BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN LỚP 7 CÓ ĐÁP ÁN

Chúng ta hay tập trung không hề ít vào định hướng mà quên đi câu hỏi thực hành trong các bài tập. Bởi vì thế, trong bài bác học lúc này không chỉ đề cập lại các kiến thức tương quan đến thì vượt khứ 1-1 mà các dạng bài xích tập giữa trung tâm liên quan cho thì này được đào sâu hơn. Hi vọng chúng ta hoàn thành những bài tập về thì thừa khứ đơn và kiểm tra lại lời giải ngay phía bên dưới nhé!

*

Bài tập về thì quá solo và lời giải

A.THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE TENSE)

– Thì vượt khứ đơn sử dụng nhằm diễn đạt một hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ với đã hoàn thành ngay tại thời điểm này trong vượt khứ, không còn liên quan lại gì mang đến hiện tại.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 7 có đáp án

– Thì quá khứ sử dụng để biểu đạt sự thiệt đúng về quá khứ.

– Thì quá khứ dùng để chỉ hành vi chen ngang, con gián đoạn.

– Thì quá khứ thường dùng để làm kể chuyện hoặc viết truyện.

B. Lốt hiệu phân biệt thì vượt khứ đơn.

 Thì thừa khứ đơn đơn giản và dễ dàng và có tương đối nhiều dấu hiệu nhận ra khi trong câu có những từ sau:

-Yesterday (ngày hôm qua), ago (trước đây)

– Last + Nchỉ thời hạn

– in + time (trong thừa khứ)

– When, S + was/were

– From … lớn …

C. Cấu tạo của thì vượt khứ đơn.

Câu khẳng định:

S + Ved/cột 2…

Câu lấp định:

S + didn’t + Vinf…

Câu nghi vấn:

Did + S + Vinf…

Answer: Yes, S + did.

No, S + didn’t

D. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN.

Exercise 1: Chuyển những động tự sau thanh lịch dạng bất quy tắc sinh sống thì thừa khứ.

Go ➔ _________

Tobe ➔ _________

Become ➔ _________

Begin ➔ _________

Catch ➔ _________

Forget ➔ _________

Lay ➔ _________

Say ➔ _________

Run ➔ _________

Write ➔ _________

Exercise 2: bài xích tập phân tách động từ ngơi nghỉ thì quá khứ đơn.

1.I (watch) _______ “Harry Potter” 3 years ago.

2. Kim (pass) _____ the exam because she (learn) ______ very hard.

3. Hoang (go) _____ lớn Korea lớn see his grandparents yesterday.

4. They (not/drink) ______ anything because they (not/be) ______ thirty.

5. My mother (buy) ______ a chicken và some vegetables yesterday.

6. She (feel) ______ so tired that she (go) _____ straight to bed.

7. _____ he (hear) _____ the news this morning on TV?

8. Minh (arrive) ________ late và (miss) _______ the bus.

9. Tom (clean) _______ his room before school yesterday.

10. His father (turn) _______ off the TV after the news.

Xem thêm: Newest Methods To Activate Windows 8 /8, Windows 8 Product Keys 100% Working Activation

11. Last month, she __________ (visit) Hoan Kiem lake in Hanoi with her parents.

12. Minh and Tony _________ (see) dolphins and turtles at ABC aquarium in Nha Trang.

13. They _________ (think) the drink was wonderful in this restaurant.

14. A: What ________ you _________ (do) last Monday?

B: I _________ (prepare) lunch with my mother.

15. She ________ (lend) my notebook, but she still gives back.

16. Phong sometimes ___________ (wear) glasses for reading books.

17. _________ she _________ (buy) a new blue máy vi tính 6 years ago?

18. Her friend ___________ (spend) all his money last month.

19. His uncle _________ (build) the bridge with his friend last year.

20. They _________ (sleep) badly last night.

Exercise 3: bài tập điền tự và chia động trường đoản cú vào những câu.

Complain Buy Spend Take Decide Cost Rush

1.Her neighbours ________ to lớn us about the noise that her family made yesterday.

2. Tuan _______ lớn give up smoking 4 months ago.

3. Last week, nam giới ______ a new car. Now it belongs to someone else.

4. They _____ a lot of money last week. They _____ $50 for a new dress.

5. Phong _____ because he wasn’t in a hurry.

Exercise 4: bài xích tập tìm cùng sửa lỗi sai.

1.Mary was cleaning the vase when she dropt it.

2. My family leaved France and moved to lớn a small village.

3. 3. Before Jim rings at his door, she had been looking for a parking space for about five minutes.