 19 + x = 384 : 8

c) 25 - x = 120 : 6

d) x - 35 = 24 x 5

2.2.3. Bài bác giải

Bài 1

a) x : 5 = 800: 4

x : 5 = 200

x = 200x 5

x = 1000

b) x : 7 = 9 x 5

x : 7 = 45

x = 45 x 7

x = 315

c) X x 6 = 240 : 2

X x 6 = 120

X = 120 : 6

X = 20

d) 8 x X = 128 x 3

8 x X = 384

X = 384 : 8

X = 48

e) x : 4 = 28 + 7

x : 4 = 35

x = 35 x 4

x = 140

g) X x 9 = 250 - 25

X x 9 = 225

X = 225 : 9

X = 25

Bài 2:

a) x + 5 = 440: 8

x + 5 = 55

x = 55 - 5

x = 50

b) 19 + x = 384 : 8

19 + x = 48

x = 48 - 19

x = 29

c) 25 -x = 120 : 6

25 - x = 20

x = 25 - 20

x = 5

d) x- 35 = 24 x 5

x - 35 = 120

x = 120 +35

x = 155

2.3. Dạng 3: search x có vế trái là biểu thức nhị phép tính và vế phải là một vài nguyên.

Xem thêm: Meta Nghĩa Là Gì - Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Tên Meta

2.3.1. Phương pháp làm:Bước 1: ghi nhớ lại kỹ năng và kiến thức phép cùng trừ nhân chiaBước 2: thực hiện phép cộng, trừ trước rồi mới thực hiện phép phân chia nhân sauBước 3: Khai triển và tính toán2.3.2. Bài xích tập

Bài 1: tìm kiếm x, y biết

a) 403 - x : 2 = 30

b) 55 + x : 3 = 100

c) 75 + X x 5 = 100

d) 245 - X x 7 = 70

2.3.3. Bài giải

Bài 1

a) 403 - x : 2 = 30

x : 2 = 403 - 30

x : 2 = 373

x = 373x 2

x = 746

b) 55 + x : 3 = 100

x : 3 = 100 - 55

x : 3 = 45

x = 45 x 3

x = 135

c) 75 + X x 5 = 100

X x 5 = 100 - 75

X x 5 = 25

X = 25 : 5

X = 5

d) 245 - X x 7 = 70

X x 7 = 245 - 70

X x 7 = 175

X = 175 : 7

X = 25

2.4.Dạng 4: search x có vế trái là 1 trong những biểu thức hai phép tính - vế nên là tổng hiệu tích thương của hai số.

2.4.1. Phương thức làm:Bước 1: ghi nhớ quy tắc đo lường và thống kê phép cùng trừ nhân chiaBước 2: đo lường giá trị biểu thức vế cần trước, tiếp nối rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần tính toán trước so với phép cùng trừBước 3: Khai triển và tính toán2.4.2. Bài tập

Bài 1:Tìm x biết

a) 375 - x : 2 = 500 : 2

b) 32 + x : 3 = 15 x 5

c) 56 - x : 5 = 5 x 6

d) 45 + x : 8 = 225 : 3

Bài 2: tìm y biết

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

2.4.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 375 - X : 2 = 500 : 2

375 - X : 2 = 250

X : 2 = 375 - 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 - 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 - X : 5 = 5 x 6

56 - X : 5 = 30

X : 5 = 56 - 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 - 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Bài 2

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

125 - X x 5 = 50

X x 5 = 125 - 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x8 = 550

Xx 8 = 550 - 350

Xx 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

135 - X x3 = 30

Xx 3 = 135 - 30

Xx 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

153 - X x 9 = 126

X x 9 = 153 - 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

2.5. Dạng 5: tìm x bao gồm vế trái là 1 biểu thứccó dấu ngoặc đối kháng - vế bắt buộc là tổng, hiệu, tích, thương của nhị số.

2.5.1. Phương pháp làmBước 1: nhớ lại quy tắc đối với phép cùng trừ nhân chiaBước 2: thống kê giám sát giá trị biểu thức vế cần trước, tiếp đến mới triển khai các phép tính bên vế trái. Ngơi nghỉ vế trái thì tiến hành ngoài ngoặc trước vào ngoặc sau2.5.2. Bài xích tập

Bài 1: tra cứu x biết

a) (x - 3) : 5 = 34

b) (x + 23) : 8 = 22

c) (45 - x) : 3 = 15

d) (75 + x) : 4 = 56

Bài 2: Tìm y biết

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

2.5.3. Bài xích giải

Bài 1

a) (x - 3) : 5 = 34

(x - 3) = 34 x 5

x - 3 = 170

x = 170 +3

x = 173

b) (x + 23) : 8 = 22

x + 23 = 22 x 8

x + 23 = 176

x = 176 - 23

x = 153

c) (45 - x) : 3 = 15

45 - x = 15 x 3

45 - x = 45

x = 45 - 45

x = 0

d) (75 + x) : 4 = 56

75 + x = 56 x 4

75 + x = 224

x = 224 - 75

x = 149

Bài 2

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

(X - 5) x 6 = 48

(X - 5) = 48 : 6

X - 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

(47 - X) x 4 = 124

47 - X = 124 : 4

47 - X = 31

X = 47 - 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 - 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 - 13

X = 29

Học giỏi toán lớp 3 tra cứu x sẽ giúp đỡ các em có công dụng tư duy tốt. Là nền tảng đặc biệt giúp các em học toán ở hầu như bậc học tập cao hơn. Ngoài ra phụ huynh, học viên có thể bài viết liên quan các khóa học toán tại vuhoc.vn để cố kỉnh chắc con kiến thức, hiểu bài bác và nhớ lâu bền hơn đối với những dạng toán.