Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1

New Words a. Look at the pictures & write the words. B. Fill in the blanks using the phrases in Task a. Reading a. Read Rachel’s blog post & choose the best title. B. Now read and answer the questions. Grammar: Unscramble the sentences. Writing Answer the questions using your own ideas.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1


New Words a

a. Look at the pictures & write the words.

(Nhìn tranh với viết từ tương ứng.)

*

Lời giải chi tiết:

1. Make vlogs: làm nhật ký kết dạng video

2. Play online games: chơi trò chơi trực tuyến

3. Build models: xây dựng mô hình

4. Read comics: đọc truyện tranh

5. Bake cakes: nướng bánh

6. Collect soccer stickers: thu thập nhãn dán nhẵn đá


New Words b

b. Fill in the blanks using the phrases in Task a.

(Điền vào ô trống sử dụng những cụm từ tại đoạn a.)

1. Frank like stories with pictures & reads a lot. His hobby is reading comics.

(Frank ưa thích những câu chuyện có hình hình ảnh và đọc khôn cùng nhiều. Sở thích của anh ấy là hiểu truyện tranh.)

2. Carol creates videos and post them on the internet. Her hobby is ________.

3. James likes sports. He likes collecting things, too. His hobby is_________.

4. Tom likes cooking & he likes making sweet food. His hobby is ________.

5. Leo really likes making planes, trains, & boats. His hobby is________.

6. Tina likes using different characters to lớn compete against people on the internet. Her hobby is ________.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Reading comics

2. Making vlogs

3. Collecting soccer stickers

4. Baking cakes

5. Building models

6. Playing online games

2. Carol creates videos và post them on the internet. Her hobby is making vlogs.

(Carol tạo video clip và đăng bọn chúng trên mạng. Sở trường của cô ấy là làm nhật kí dạng video.)

3. James likes sports. He likes collecting things, too. His hobby is collecting soccer stickers.

(James yêu thích thể thao. Anh ấy đều thích sưu tầm hầu như thứ . Sở thích của anh ấy là thu thập nhãn dán láng đá.)

4. Tom likes cooking và he likes making sweet food. His hobby is baking cakes.

(Tom say đắm nấu ăn uống và anh ấy ham mê làm đồ ăn ngọt. Sở thích của anh ấy là nướng bánh.)

5. Leo really likes making planes, trains, and boats. His hobby is building models.

(Leo thực sự thích chế tạo máy bay, tàu hỏa và thuyền. Sở trường của anh ấy là tạo ra mô hình.)

6. Tina likes using different characters to compete against people on the internet. Her hobby is playing online games.

(Tina yêu thích sử dụng những nhân vật khác biệt để đối đầu với mọi người ở trên mạng. Sở trường của cô ấy là chơi trò chơi trực tuyến.)


Reading a

a. Read Rachel’s blog post và choose the best title.

(Đọc bài đăng nhật kí trực tuyến của Rachel và chọn tiêu đề tuyệt nhất.)

1. Why Hobbies Are Fun

2. Why I lượt thích Playing Online Games

Playing online games is my hobby & I began playing games when I was eight years old. I play online with my friends at school. Now, we are playing a game called Pinecraft. In this game, we can grow trees và then use the wood from the trees lớn build houses & other things. It"s very popular and a lot of fun to do. I spend about two hours a day playing online. I think it"s a good way lớn relax. It"s also another way khổng lồ have fun & hang out with my friends. I can see them every day in the game. My parents say it"s OK lớn play online as long as I vì chưng my homework first.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Lý do sở yêu thích lại độc đáo

2. Nguyên nhân tôi thích chơi trò giải trí trực tuyến

Chơi trò chơi trực tuyến đường là sở trường của tôi và tôi bước đầu chơi nó khi tôi 8 tuổi. Tôi nghịch trực tuyến đường với bằng hữu của tôi ngơi nghỉ trường. Bây giờ, cửa hàng chúng tôi đang nghịch một trò chơi mang tên là Pinecraft. Vào trò chơi này, shop chúng tôi có thể trồng cây và tiếp đến sử dụng mộc từ cây để xây nhà và mọi thứ khác. Nó rất thông dụng và không hề ít điều thú vị để làm. Tôi dành khoảng tầm hai giờ hàng ngày để chơi trực tuyến. Tôi nghĩ đó là 1 trong những cách giỏi để thư giãn. Đó cũng là 1 trong cách khác để vui chơi và giải trí và đi chơi với bạn bè của tôi. Tôi có thể nhìn thấy họ hàng ngày trong trò chơi. Bố mẹ tôi nói rằng có thể chơi trực tuyến đường miễn là tôi làm bài bác tập về bên trước.

Lời giải chi tiết:

The best title is: 2.Why I like Playing Online Games

(Tiêu đề hay độc nhất là: 2. Why I lượt thích Playing Online Games)

Thông tin: “Now, we are playing a game called Pinecraft”/ “I think it"s a good way to relax. It"s also another way to lớn have fun và hang out with my friends. I can see them every day in the game”

(Bây giờ, cửa hàng chúng tôi đang đùa một trò chơi có tên là Pinecraft/ Tôi nghĩ về đó là 1 trong cách giỏi để thư giãn. Đó cũng là một trong cách khác để vui chơi giải trí và đi dạo với bằng hữu của tôi. Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy họ mỗi ngày trong trò chơi.)

=> Rachel reviews rõ tên trò chơi bạn ấy đang chơi và lí do chúng ta ấy đùa nó vày vậy title số 2 là giỏi và tương xứng nhất.


Reading b

b. Now read & answer the questions.

(Bây giờ đọc và trả lời câu hỏi.)

1. When did Rachel start playing online games?

(Khi như thế nào Rachel ban đầu chơi trò đùa trực tuyến?)

_______________________________

2. Who does Rachel play with?

(Cô ấy chơi cùng với ai?)

_______________________________

3. What can you grow in Pinecraft?

(Chúng ta có thể trồng gì trong Pinecraft?)

_______________________________

4. How long does Rachel spend each day playing online?

(Rachel dành thời gian bao lâu mỗi ngày để chơi game trực tuyến?)

_______________________________

5. What must Rachel vì before she can play online?

(Rachel phải làm cái gi trước khi cô ấy rất có thể chơi trò chơi trực tuyến?)

_______________________________

Lời giải chi tiết:

1. She began playing online games when she was eight years old.

(Cô ấy ban đầu chơi lúc cô ấy tám tuổi.)

Thông tin: “I began playing games when I was eight years old.”

(Tôi bắt đầu chơi nó lúc tôi 8 tuổi.)

2. She plays with her friends.

Xem thêm: Free Ghost Download For Windows 10 32Bit, Download Ghost Win 10 32Bit

(Cô ấy đùa cùng với những người dân bạn của cô.)

Thông tin: “I play online with my friends at school”

(Tôi đùa trực con đường với bằng hữu của tôi ngơi nghỉ trường)

3. We can grow trees và then use the wood from the trees to lớn build houses & other things.

(Chúng ta rất có thể trồng cây và tiếp nối sử dụng mộc từ cây để xây nhà ở và gần như thứ khác.)

Thông tin: In this game, we can grow trees & then use the wood from the trees to lớn build houses và other things. 

(Trong trò đùa này, bạn có thể trồng cây và tiếp nối sử dụng mộc từ cây để xây nhà và phần nhiều thứ khác.)

4. She spends about two hours a day playing online.

(Cô ấy dành riêng khoản hai giờ hàng ngày để chơi.)

Thông tin: “I spend about two hours a day playing online”.

(Tôi dành khoảng chừng hai giờ hàng ngày để chơi trực tuyến.)

5. She must vì her homework first.

(Cô ấy đề xuất làm bài bác tập về bên trước.)

Thông tin: “My parents say it"s OK lớn play online as long as I do my homework first”.

(Cha người mẹ tôi nói rằng có thể chơi trực đường miễn là tôi làm bài tập về đơn vị trước.)


Grammar

Unscramble the sentences.

(Sắp xếp lại các câu sau.)

1. Do/do/What/your/free/in/time?/you. 

What bởi you vì in your không tính tiền time?

(Bạn làm cái gi vào thời gian rảnh rỗi?)

2. Bake/cakes/l/Saturdays./on

__________________________________

3. You/build/Do/models/sister?/your/with

__________________________________

4. Plays/on/Molly/weekends./soccer/the

__________________________________

5. Her/in/What/your/does/free/sister/do/time?

__________________________________

Phương pháp giải:

Thì lúc này đơn mô tả thói quen: bạn cũng có thể dùng thì bây giờ đơn để nói tới các thói quen và các sự việc xảy ra thường xuyên

Khẳng định:

I/You/We/They/ S(số nhiều) + V nguyên thể, ko chia

He/ She/ It/ N riêng/ S(số ít) + V(s/es)

Phủ định:

I/ You / We/ They/ S(số nhiều) + don’t +V nguyên thể

He/ She/ It/ S(số ít) + doesn’t + V nguyên thể

Nghi vấn:

Do you/we/they/S(số nhiều) + V nguyên thể ?

Does he/she/it/S(số ít) + V nguyên thể?

Câu hỏi với Wh/H – questions

Wh/H+ do/does + S( số ít/ số nhiều) + V nguyên thể?

Lời giải bỏ ra tiết:

2. I bake cake on Saturday.

(Tôi nướng bánh vào lắp thêm 7.)

3. do you build models with your sister?

(Bạn có xây dựng mô hình cùng cùng với chị gái của doanh nghiệp không?)

4. Molly plays soccer on the weekends

(Molly chơi bóng đá vào thời điểm cuối tuần.)

5. What does your sister vì in her không tính tiền time?

(Chị gái bạn làm cái gi vào thới gian thanh nhàn rỗi?)


Writing

Answer the questions using your own ideas.

(Trả lời các câu hỏi bằng ý tưởng phát minh của riêng rẽ bạn.)

1. What does your friend do in his/ her không tính phí time?

(Bạn của doanh nghiệp làm gì vào thời gian nhàn nhã của anh ấy/ cô ấy?)

2. What bởi vì you do in your free tine?

(Bạn làm gì vào thời gian rảnh rỗi?)

Phương pháp giải:

Sử dụng thì hiện nay tai solo để viết. đề xuất viết tự hai cho 3 câu, rất có thể sử dụng các từ nối như and (và), so (vì thế), moreover (hơn nữa),………

Lời giải đưa ra tiết:

1. I have a friend. Her name is Kate. In her free time, she often builds models. She often spends about one or two hours a day building her models. Now, she has fifteen models & they look very cool. Sometimes, she gives me one of her models as a gift.

(Tôi gồm một fan bạn. Thương hiệu cô ấy là Kate. đầy đủ lúc thảnh thơi rỗi, cô thường xây dừng mô hình. Cô thường xuyên dành khoảng tầm một hoặc nhị giờ hàng ngày để desgin các mô hình của mình. Bây giờ, cô ấy bao gồm mười lăm cái quy mô và bọn chúng trông cực kỳ tuyệt. Đôi khi, cô ấy khuyến mãi tôi trong những mô hình của cô ấy ấy như 1 món quà.)

2. When I have free time, I lượt thích to read comic books. It helps me relax & laugh after a hard studying day at school. I"m excited to lớn see the illustrations in the book. Moreover, I also learn a lot of interesting lessons when I read comic books, such as friendship, kindness,…..

(Khi nhàn hạ rỗi, tôi thích đọc truyện tranh. Nó giúp tôi thư giãn và cười sung sướng sau một ngày tiếp thu kiến thức vất vả làm việc trường. Tôi rất yêu thích khi xem hồ hết hình hình ảnh minh họa trong sách. Rộng nữa, tôi cũng học tập được không ít bài học độc đáo khi đọc truyện tranh, ví dụ như tình bạn, lòng tốt,…..)