BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 11

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (89.21 KB, 7 trang )


ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 THEO TỪNG UNIT

UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU?

I. Complete the words:

1. To__tha__he 2. F__v__r 3. E__rac__e 4.__tom__chac__e 4. P__in5. S__re t__roat 6. Fl__ 7. H__ad__che 8. __atte__ 9. S__ou__d10. C__rry 11. B__cka__he 12. D__nt__st 13. W__ll 14. Do__to__

Đáp án:

1. Toothache 2. Fever 3. Earache 4.stomachache 4. Pain

5. Sore throat 6. Flu 7. Headache 8. Matter 9. Should

10. Carry 11. Backache 12. Dentist 13. Well 14. Doctor

II. Read và match:

1. What’s the matter with you? a. She shouldn’t eat a lot of sweets. 1.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 unit 11

2. Phái nam has a toothache. B. I have a headache. 2.


(2)

Đáp án:

1 - b; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - c; 6 - h; 7 - f; 8 - gIII. Put the words in order to make sentences:1. What’s /your /the /with/ matter/ mother/?

………2. I/ a /throat/ sore /have/

.………3. Eat /I /speak /can/ not/ or/

.………4. You /doctor/ should/ to/ the /go/

.………5. Eat/ You /shouldn’t /ice-cream.

………6. Khổng lồ /should/ go /the/ He /dentist/

.………7. Should/ Mr. Tuan/ a/ take /rest/

.………8. He / heavy /carry /shouldn’t/ things/


(3)

………

10. School / Mai / bad /come/ lớn /can’t /because/ she/ cold /has/ a/………

11. Well/ I /feel /don’t/.

………12. I /get/ you/ will /well /hope/ soon/

.………
13. My /backache /has/ grandfather /a/

………14. I’m /health /sorry /to /about/ hear/ very/ your/

………15. What’s/ your /the /with /matter /sister/?

………Đáp án:

1 - What"s the matter with your mother?2 - I have a sore throat.

3 - I can not speak or eat.


(4)

7 - Mr. Tuan should take a rest.8 - He shouldn"t carry heavy things.

9 - quan went lớn the doctor because he had a headache.10 - Mai can"t come to lớn school because she has a cold.11 - I don"t feel well.

12 - I hope you wil get soon well. 13 - My grandfather has a backache.

14 - I"m very sorry to hear about your health. 15 - What"s the matter with your sister?

IV. Complete the sentences with the following words:

Sore throat – backache – headache – toothache – stomach ache – fever

1. Trung had a ... Last week. He couldn’t speak.

2. Phái mạnh went lớn the dentist yesterday because he had a ... .3. Quan tiền is in bed và feels very hot. He had a ... .

Xem thêm: Tiểu Sử Cáp Anh Tài Giọng Ca, Thông Tin, Tiểu Sử Về Ca Sĩ Cáp Anh Tài

4. Phong’s grandpa has a ... . He can’t carry heavy things.5. Trung had a ... Last night because he ate too much at dinner.Đáp án: 1 - sore throat; 2 - toothache; 3 - fever; 4 - backache; 5 - stomach acheV. Make sentences as the examples.


(5)

...2. How/ Nam & Quan/ feel? (cold)

...3. How/ you/ feel? (thirsty)

...4. How/ they/ feel? (hungry)

...5. How/ workers/ feel? (tired)

...Đáp án:

1 - How does Lan feel? - She feels hot.


2 - How bởi vì Nam & Quan feel? - They feel cold.3 - How vì you feel? - I feel thirsty.

4 - How bởi vì they feel? - They feel hungry.5 - How bởi vì the workers feel? - They feel tired. VI. Find the odd one out:

1. A. Cough b. Weak c. Headache d. Sore throat

2. A. Sunburn b. Toothache c. Earache d. Unhealthy

3. A. Sick b. Temperature c. Tired d. Weak


(6)

5. A. Sleep b. Happy c. Live d. Smile

6. A. Feel b. Healthy c. Well d. Tired

7. A. Fat b. Big c. Matter d. Small

8. A. Fever b. Dentist c. Nurse d. Doctor

Đáp án: 1 - b; 2 - d; 3 - b; 4 - d; 5 - b; 6 - a; 7 - c; 8 - aVII. Find & correct the mistake:

1. Last week my family move for a new house. 2. What’s the matter of you, Lan?

3. Don’t stay up so early, it’s bad for your health.

4. He has strong trắng teeth because he brush his teeth regularly.
5. She should goes to lớn bed early.

6. My father have a sore throat.

7. What didn’t nam go khổng lồ school yesterday?8. Where are you yesterday?

9. We are going to lớn visited our teachers.

10. She can’t speak because she has an sore throat.Đáp án:


(7)

4 - brush thành brushes5 - goes thành go6 - have thành has7 - What thành why9 - visited thành visit10 - an thành a

Mời các bạn đoc tham khảo thêm tài liệu ơn tập tiếng Anh lớp 5 khác như:Ơn tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 theo từng Unit: />

Luyện thi tiếng Anh lớp 5 trực tuyến: />


Tài liệu liên quan


*
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ CÁC BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC CÓ ĐÁP ÁN MÔN KHOA SỬ ĐỊA LỚP 4 MỚI NHẤT CẤP TIỂU HỌC. 42 527 0
*
tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 11: WHAT THE MATTER WITH YOU? 7 756 1
*
Unit 11 whats the matter with you 2 646 1
*
Đề thi chọn đội tuyển học sinh xuất sắc tỉnh vòng I năm 2014-2015 môn chất hóa học 9 - chống GD&ĐT Thanh Chương (có đáp án) 12 387 0
*
Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh vòng I năm 2014-2015 môn hóa học 9 - chống GD&ĐT Thanh Chương (có đáp án) 12 313 0
*
giai bai tap sgk tieng anh lop 5 chuong trinh moi unit 11 whats the matter with you 10 220 0
*
giai bai tap sbt tieng anh lop 5 chuong trinh moi unit 11 whats the matter with you 10 176 0
*
Unit 11: whats the matter with you ( Tieng ANh 5) 32 201 0
*
Đề thi lựa chọn học sinh tốt cấp tỉnh môn Toán 12 năm học tập 2013-2014 – Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo hải dương (Có đáp án) 6 43 0
*
Trắc Nghiệm Hóa 12 bài xích 27: Nhôm với Hợp chất Của Nhôm bao gồm Đáp Án - chất hóa học Lớp 12 - Thư Viện học Liệu 11 521 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(11.95 KB - 7 trang) - cài Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What"s the matter with you? - bài bác tập giờ Anh 5 theo từng Unit tất cả đáp án
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×