Bài tập thì hiện tại đơn nâng cao

Nội dung chính trong bài bác viết

1. Sơ lược triết lý thì lúc này đơn2. Bài xích tập thì hiện tại đơn tự cơ phiên bản đến nâng cao có đáp án

Thì bây giờ đơn (Simple Present) không thực sự cực nhọc như nhiều người dân nghĩ. Để nằm lòng ngữ pháp căn bạn dạng này. Thuộc Patado ôn luyện thông qua những dạng bài tập thì lúc này đơn sau đây. Đừng quên soát sổ đáp án bên dưới để reviews mức độ gọi về ngữ pháp này ra làm sao nữa chúng ta nhé. Cùng thực hành thực tế thành thạo bài tập Simple Present tức thì thôi nào!

1. Sơ lược lý thuyết thì lúc này đơn

Thì hiện tại đơn (Present Simple) là một trong những trong 12 thì cơ bạn dạng trong giờ Anh (bài tập những thì trong tiếng anh).

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn nâng cao

1.1. Cấu trúc thì hiện tại đơn

Cấu trúc của bây giờ đơn được phân loại ra thành 3 loại: câu khẳng định, câu bao phủ định với câu nghi vấn.

Loại câuĐộng trường đoản cú thườngĐộng trường đoản cú “to be”
Dạng câu Khẳng địnhS + V(s/es)

Nếu: S = I/ you/ we / they / N số những thì V làm việc dạng nguyên mẫu.

Nếu S = He/ she/ it/ N số ít thì V sinh sống dạng V(s/es

S + Tobe + N/AdjNếu S = I thì Tobe là “am”

Nếu S = he / she / it /N số ít thì Tobe là “is”

Nếu S = They /we / you/ N số các thì Tobe là “are”

Dạng câu tủ địnhS + do/does + not + V (nguyên mẫu)S + Tobe ( Am/is/are) + not + N/Adj
Dạng câu Nghi vấnDo/does + S + V(nguyên mẫu)?Trả lời: 

Yes, S + do/doesNo, S + don’t/doesn’tWH_ + Do/does + S + V(nguyên mẫu)?
Tobe ( Am/is/are) + S + N/Adj?

Trả lời: 

Yes, S + am/is/areNo, S + am/isn’t/aren’tWH_ + Tobe ( Am/is/are) + S + N/Adj?

*

Cấu trúc thì lúc này đơn


1.2. Phương pháp sử dụng lúc này đơn vào từng trường hợp vắt thể

Hiện trên đơn có khá nhiều cách sử dụng trong từng trường hòa hợp khác nhau. Để hiểu thêm chi tiết, bạn đọc kỹ quá những cách áp dụng sau và nuốm chắc nhé.

Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc một hành động lặp đi lặp lại trong sinh hoạt.Tom always goes to office at 7.30 am.
Diễn đạt phần lớn trạng thái xẩy ra trong hiện tại.He is student at Le Hong Phong high school.
Diễn đạt một chân lý hay 1 sự thật hiển nhiên.The sun sets in the West.
Diễn đạt một sự việc hay hành vi có tính chất lặp đi lặp lại thường xuyên.John plays basketball every Saturday.
Diễn đạt một vấn đề được ra mắt theo kế hoạch thông qua thời khóa biểu.The flight departs from Ho chi Minh at 10:50 và arrives in xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan at 14:30.

1.3. Các dấu hiệu giúp nhận thấy thì hiện tại đơn

Dấu hiệu nhận thấy hiện tại đơn trải qua những trạng từ bỏ chỉ tần suất: usually, always, often, sometimes, never, every (day,year,…) Hoặc rất có thể nhận biết qua những trạng trường đoản cú như: a day/ week/ month/ year; Once/ twice/ three times/ four times;…

Chi ngày tiết được trình bày trong bảng bên dưới đây:

TừNghĩa
AlwaysLuôn luôn
UsuallyThường
OftenCũng tức là thường tuy nhiên với mức độ thấp hơn usually
SometimesThỉnh thoảng
RarelyHiếm khi
SeldomRất hiếm
NeverKhông bao giờ
Every dayHàng ngày
Every weekHàng tuần
Every monthHàng tháng
Once a weekMột tuần một lần
Once a monthMột mon một lần

⇔ Chú ý: Thường đầy đủ trạng từ chỉ tần suất này được đứng trước động từ thường, che khuất trợ rượu cồn từ và động từ khổng lồ be trong câu.

2. Bài tập thì hiện tại đơn trường đoản cú cơ bạn dạng đến cải thiện có đáp án

Cách sớm nhất có thể để bạn có thể học ở trong và núm chắc ngữ pháp Simple Present. Không hề việc gì hoàn hảo và tuyệt vời nhất hơn khi làm những dạng bài xích tập thì bây giờ đơn một giải pháp nhuần nhuyễn. Tham khảo và xong xuôi những câu bài tập sau đây.

A. Bài xích tập thì bây giờ đơn cơ bản

Bài tập 1: Điền trợ hễ từ dạng tủ định I _________ lượt thích coffee. She _________ play ping-pong in the afternoon. She _________ go to office at midday. We _________ do the exercise on weekends. The train _________ arrive at 9.30 p.m. My sister _________ finish work at 10pm. My friends _________ live in a small house. The dog _________ lượt thích him.
*

Thực hành bài bác tập thì lúc này đơn


Bài tập 2: chia động tự “to be” làm thế nào cho đúng My cát ……………… big. He ……………… a teacher. They ……………… ready to get married. My life ……………… so interesting. I always go out with my friends every weekend. My wife………………from Florida. I ……………… from Viet Nam. They ………………(not/be) late. Amanda & Jane (be)……………… good partners. ……………… (he/be) a actor? Her younger brother (be) ………………seven years old. John và Tom (be)………………my dogs.

Xem thêm: 6 Mẫu Giấy Mời Họp Phụ Huynh Đầu Năm, Mẫu Giấy Mời Họp Phụ Huynh Đầu Năm 2022

Bài tập 3: Viết lại câu mang đến đúng Amanda/ not/ wake up late on Saturday → ……………… They/ not/ believe/ story → ……………… you/ understand the presentation? → ……………… We/ not/ work late on Saturdays → ……………… Tom/ want some tea? → ……………… he/ have two sons → ……………… when/ John/ go lớn his English class? → ……………… why/ I/ have to lớn clean up the office? → ………………Bài tập 4: tìm kiếm lỗi sai gồm trong câu He often get up early & go to lớn office by bus. I teaches students in a high school. Tom don’t own a house. E still have lớn rent house to lớn live. Quang hai am a famous midfielder in Vietnam National Football Team. What bởi vì your brother do? Tom & Alex doesn’t go swimming in Amusement park. Jane speak Korean very well. How usually does he goes shopping in the mall? Their cats aren’t eat fish. Jann’s parents is very helpful and friendly.
*

Các một số loại câu bài bác tập thì hiện tại đơn giúp bạn nhớ lâu con kiến thức


Bài 5. Sử dụng thì lúc này để phân tách động tự (thêm s hoặc es) Trang (work) ________ in a hospital. My cát (like) ________ fish. She (live)________ in domain authority Lat. It (rain)________ almost every morning in Ho đưa ra Minh city. Lily’s mother (fry)________ eggs for breakfast everyday. The museum (close)________ at 8.0 o’clock. Quynh (try)________ hard in class, but I (not think) ________ she will pass. John is so smart that he (pass)________ every exam without even trying. Lan’s life (be)_____ so boring. She just (watch)________ TV everyday. My boyfriend (write)________ lớn me three times a week. You (speak) ________ Vietnamese? He (not live) ________ in Thanh Hoa city.Bài 6. Dùng do/ bởi not hoặc does/does not hoàn thành các câu sau She ……. Ride a car to her company. Thuy and her family……. Live in a big house. The parrot ………. Lượt thích me. We ……. Vì our homework on Sunday morning. Minh ……. Play tennis in the afternoons.……we take a bus khổng lồ company every morning? The bus ……. Arrive at 7.30 a.m. Lan and Trang ……. Go to bed at midnight. July ……. Finish work at 7 p.m.……Mai often play the piano?Bài 7. Điền has/ has not hoặc have / have not để hoàn thành xong câu sau. Kim________ a new haircut today. We usually________ breakfast at 6 a.m They________a holiday in June every year. I và my sister don’t________breakfast every morning. She doesn’t usually________ lunch. My family________breakfast together everyday. Thao ______ some posters. Thu ______ many foreign friends. Johny Deft always ______ lunch at a japan restaurant. He ______ some potatoes.Đáp án bài bác tập thì lúc này đơn phần bài bác tập cơ bản.

*Đáp án bài bác 1.

don’t doesn’t doesn’t don’t doesn’t doesn’t don’t doesn’t

*Đáp án bài bác 2.

isisare isis _ amare not areIsisare

*Đáp án bài xích 3.

Amanda doesn’t wake up late on Saturday. They don’t believe in an story. vì chưng you understand the presentation? We don’t work late on Saturdays. Does David want some tea? He has two sons. When does John go khổng lồ his English class? Why bởi vì I have to clean up the office?

*Đáp án bài bác 4.

gets → get; go → goes teaches → teach don’t → doesn’t am → is vì your → does your doesn’t → don’t speak → speaks goes → go aren’t → don’t is → are

* Đáp án bài xích 5.

works likes lives rains fries closes tries passes watch writes vì chưng – speak? does not live

* Đáp án bài 6.

doesn’tdon’tdoes/doesn’tdon’tdoes/doesn’tDodoesn’tdon’tdoesn’t Does 

* Đáp án bài 7.

hashave havehavehavehashashashas has

B. Bài bác tập thì bây giờ đơn nâng cao

Bài 1. Phân tách động từ bỏ đúngLook. Mercy _______ (listen) lớn us.They ________ (stay) at a motel this month.We _________ (go) lớn bed early on Mondays.Nguyet is at the shop. She _______ (buy) a new hat.Tom _____ (have) a lot of money.They usually _____ (leave) on Saturday.Please, stop! You _____ (drive) so fast and dangerous! We ______ (meet) in London each year.They ______ (go) lớn discos on Mondays.Quan normally ______ (come) on time. I can’t hear you!Bài 2. Phân tách từ đúng để kết thúc đoạn văn sau

Dear Editor! I (Câu 1. Write )________ this letter because it (câu 2. Seem) _________ khổng lồ me that far too many changes (câu 3. Take) _______ place in my country these days, and, as a result, we (câu 4. Lose)_________ our identity. I(câu 5. Live) ___________ in a small town but even this town (câu 6. Change) ________ before my eyes. For example, town authorities (câu 7. Build) ________ a burger place where my favourite restaurant used to be. Our culture (câu 8. Belong) ____________ lớn everybody, và I(câu 9. Not understand) _________ why the town leaders (câu 10. Not do) _________ lớn preserve it. They simply(câu 11. Not care). ___________ In fact, I (câu 12. Think) ___________ of starting an action group. I (câu 13. Appear) __________ on a TV show on Friday evening lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us khổng lồ start doing something before it (câu 14. Get) _________ too late. .

Bài 3. Viết thành câu trả chỉnhHow/ she/ go khổng lồ school/ ?Thanh and Tung / not/ believe/ ghost.How often/ you/ study Literature / ?play/in/the/soccer/Minh/doesn’t/ morning.She/ sons /two/have.very/much/not/like/ potato /IFriday /on/It/rain/often.never/wear/ Dung /jeans.phone/her/on/father/Sundays/Danisa/everyViệt Nam/I/from/be/Thanh Hoa.Đáp án bài xích tập thì bây giờ đơn phần bài tập nâng cao.

* Đáp án bài bác 1

is listening.are staying.go.is buying.has.leave.are driving meet.go.comes 

* Đáp án bài xích 2.

am writingseemsare takingare losingis changingare buildingbelongsdon’t understandaren’t doingdon’t caream thinkingam appearinggets

* Đáp án bài 3

How does she go lớn school?2. Thanh & Tung don’t believe ghost3. How often bởi you study Literature?4. Minh doesn’t play soccer in the morning.5. She has two sons6. I don’t lượt thích potato very much7. It’s often rain on Friday8. Dung never wears jeans9. Danisa phones her father on every Sundays10. I am from Thanh Hoa, Viet Nam

Vậy là chúng ta đã dứt các câu bài bác tập thì hiện tại đơn một cách hoàn hảo rồi. Bạn nên lưu lại hồ hết lỗi sai trong quy trình làm nhằm tránh sai sót cho mọi câu bài xích tập sau đó nhé. Đừng quên xem thêm những khóa đào tạo và huấn luyện tại Patado cách tân và phát triển ngữ pháp nhanh nhất. Chúc chúng ta học tập xuất sắc tiếng Anh cùng đạt được công dụng hơn hy vọng đợi.